Att vara förälder till ett barn med ADHD

Du har säkert hört talas om hyperaktivitetsstörningar som ADHD. På senare tid har det varit mycket prat om uppmärksamhetsstörningar, med eller utan hyperaktivitet. Men hur är det att vara förälder till ett barn med ADHD?
Att vara förälder till ett barn med ADHD
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologi Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi blir nu för tiden överösta av information som egentligen är irrelevant för vår överlevnad. Unga barn växer upp omringade av olika stimuli som lätt kan dra deras uppmärksamhet eller koncentration åt olika håll. Så det är inte speciellt förvånande att det blir alltmer vanligt att ett barn diagnostiseras med ADHD eller någon annan uppmärksamhetsstörning.

När man är förälder till ett barn med ADHD måste man anstränga sig extra hårt för att försöka förstå och stötta sitt barn. Samtidigt måste man ständigt söka efter information som hjälper en att tillgodose barnets behov.

Vad är uppmärksamhetsstörningar?

När ett barn har betydande och handikappande svårigheter med att fokusera kallar man det en uppmärksamhetsstörning. Det innebär att barnet har ett ihållande beteendemönster av ouppmärksamhet och svårighet att organisera sig. Det behöver inte inkludera hyperaktivitet och impulsivitet, men gör ofta det.

mamma till ett barn med ADHD: barn sliter och drar i mamma

Den femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) fastställer villkoren för diagnos av ADHD. För att bekräfta att det föreligger en brist på uppmärksamhet måste ett barn uppvisa sex eller fler av följande symtom på ouppmärksamhet under en period av minst 6 månader:

 1. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller andra aktiviteter.
 2. Har ofta svårt att hålla uppmärksamheten på uppgifter och även på roliga aktiviteter och lekar.
 3. Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.
 4. Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete.
 5. Har ofta svårt att organisera uppgifter och aktiviteter.
 6. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet.
 7. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter.
 8. Bli lätt distraherad av irrelevanta stimuli utifrån.
 9. Är ofta glömsk och slarvig i det dagliga livet.

Att vara förälder till ett barn med ADHD

Det finns idag många barn med uppmärksamhetsstörningar, men det finns ingen anledning att oroa sig alltför mycket.

Istället måste man som förälder acceptera det och hjälpa sitt barn i hans eller hennes dagliga liv genom att införa en serie enkla, pedagogiska och praktiska vanor. Det hjälper barnet att möta sina utmaningar och växa och utvecklas till sin fulla potential.

Riktlinjer för att hjälpa barn med ADHD

En uppmärksamhetsstörning kan göra att ett barn inte kan fullfölja uppgifter, inte verkar lyssna, ständigt tappar bort saker osv. Detta kan spela en roll i att skapa problem inom följande viktiga områden:

Föräldrar till barn som har uppmärksamhetssvårigheter bör hjälpa dem att mildra dessa problem genom att följa en serie riktlinjer, till exempel de som beskrivs nedan.

mamma till ett barn med ADHD: flicka hoppar i soffa

Till att börja med är det viktigt att skapa en strukturerad och ordnad hemmiljö. Det gör att barnet kan förutsäga sitt schema och sina rutiner. Föräldrar till barn med uppmärksamhetsstörningar bör även erbjuda lekar och aktiviteter som stimulerar och tränar deras uppmärksamhet.

Nedan är bara några exempel:

Riktlinjer för effektiv kommunikation med barn med ADHD

När man är förälder till ett barn med ADHD är det viktigt att använda tydlig och direkt kommunikation. Detta gäller särskilt när man gör förfrågningar eller säger åt barnet att göra något.

 • Kalla bara på barnet med hans eller hennes namn när det är nära och tilltala barnet genom att titta honom eller henne i ögonen och använda en lugn och vänlig ton.
 • Gå igenom instruktioner på ett tydligt och exakt sätt. Vid behov kan föräldrar be sina barn att upprepa vad de har sagt för att se till att de har förstått det hela ordentligt.
 • Använd korta och tydliga meningar och ge instruktioner en i taget, på ett sätt som inte kan misstolkas.
 • Håll ett rimligt avstånd och undvik fysisk kontakt när du uppmanar ditt barn att göra något.
 • Slutligen är det värt att nämna att det är viktigt med positiv förstärkning. När barn utför uppgifter och uppvisar gott beteende kan föräldrar ge verbal uppmuntran, kramar, beröm eller andra kärleksfulla och positiva gester. Det gör att barnet känner sig tillfreds och kommer att vara mer benäget att upprepa det önskade beteendet.
Detta kanske intresserar dig
Hur fungerar hjärnan hos barn med ADHD?
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Hur fungerar hjärnan hos barn med ADHD?

Hjärnan hos barn med ADHD uppvisar avvikelser på vissa områden. Läs mer om olika typer av ADHD och om orsaker, karaktärsdrag och symptom hos barn m... • American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-DSM 5. Barcelona: Editorial Médica Panamericana.
 • Corral, P. (2011). La hiperactividad infantil y juvenil. En M. I. Comeche y M. A. Vallejo (Ed.), Manual de terapia de conducta en la infancia (cap. 13, pp. 519-549). Madrid: Dykinson.

Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.