Separationer, nya familjemedlemmar och familjeband

Separationer, nya familjemedlemmar och familjeband

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2020

Att vara en familj handlar om att leva tillsammans i harmoni och skapa kärleksfulla familjeband, men ibland kan dessa vara ömtåliga och splittra familjer och äktenskap.

En ny familjemedlem, som ett nytt barn eller en ny svärförälder, kan skapa eller knyta nya starka familjeband. Detta nya tillskott innebär att man måste justera den ursprungliga strukturen så att den passar den nya familjemedlemmen. Gör man inte det kan det innebära att den nya familjemedlemmen känner sig utesluten, och det kan i det långa loppet leda till avståndstagande eller till och med att familjen splittras.

Andra saker som kan splittra en familj är till exempel hälsoproblem, brist på stöd eller för att familjebanden kapas av en eller annan anledning. I dagens artikel kommer vi att granska dessa begrepp för att bättre förstå separationer, nya familjemedlemmar och familjeband.

man och kvinna pussar på bebis

Välkomnande av en familjemedlem utan blodsband

För det första är det värt att notera att det finns en skillnad mellan familjer som delar blodsband och familjemedlemmar som blir del av familjen “utifrån”. Blodsband påverkar relationerna i en familj. 

Vanligtvis har nya familjemedlemmar inga blodsband som binder samman dem med resten av familjen, men de upptar en legitim plats i denna nya familj. Detta kan ske genom adoptioner, äktenskap osv. En integrationsprocess kan vara svår för alla. Det bästa sättet att navigera det är att söka professionell vägledning, då det kan vara mycket känslomässigt för alla involverade.

Problematiska eller dysfunktionella familjeband

När ett barn befinner sig i en riskfylld situation, och det är uppenbart för omgivningen, kan socialtjänsten besluta att ta barnet från sin familj. Den minderåriga placeras då i ett familjehem.

Om en vuxen utgör en fara för sin egen familj kan han eller hon också föras bort från sin familj, tillfälligt eller permanent.

familjeband: pojke håller upp två pappersdockor

Tillfälliga familjeseparationer: Rymma hemifrån

Under puberteten är det inte helt ovanligt att tonåringar rymmer hemifrån. På ett sätt innebär detta en tillfällig familjeseparation från ett annars stabilt hem. Detta inkluderar inte kortlivade rymningar, som att vara borta några timmar eller dagar.

Att rymma är en karakteristisk del i ett barns frigörelseprocess när något annat redan tidigare är fel i relationen. Med andra ord är den här typen av frigörelse en svår separation och inte en frigörelse genom förhandlingar, som vanligtvis är fallet.

Separationer och skilsmässor mellan makar och inom familjen

I händelse av en separation eller skilsmässa kan familjemedlemmen som lämnar hemmet hålla kontakten, främst med sina barn. Ibland bryts istället familjebanden helt. När detta sker är det inte bara äktenskapet som har tagit slut utan familjen blir också sönderslagen eftersom barnens förälder lämnade deras hem och vardag.

I verkligheten innebär en skilsmässa ibland också att föräldern skiljer sig från hela familjen. Detta kan även ske över tid då en av de skilda föräldrarna blir en mindre och mindre del i barnens liv.

familjeband: par bråkar över huvudet på dotter

Hur man närmar sig separationer som psykolog eller terapeut

De som jobbar inom familjeterapi måste vara försiktiga för att inte fördjupa krisen eller inflammera såren som orsakats av en familjemedlems frånvaro. Istället för att fokusera på varför separationen hände måste de utarbeta bästa möjliga lösning för att tackla både den fysiska och psykologiska separationen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.