Barn i bonusfamiljer: Vad du bör känna till

Barn i bonusfamiljer är vanliga i samhället idag. I den här artikeln tar vi upp några reflektioner och råd som kan vara till hjälp.
Barn i bonusfamiljer: Vad du bör känna till
Bego Corrales

Skriven och verifierad av läraren Bego Corrales.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Varje år slutar runt 25 000 äktenskap i skilsmässa i Sverige, enligt statistikmyndigheten SCB. Med denna statistik står vi inför ett allt vanligare fenomen i samhället: barn i bonusfamiljer.

Barn i bonusfamiljer

De flesta som skiljer sig vill förr eller senare starta en ny relation. Men chansen är stor att en av de två, eller båda, har barn med tidigare partners. Saker blir mer komplicerade när de dessutom får barn gemensamt utöver dem de redan har från tidigare relationer.

Således ger detta upphov till vad man kallar bonusfamiljer eller blandade familjer, där barn bor med en förälder, deras nya partner och troligen också denna partners barn.

Situationen kan vara svår för barn att hantera. Om de anpassar sig till den nya situationen eller inte beror på hur de hanterat sina föräldrars separation.

Om separationen sköttes moget och de vuxna inte involverade barnen i sina problem blir det mycket lättare för dem att anpassa sig till sina förälders senare beslut. Men om båda föräldrarna eller en av dem inte riktigt förstått situationen kan barnen gå igenom denna nya upplevelse med ångest.

Barn i bonusfamiljer: mamma, pappa och tre barn

Möjliga svårigheter för barn i bonusfamiljer

 • Ju yngre barnen är, desto lättare blir det för dem att anpassa sig till den nya situationen. De kommer med största sannolikhet att acceptera sin mammas eller pappas nya liv. Tvärtom är en av de svåraste perioderna vanligtvis mellan 10 och 14 års ålder. Under den här perioden är det mycket möjligt att barnen finner den nya situationen problematisk och krånglig. De kanske inte förstår rollen som förälderns nya partner har. Det är vanligt att de säger “Du bestämmer inte över mig” eller “Du är inte min mamma.” Men efter 15 års ålder blir tonåringar mer självständiga. Det påverkar dem inte lika mycket om de har en bra relation med sina familjer eller inte.
 • Om deras föräldrar inte avslutade förhållandet på ett moget och vänskapligt sätt är det troligt att det får dem att må dåligt att vara med deras nya familj. De kan känna skuldkänslor och till och med ljuga för en förälder för att undvika att såra hans eller hennes känslor. Barn vill att deras föräldrar ska vara lyckliga. Ett barn kan acceptera den nya familjen endast om båda föräldrarna har kommit överens om separationen. Annars hamnar de i en mycket svår situation, eftersom de då betraktar den nya partnern som en rival.
  Barn i bonusfamiljer: familj på promenad med hund
 • Om den nya partnern har barn: Först och främst måste du se om barnen kommer överens. Det bästa sättet kan vara att låta dem träffa varandra sporadiskt, hjälpa dem att bygga upp en vänskap och gradvis introducera dem för idén om föräldrarnas romantiska relation. Det kan uppstå avundsjuka mellan dem. Om paret bestämmer sig för att bo tillsammans med sina barn, kom ihåg att barnen kommer från två olika familjer, som antagligen har haft mycket olika regler, traditioner och vanor.
 • Födelsen av ett nytt gemensamt barn: I händelse av att paret får ett nytt barn är det mycket viktigt att de andra barnen inte känner sig bortglömda, eftersom det nya barnet får både sin pappa och sin mamma under samma tak, och det kan skapa avundsjuka. Å andra sidan kan födelsen av ett gemensamt syskon bidra till att stärka familjebanden.
 • Försök till att återskapa en kärnfamilj: Det här är ett misstag eftersom en bonusfamilj aldrig kan fungera som en kärnfamilj, och att hoppas på det kommer bara att leda till frustration.

Tips för att förbättra samexistensen med barn i bonusfamiljer

 • Utrymme och tid. Det är viktigt för barnen att ha sitt eget utrymme i den nya familjen, både som ett fysiskt utrymme och utrymme att vara med sina föräldrar. En bra rekommendation är att både försöka tillbringa tid ensam med dina barn och göra aktiviteter med dem, och tillbringa tid tillsammans med hela bonusfamiljen. Det är viktigt att hitta en balans så att ingen känner sig utanför. Din nya partner bör också vårda sin relation med dina barn, bygga upp en vänskap och vinna deras förtroende.
 • Tålamod. Varje barn har sin egen rytm – för vissa går det lättare att anpassa sig, medan andra kommer att ha det svårare. Du måste ha tålamod och ge dem tid. Enligt experter är den svåraste åldern för ett barn att anpassa sig till en ny familj mellan åldrarna 10 och 14.
 • Involvera alla familjemedlemmar. I en rekonstituerad familj är det viktigt att alla medlemmar känner sig sedda och viktiga. Därför är det viktigt att göra aktiviteter tillsammans. Även att dela ansvar, komma överens om regler och fördela utrymme och tid för alla.
humor i klassrummet: föräldrar med barn på ryggen skrattar
 • Regler. Barn kommer att få uppleva mycket olika rutiner, vanor och preferenser i den nya familjen. Det som är normalt i en familj kan vara konstigt i en annan. Därför är det mycket viktigt att fastställa regler för hur ni vill leva tillsammans i den nya familjen. Dessa regler måste bestämmas av de nya familjemedlemmarna, så att alla kan känna sig hörda och accepterade. Även om det är bra om båda föräldrarna upprätthåller liknande rutiner behöver inte reglerna vara samma i de olika hemmen. Barn kan lära sig att förstå att varje hem har olika regler. Det viktiga är att barnen vet vad som förväntas av dem i varje enskild situation så att de inte blir förvirrade.
 • Sätt gränser. Var inte rädd för att sätta gränser. Många föräldrar mår dåligt eftersom de känner att situationen redan är ganska svår för barnen. De är rädda för att om de sätter gränser kommer deras barn att vända sig emot dem.

Det är en enorm förändring för barn att finna sig själva i en ny familj. Men anpassningen blir mycket lättare för alla, både barn och vuxna, om du tar hänsyn till dessa punkter.

Dessutom får du inte glömma att den nya familjen aldrig kommer att fungera som en kärnfamilj. För den är inte en kärnfamilj. Försök att släppa dessa förväntningar på hur en “normal” familj ska se ut. Då undviker du många frustrationer och gör allt mycket lättare för alla inblandade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Puig, L. (2019), Porque 1 + 1 no siempre son dos: Guía de soporte para las familias reconstituidas.  Amazon.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.