Hur separationer påverkar barn och ungdomar

Hur separationer påverkar barn och ungdomar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Om du och din partner ska separera, lär dig om hur separationer påverkar barn och hur du kan hjälpa dem.

Det blir allt vanligare att barn får uppleva att deras föräldrar skiljer sig.

Det här för med sig fruktansvärda känslomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för makarna. Men utan tvekan är det också så att separationer påverkar barn väldigt mycket. Vad kan du göra för dem?

Hur separationer påverkar barn i olika åldrar

Det är viktigt att komma ihåg att det finns vissa beteenden som är vanliga hos barn i vissa åldrar. Därför kan du inte ta för givet att allting är på grund av skilsmässan.

Men du ska inte heller ta för givet att det kommer att gå över med tiden. Du måste veta hur du ska ta hand om ditt barn och sätta rätt gränser beroende på hans eller hennes ålder.

Även om separationer påverkar barn negativt oavsett ålder, så varierar förmågan att hantera det, beroende på deras ålder.

Experter har delat in barn i fyra åldersgrupper när det kommer till hur de drabbas av separationer. De fyra stadierna är nyfödd till ett års ålder, 2 till 3 års ålder, 3 till 5 års ålder, och 6 till 12 års ålder.

Tonåringar däremot uppvisar ingen betydande variation i sin förmåga att hantera en separation, som är fallet med yngre barn.

Nedan kommer vi att titta på hur separationer påverkar barn och vilka överväganden du bör ta med i beräkningen.

Upp till 1 års ålder

Vid den här åldern har barnet inte utvecklats tillräckligt för att förstå vad som händer. Därför är det omöjligt för honom att förstå att ni genomgår en separation. Trots detta drabbas han och reagerar i enlighet med detta.

Det här beror på att bebisar är mycket känsliga. Därför kan de känna av den spända atmosfären genom föräldrarnas känsloläge och genom deras frånvaro.

Barn påverkas av separationer.

Bebisar blir ofta mer benägna att bli irriterade av saker och att gråta för att de känner sig övergivna. Deras sömn- och matvanor kommer också att förändras, vilket kan föra med sig hälsoproblem.

Det bästa sättet att motverka de här konsekvenserna är att barnet ser båda föräldrarna varje dag, i en miljö som är så lugn som möjligt.

Att både du och din ex-partner pratar med honom, sjunger och leker med honom så ofta som möjligt. Försök se till att hans rutiner för sömn och mat inte påverkas av era aktiviteter.

Från 2 till 3 års ålder

Vid den här åldern har barnet förstått att hennes föräldrar inte bor tillsammans, men hon har inte förstått varför. Det här är farligt, för vid den här åldern är det viktigt för ditt barn att känna trygghet, skydd och stabilitet.

Det här kommer såklart att bli svårt på grund av separationen. Resultatet blir att känslor som vrede och sorg inte hanteras på ett bra sätt.

Det här är ett stadium då ditt barn utvecklar sin förmåga att prata och gå. Den här utvecklingen kan bli lite försenad som följd av separation under den tidiga barndomen. Barn kan också drabbas av brist på kontroll över slutmuskeln eller psykomotoriska problem, bland annat.

Så det är viktigt att du låter ditt barn veta att båda hennes föräldrar älskar henne. Visa henne ömhet och uppmärksamhet så att hon vet att du inte kommer att överge henne när du går.

Och skäll inte ut henne om hon uppvisar någon försening i sin utveckling. Hjälp henne i stället med att bli självständig och att kunna kontrollera sig själv.

Bebisar är mycket känsliga, och kan därför känna av den spända atmosfären genom föräldrarnas känsloläge.

Från 3 till 5 års ålder

Det här är en egocentrisk period, så ditt barn kan komma att tro att allt som händer har att göra med honom. Så om skilsmässan inträffar vid den här åldern, är det stor risk att barnet tror att det är hans fel, och att han går in i en depression.

Därför är det viktigt att du genast korrigerar ditt barns felaktiga slutsatser angående skilsmässan. Påminn honom om att vad som än händer, så kommer han alltid att ha både sin mammas och sin pappas närvaro och hjälp.

Från 6 till 12 år

Vid den här åldern fokuserar ditt barn mycket på skolan. Världen kretsar inte längre runt henne, och hon börjar lägga märke till sina egna och andras känslor.

Det här gör att hon undviker att uttrycka sina känslor, även om hon känner sig ledsen eller arg på grund av skilsmässan, av rädsla för att bli avvisad av den ena föräldern. Det här kan orsaka isolering.

Det är viktigt att du hela tiden kommunicerar med hennes lärare, så att ditt barn inte påverkas akademiskt.

Å andra sidan så bör du inte negligera kommunikationen med ditt barn. Få henne att förstå att du och din före detta partner inte kommer att bli tillsammans igen.

Ett barn som påverkas av en skilsmässa.

Separationer påverkar barn starkt, och tonåringar är inget undantag

Till skillnad från barn, så är tonåringar inte så beroende av din åsikt, utan mer av åsikten hos sin sociala grupp.

Därför kan han försöka manipulera dig eller andra för att få någon typ av förmån. Det här kan bli otryggt, särskilt när man försöker ha en relation med det motsatta könet.

Därför är det väldigt viktigt att du och din ex-partner inte negligerar kommunikation. Försök inte få över barnet på din sida genom att tala illa om din ex-partner. Ta med honom i beräkningen när du fattar beslut, och ge honom ansvar.

Slutligen, kom ihåg att ditt barn är det mest värdefulla i ditt liv och du ska ge honom det bästa. Du ska aldrig negligera honom eller neka honom rätten att besöka sin andra förälder. Tvärtom, hjälp honom att utvecklas och bli så självsäker och stabil som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.