God kommunikation med tonåringar - hur gör man?

God kommunikation med tonåringar - hur gör man?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Tonårstiden är ett komplicerat stadium i ett barns liv. Det är en tid med många förändringar som påverkar deras yttre utseende och inre känslor. Att ha god kommunikation med tonåringar kan vara riktigt svårt. För att få en bättre uppfattning om hur man pratar med dem, tar vi idag upp några användbara förslag.

Vuxna kan verkligen kämpa för att ha bra kommunikation med tonåringar. Mellan åren 12 och 20 fokuseras barnens intressen på sig själv och deras självständighet. Föräldrar representerar samtidigt ofta en källa till konflikt, ett förtryck av deras frihet och ständiga bråk.

Men vi vet alla att det ultimata målet för alla föräldrar är sina barns lycka. För att uppnå detta måste det finnas en sund dialog. Det kan emellertid vara extremt svårt och riktigt knepigt att försöka upprätthålla ett avslappnat och förtroendefullt förhållande med sin tonåring.

6 saker att tänka på för god kommunikation med tonåringar

Även om det kan finnas svårigheter när man talar med en tonåring, bör föräldrar vara tålmodiga och aldrig ge upp. Det är trots allt det bästa verktyget för att skapa och upprätthålla ett band med sina barn.

Här är några rekommendationer som kan vara användbara för dig:

1. Tvinga inte fram situationen

Att ha ett snack bör inte äga rum bar för att föräldrarna vill ha det. Tvärtom bör det ske när tonåringen själv behöver det. Tvinga inte dem att sitta och prata och berätta om sina problem.

Det bästa du kan göra är att visa dem att du är öppen, förstående och tillgänglig. Empati kommer också att vara en stor hjälp. Utan att pressa, säg bara att du också gick igenom liknande situationer och att din erfarenhet kan vara användbar.

Fader pratar med tonåring

2. Lyssna på dem

Intressant är att den andra nyckeln till att prata med tonåringar har att göra med att lyssna istället för att prata. Många samtal mellan föräldrar och barn slutar i monologer, tal och anekdoter som är irrelevanta. På så sätt lyckas vi bara med att driva bort dem.

Vårt uppdrag är precis motsatsen. Vi bör ta itu med deras oro och, när vi blir tillfrågade, bidra med vår åsikt. Vi bör agera på ett praktiskt sätt, precis som en vän skulle, men samtidigt aldrig lämna vår roll som föräldrar. Om du måste slå fast gränser och regler i vissa frågor, tveka inte att göra det.

3. Bygg upp förtroendet – a och o för god kommunikation med tonåringar

Förutom att du respekterar de hemligheter din tonåring anförtror dig vill ditt barn också se dig som någon som han eller hon kan lita på. Till exempel, om han eller hon delar ett allvarligt problem med dig, är det bästa att först trösta honom eller henne, och sedan försöka fixa det.

När allt detta är klart kan du förmana honom eller henne eller påpeka vad han eller hon kanske har gjort fel. Tänk bara på vad resultatet skulle vara om du gjorde tvärtom? Han eller hon skulle troligen aldrig berätta om sina problem igen och det är inte vårt mål när det gäller kommunikation med tonåringar.

4. “Oskyldiga” frågor

En mycket effektiv kommunikativ taktik är att fråga “oskyldiga” frågor. Till exempel kan du säga något som: “Så vad du verkligen försöker säga är…?” Eller “Så har allt detta verkligen fått dig att känna….?”

Var noga med att göra detta på ett finkänsligt sätt. Visa inte någon form av misstro, och var bara ärlig och uppriktigt intresserad av svaret.

Detta, förutom att ge dem uppmärksamhet och visa intresse för dem, är ett sätt att ta udden av spänningar. Det kommer också att ge oss tid att försöka tänka ut en ny handlingsplan. Detta kommer troligen att göra dem mer tillfreds, och de kan även känna förtroende för oss och dela med sig mer med oss.

I denna ålder är tonåringarnas intressen inriktade på sig själv och sin självständighet; föräldrar, representerar ofta en källa till konflikt, ett förtryck av deras frihet och bråk.

5. Du måste vara lugnet i samtalet

Inget bra kan komma ut ur ett samtal där skrik och upprörda röster är frekventa. Försök alltid att ge en känsla av lugn och reson till samtalet. Tonåringen kommer att vara redo att reagera aggressivt på minsta tecken på aggressivitet eller starkt motstånd.

6. Svaret – en central aspekt vid kommunikation med tonåringar

Vi nämnde redan vikten av att lyssna. Men, hur ska vi nu svara? Det första vi måste ta hänsyn till är att hur mycket vi än vill få tonåringens förtroende, så måste vi också vara förebilder, guider och lärare.

Därför måste vi överväga att ge med oss i vissa saker men stå fasta i andra. Om det är mindre saker, försök att inte lägga för mycket tid eller prioritet på dem. Om du gör allt till en konflikt, kommer det inte att gynna ditt förhållande i det minsta.

Mamma pratar med tonårsdotter

Försök att leta efter den positiva sidan i varje situation. Uppmuntra och lita på din tonåring och berätta för honom eller henne att det med ansträngning och uthållighet alltid kommer att bli bra.

Kom ihåg att i denna ålder tenderar man att vara dramatisk och negativ. Så var inte orolig om ditt barn verkar lite “avlägsen”. Han eller hon lär sig bara hur man bygger sin egen identitet.

Tänk alltid på att du har en annan mentalitet än de har. Han eller hon är sin egen person. Sätt dig själv i hans eller hennes skor och tänk på hur svårt det kan vara för en tonåring att öppna upp och berätta saker för sina föräldrar.

Om vi inte pratar så kan vi inte ha någon god kommunikation med tonåringar. Gå inte miste om chansen att hjälpa dem!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Faber, A., & Mazlish, E. (2006). Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen. Barcelona: Medici.
  • Estévez, E., López, E. E., & Ochoa, G. M. (2007). Relaciones entre padres e hijos adolescentes (Vol. 3). Nau Llibres.
  • Estévez López, E., Musitu Ochoa, G., & Herrero Olaizola, J. (2005). El rol de la comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud mental del adolescente. Salud mental, 28(4), 81-89. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
  • Jiménez, Á. P., & Delgado, A. O. (2002). Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 18(2), 215-231. https://revistas.um.es/analesps/article/view/28421

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.