5 psykologiska fördelar med att lägga pussel för barn

Pussel är bra för att utveckla flera kognitiva förmågor. I den här artikeln förklarar vi några psykologiska fördelar med att lägga pussel för barn.
5 psykologiska fördelar med att lägga pussel för barn
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla barn i världen älskar att leka, oavsett vilken kultur de lever i. Och därför finns det många spel som stimulerar och berikar barns hjärnor, som till exempel pussel. I den här artikeln berättar vi därför om de psykologiska fördelarna med pussel för barn.

Först måste vi ta en titt på hur viktiga lekar är för barn. Tack vare lek lär sig barn många saker på ett roligt och lekfullt sätt.

“Att leka är hjärnans favoritsätt att lära sig.”

Diane Ackerman

Fördelarna med pussel: Vikten av lek för barn

Lek bidrar till kognitivt, fysiskt, socialt och känslomässigt välbefinnande även för de yngsta barnen. Faktum är att American Academy of Pediatrics säger att lek är mycket viktigt för barns utveckling.

Det finns några anledningar till detta:

  • Lek hjälper till att utveckla en hälsosam och balanserad hjärna.
  • Det underlättar interaktion med miljön och andra människor.
  • Det lär ut grundläggande färdigheter och förmågor.
  • Det förbättrar familjerelationer när föräldrar och barn leker tillsammans.
  • Lek lär ut värderingar och sociala normer.
barn lägger Pussel

”Barn behöver frihet och tid att leka. Att leka är inte en lyx, det är en nödvändighet.”

–Kay Renfield Jamieson–

Psykologiska fördelar med pussel för barn

Barn kan börja leka med pussel från en mycket ung ålder. Idag finns det pussel för nästan alla åldrar på marknaden.

Att lägga pussel tidigt ger många fysiska och psykologiska fördelar. Det utvecklar barns koordination och finmotorik. Dessutom måste de använda sig av flera olika kognitiva förmågor tills de har fått ihop hela pusslet.

Utvecklar uppmärksamhet och minne

Pussel förbättrar barns koncentrationsförmåga och minne eftersom de måste uppmärksamma och fokusera på hur bilden ska se ut. Sedan måste de komma ihåg hur bilden ser ut när medan sätter ihop alla bitarna.

Därför bidrar pussel till att barn observerar och utforskar världen omkring sig samtidigt som de lägger sig till med och organiserar information. Dessutom tränar de och utvecklar uppmärksamhetsförmågan och minnet. Det är så viktigt för barn att lära sig att bemästra det.

Förbättrar deras logiska kapacitet

Genom att lägga pussel utvecklar barn logiskt tänkande och uppfinningsrikedom. Det vill säga lär de sig att analysera och lösa problem.

Dessutom kräver pussel logiskt tänkande för att resonera, planera och räkna ut saker. Denna färdighet är viktig för att behärska områden som vetenskap, teknik och matematik.

Visuell och spatial intelligens

Pussel stimulerar visuell och spatial intelligens. Det vill säga lär de sig att visuellt representera former och bilder genom att föreställa sig och rotera tredimensionella objekt. Sedan lär de sig att flytta runt på olika figurer i huvudet.

barn håller i Pussel

Stärker självkänslan

Att lägga pussel innebär att man försöker övervinna en komplex utmaning. När barn sätter ihop bilden från en massa olika bitar känner de sig därför stolta över sig själva. Det hjälper dem att stärka deras självkänsla genom att lära dem att de kan uppnå målen de sätter upp för sig själva.

Lär barn att tolerera och hantera frustration

Pussel hjälper också barn att tolerera frustration. Det är inte alltid lätt att lägga pussel och det kan vara frustrerande ibland, men genom att övervinna frustrationen och lägga färdigt pusslet lär sig barn att kontrollera sig själva och tänka innan de agerar.

Ge ditt barn ett pussel och du ger henne både en möjlighet att lära sig och ha roligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Antunes, C. (2004). Juegos para estimular las inteligencias múltiples (Vol. 5). Narcea Ediciones.
  • Oxfam Intermon. (s.f). ¡A jugar! Juegos con valores para niños y niñas: la importancia del juego en el desarrollo infantil y propuestas de juegos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.