Varför gillar barn att rada upp sina leksaker?

Radar ditt barn upp sina leksaker? Vill du veta varför de gör det och vad det betyder? Vi berättar allt du behöver veta.
Varför gillar barn att rada upp sina leksaker?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du märkt att dina barn har börjat att rada upp sina leksaker när de leker? Har du undrat varför de gör det? Idag vill vi prata lite mer om detta ämne och berätta vad deras beteende kan betyda.

Det finns barn som gillar att rada upp sina leksaker som en form av lek eller för att identifiera och sortera dem. Denna aktivitet uppträder vanligtvis mellan två och tre års ålder, när de små förvärvar förmågan att göra det.

Men finns det andra problem eller motiv som får barn att rada upp sina leksaker?

Varför väljer barn att rada upp sina leksaker och vad betyder det?

Många barn radar upp sina leksaker när de leker under en viss period av sitt liv. Detta är helt normalt hos de allra flesta små barn och sker i relation till ett specifikt utvecklingsstadium.

Även om det hos de allra flesta inte finns något att oroa sig för så är det allmänt känt att denna vana är en del av utbudet av typiska manifestationer av autismspektrumstörning (ASD).

Hur kan du veta om det är ett normalt eller patogent utvecklingsdrag? I följande stycken kommer vi att förklara allt detta för dig i detalj. Men först, låt oss se orsakerna till varför ett barn med normal utveckling gillar att rada sina leksaker när det leker.

Djurfigurer radade upp två och två.
Innan du blir orolig över att hitta leksaker på rad måste du känna till barnets sammanhang och även dess egen logik.

1. Att klassificera eller kategorisera sina objekt

Under de första levnadsåren utvecklas olika typer av intelligens, bland annat den logiskt-matematiska. Av denna anledning är det helt normalt för två- och treåringar att klassificera sina leksaker efter de egenskaper de delar med varandra. Till exempel efter färg, storlek eller form, bland andra aspekter.

Det är ett sätt att gruppera, kategorisera eller sätta ihop set.

2. Med sin egen logik

Ibland står leksakerna på rad utan några uppenbara kriterier för den vuxne. Dock kan barnet ha följt sin egen logik när det organiserar sina föremål. Till exempel kan barnet ha härmat vad det har sett längst vägen under en promenad, eller färgmönstret för bilarna som står parkerade utanför fönstret.

Vi måste ha ett öppet sinne och inte ta ett speciellt sätt att leka för givet. De små är väldigt kreativa och fastställer sina egna regler och kriterier.

Det som kan verka meningslöst för dig kan vara fullt av logik för dem.

3. Som en form av forskning eller utforskning

Leken är en mycket viktig del av barns utveckling. Genom den upptäcker och utforskar de världen. Därför kan leksaker i rad vara ett sätt att utforska sina föremål och sina egna kriterier på sitt eget sätt.

De kan också skapa berättelser genom dessa anpassningar och utöva symbolisk lek. De kan till exempel imitera kassakön i snabbköpet eller djuren som stiger in i Noaks ark.

“Min son väljer ofta att rada upp sina leksaker, kan han ha autism?”

Som vi har sagt tidigare är vanan att ställa upp leksaker för det mesta en del av barnets normala utveckling. Men denna vana kan också vara väldigt framträdande hos barn med vissa funktionsnedsättningar, såsom autism.

Barn med autism tenderar att manipulera leksaker på ett repetitivt och icke-funktionellt sätt. Likaså är deras lekande aldrig symboliskt.

Det bör noteras att för att dra några slutsatser om autism så räcker det absolut inte med att endast iaktta ett barn som väljer att upp sina leksaker. För att fastställa denna diagnos är utvärderingen av en specialist nödvändig.

Utöver detta symptom visar barn med autism svårigheter i kommunikation och social interaktion, de ser dig ogärna i ögonen när du pratar med dem och de tenderar att upprätthålla restriktiva intressen, bland många andra aspekter.

När är det normalt och när kan det vara ett varningstecken med ett barn som väljer att rada upp sina leksaker?

Som vi har sett i de föregående styckena är det helt normalt att vissa barn väljer att rada upp sina leksaker medan de leker, eftersom det är en del av utvecklingen av deras lekande. Så när ska vi oroa oss?

  • När denna typ av lek åtföljs av svårigheter i kommunikation och social interaktion.
  • Om barnet bara leker på det sättet, och på ett repetitivt och väldigt grundläggande sätt (utan uppenbart syfte).
  • Då barnet inte vill eller kan leka andra lekar och blir som besatt av samma aktivitet eller visar starkt motstånd mot förändring.
  • Använder inte symbollek och vill inte interagera med andra.

Dessa är några av de aspekter som kan få oss att misstänka att det kan ligga något mer bakom beteendet. I så fall är det viktigt att boka tid hos en specialist för att göra en ordentlig utvärdering av barnet.

En pojke med autism tittar ut genom fönstret.
Autism inkluderar en rad komplexa manifestationer som går utöver vanan att rada upp leksaker.

Barn som väljer att rada upp sina leksaker

Som vi har sett i den här artikeln är uppradningen av leksaker ett helt normalt beteende hos barn. Under hela utvecklingsstadiet sker förändringar och mellan två och tre års ålder lär sig små att kategorisera och särskilja föremål. Därefter använder de denna förmåga ofta, även i sina lekfulla aktiviteter.

Om vi nu observerar detta beteende i samband med symtom som får oss att misstänka ett möjligt fall av autism, då är det viktigt att informera er läkare så att den kan hänvisa er till en lämplig utvärdering.

“Lek är en kraftfull uppfinning av naturen. Lekinstrumentet, en kombination av nyfikenhet och nöje, är det kraftfullaste vapnet för lärande.”

-Francisco Mora, neuropedagog-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.