Delad vårdnad: vad innebär det?

En skilsmässa betyder slutet på ett äktenskap men föräldrarollen är för livet. Barn bör spendera tid med båda föräldrarna så delad vårdnad rekommenderas oftast som ett sätt att göra den här separationen mindre smärtsam.
Delad vårdnad: vad innebär det?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

För många familjer är delad vårdnad det bästa alternativet när det gäller skilsmässa eftersom det låter barnen spendera tid med båda sina föräldrar.

Att skiljas är en av de svåraste sakerna som kan hända ett par. Det är nästan alltid en sista utväg.

För barn, som ofta vill att föräldrarna ska vara tillsamman för alltid, kan en separation verka ännu mer orättvis och förvirrande.

Barnet bär inte ansvaret för situationen. Det är viktigt att föräldrarna beter sig så moget som möjligt för att hålla barnens lidande till ett minimum.

I den här artikelen får du reda på allting gällande den juridiska överenskommelsen som kan bestämma den framtida formen på din familj.

Vad är delad vårdnad?

Delad vårdnad är en juridisk överenskommelse som fastställer att båda föräldrarna är ansvariga för att uppfostra sitt barn, även om äktenskapet har upplösts.

Det här betyder att man delar på tid, skyldigheter och rättigheter till barnet. Avtalet fastställer klart och tydligt att de kostnaderna som barnuppfostran medför är båda föräldrarnas ansvar.

Traditionellt sätt så är det mamman som fått ensam vårdnad om barnen vid en separation medan pappan hade besöksrätt.

Den här situationen är inte idealiskt för barn eftersom de behöver spendera mycket mer tid med sin pappa.

När föräldrarna däremot har delad vårdnad så spenderar barnet ungefär lika mycket tid med båda föräldrarna. På det viset blir ingen utesluten.

Hur länge barnet bor med varje förälder är upp till varje familj att bestämma. Varje förälder kan ha vårdnad för en hel månad, vecka eller dag.

Skilsmässobarn

Vad ställs det för krav?

En del experter har argumenterat för att delad vårdnad är mindre traumatisk för barn eftersom ingen av föräldrafigurerna saknas från deras vardagliga liv.

Men detta alternativ är så klart inte lämpligt för alla familjer. För att ett sådant här upplägg ska fungera måste båda parterna ha en vänskaplig relation som föräldrar.

Föräldrar som har delad vårdnad bor dessutom generellt sett nära varandra. I vissa fall kan föräldrar som bor i olika städer ordna så att barnet bor med varje förälder i en månad i taget.

Lagen kan inte täcka varje situation. Familjedomstolen kan inte framlägga varje detalj i livet hos en familj som håller på att gå isär.

För att delad vårdnad ska fungera behöver båda föräldrarna komma överens om vad som är bäst för deras barns välbefinnande.

Ett annat sätt att se på det här juridiska förfarandet är att delad vårdnad inte börjar med skilsmässan. Det börjar när ett par bestämmer sig för att sätta ett barn till världen. Från den stunden så delar båda två på föräldraansvaret.

Att nå en passande överenskommelse för delad vårdnad behöver inte vara alltför komplicerat, så länge som båda föräldrarna kommer överens om vad som är bäst för deras barn.

Fördelarna med delad vårdnad

Att välja detta alternativ har flera fördelar för en familj:

 • Det respekterar barnens rätt att ha fortlöpande kontakt med båda föräldrarna.
 • Det möter det känslomässiga behovet av en moders- och fadersfigur.
 • Beslutet att ha delad vårdnad kan minska spänningen mellan föräldrarna.
 • Barnen känner inte att de behöver välja mellan deras mamma eller pappa.
 • Det minskar risken att barnen har skuldkänslor för skilsmässan.
 • Det förbättrar kommunikationen mellan föräldrarna.
 • Ingen av föräldrarna är viktigare än den andra i barnets liv.
 • Eftersom föräldrarna måste kommunicera öppet kan delad vårdnad öka chanserna att barnet accepterar och förstår situationen.
 • Det minskar sannolikheten att barnet fjärmar sig från en av föräldrarna.
Par diskuterar delad vårdnad

Nackdelarna med delad vårdnad

De huvudsakliga nackdelarna med detta alternativ är:

 • Processen att anpassa sig till att ha två hem.
 • Barnet behöver ha sina viktigaste tillhörigheter i båda föräldrarnas hem.
 • Det kan vara svårt att organisera rutiner när föräldrarna genomgår en skilsmässa.
 • Båda föräldrarna behöver respektera barnets normala schema. Bra kommunikation mellan föräldrarna är nyckeln. Konstanta förändringar i ett barns vardagliga rutiner kan leda till känslomässigt kaos.

Att nå en lämplig överenskommelse för delad vårdnad behöver inte vara alltför komplicerat så länge som båda föräldrarna kan komma överens om vad som är bäst för deras barn.

Trots smärtan som ett äktenskaps sammanbrott medför så är kommunikation med din tidigare partner absolut nödvändig för att delad vårdnad ska fungera.

Bara för att relationen inte höll så betyder inte det att du och din partner inte kan vara bra föräldrar till era småttingar.

Delad vårdnad är ett sätt att hantera den här situationen och den har många fördelar för alla inblandade personer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Catalán Frías, M. J. (2011). La custodia compartida. Revista Derecho y Criminología, (1).
 • Silva Gavilánes, A. E. (2016). La custodia compartida y el interés superior de los niños y niñas (Bachelor’s thesis).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.