Det pedagogiska värdet av sagor för barn

Vanan att läsa måste uppmuntras från en tidig ålder. I den här artikeln vill vi ta upp det pedagogiska värdet av sagor för barn.
Det pedagogiska värdet av sagor för barn
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det enorma pedagogiska värdet av sagor för barn går inte att förneka. De främjar lusten för läsning och utvecklar oss på så många sätt – från en tidig ålder och hela livet ut.

De tillfredsställer små barns omättliga nyfikenhet och bidrar med bilder och ord för att utveckla både språket och fantasin.

Vad kännetecknar en saga?

Enligt Gianni Rodari kan en saga definieras som en kort, enkel och linjär redogörelse. Denna kan vara antingen muntlig eller skriftlig, och den kan vara verklig eller imaginär. Den har en enkel handling och ett fåtal enkla och inte alltför utvecklade karaktärer. Syftet med en saga är vanligtvis att lära ut en moral eller att vara underhållande.

En sagas struktur formas efter karaktärerna och deras specifika situation eller konflikt. Denna situation eller konflikt måste lösas genom ingripandet av de olika karaktärerna.

pedagogiska värdet som berättelser har i barnlitteraturen: mamma läser för barn i soffa

Vad kan vi få ut av att läsa sagor?

  • De utvecklar fantasin
  • De väcker tankar och känslor (glädje, ilska, sorg, beundran)
  • De kombinerar verklighet med fantasi
  • De lär ut värderingar (godhet, rättvisa, respekt, lojalitet, medkänsla, solidaritet, vänskap, uthållighet)
  • De hjälper oss att reflektera över olika beteenden och vad som är rätt och fel
  • De lär ut konfliktlösning

Det pedagogiska värdet hos sagor

Sagor har ett enormt pedagogiskt värde. Deras pedagogiska och didaktiska fördelar inkluderar följande:

Att lyssna på sagor och läsa dem hjälper barn att utvidga sitt ordförråd och uttrycka sig. Samtidigt gynnar det deras kognitiva utveckling, vilket gör att de kan tillämpa situationer de hört om i sagor till vad de upplever i vardagen.

Dessutom kan man se det pedagogiska värdet av sagor för barn i hur de:

  • Förbättrar minnet
  • Förbättrar hur länge de kan hålla sin uppmärksamhet på något
  • Förbättrar koncentrationsförmågan
  • Hjälper dem att följa med i händelser som har en bestämd början och slut

På ett socialt och emotionellt plan hjälper sagor dem att förstå innebörden av värderingar genom karaktärernas positiva och negativa handlingar. Genom detta lär de sig gradvis och accepterar sociala roller och normer.

På ett psykologiskt plan kan de genom sagorna se sig själva i karaktärerna och därmed identifiera sig med dem. En saga kan ge både barn och vuxna en lösning för sina rädslor, behov och konflikter.

pedagogiska värdet som berättelser har i barnlitteraturen: lärare läser för barn

Inlevelse

Det är viktigt att veta skillnaden mellan att berätta en historia med inlevelse och “bara” läsa den, särskilt när man har att göra med barn. När vi berättar en historia med tillräcklig inlevelse skapar vi med våra ord en vacker miljö, lockar till oss barnens uppmärksamhet och bjuder in dem att njuta av berättelsen och dess karaktärer. För att göra det med inlevelse krävs det att du har förvärvat vissa färdigheter.

Du måste kunna läsa lugnt och långsamt så att det är lätt att hänga med. Du måste också kunna imitera karaktärernas tonlägen och röster, och ta nödvändiga pauser och falla i tystnad när det passar in i handlingen.

En saga är…

… en resa in i det okända, en resa längs en väg som bjuder in dig att upptäcka och undersöka, samtidigt som du växer och utvecklas. Sagor är viktiga för barns känslomässiga, intellektuella och språkliga utveckling. Detta gäller också de “äldre barnen” bland oss! Det här är det verkliga pedagogiska värdet av sagor, inte bara för barn utan för oss alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.