Hur vet man om ett barn är ledset?

Om sorg är ett svårt sinnestillstånd för vuxna, föreställ dig vad det kan innebära för ett barn. Det är viktigt att veta om ett barn är ledset för att kunna erbjuda honom eller henne den hjälp och tröst som barnet behöver.
Hur vet man om ett barn är ledset?
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är viktigt för föräldrar och lärare att veta hur man identifierar att ett barn är ledset i motsats till argt eller bara på dåligt humör, eftersom motiven som leder till en eller annan sinnesstämning är väldigt olika. Sorg är ett sinnestillstånd som är mycket mer komplicerat för de små att navigera och hantera.

För att hjälpa barn att övervinna sin sorg måste vi därför först veta hur man identifierar när ett barn är ledset. Med andra ord måste vi kunna känna igen symptomen på sorg och sedan försöka upptäcka och förstå orsakerna bakom den.

Sorg, en grundkänsla

Precis som rädsla, ilska, avsky, lycka och förvåning är sorg – enligt psykologen Paul Ekman – en av de sex basala grundkänslorna. Ur psykologisk synvinkel har sorg en anpassningsfunktion. Med andra ord är det en känslomässig reaktion som tjänar till att distansera oss från smärtsamma situationer.

Sorg hjälper till att läka de sår och den smärta som negativa situationer och betydande förluster ger upphov till. Det kan dock också ta över människors liv när saker inte uppfyller deras förväntningar och de känner sig besvikna, eller när många av situationerna i deras liv är svårare eller mer komplicerade än de är glada och trevliga.

På grund av det här är det viktigt att betona att sorg och hantering av den kan manifestera sig på olika sätt. Dessutom beror detta på i vilket utvecklingsstadium man befinner sig, ens personlighet och specifika egenskaper. Samtidigt beror det också på ens livserfarenheter och bakgrund.

Symptom och skäl till sorg

När det gäller vuxna har för sorg ofta att göra med förluster, skilsmässor och andra komplicerade och smärtsamma situationer. När ett barn är ledset kan det också ha att göra med förlusten av en person som står dem nära, men barn kan också känna sig ledsna på grund av andra omständigheter eller händelser som har mer att göra med deras ålder.

Att flytta till en annan stad, byta skola eller vara långt borta från sina vänner kan alla vara skäl till sorg hos barn. Detsamma gäller vid förlust av ett husdjur eller att inte se en älskad på länge, till exempel när föräldrar går igenom en separation eller skilsmässa. I själva verket kan även saker som att byta sovrum och inte längre sova med en bror eller syster leda till sorg hos barn.

Symptom på sorg är vanligtvis gråt, slöhet och apati. Det finns dock många andra symptom som kan vara mindre uppenbara, till exempel brist på aptit, ökad aptit, koncentrationssvårigheter, brist på motivation eller ett överdrivet sömnbehov.

Å andra sidan kan sorg också uppträda i form av sömnlöshet och till och med episoder av ångest.

Hur man känner igen när ett barn är ledset

Symptomen på sorg hos barn liknar de symptom som vi upplever som vuxna. Men beroende på ett barns utvecklingsstadium är det svårare för dem att själva känna igen när de är ledsna. Och det är ännu svårare för dem att identifiera orsakerna och motiven som ger upphov till denna känsla.

Symptomen på sorg hos barn

Föräldrar måste vara uppmärksamma på följande:

 • Plötsliga förändringar i barnets beteenden eller attityder som håller i sig länge.
 • Barnet kan gråta hela dagen och, ibland, utan någon uppenbar anledning.
  ett barn är ledset på strand
 • När de känner sig ledsna kan barn äta mer och göra det med en viss ångest. Eller så de kan äta mindre, även när det gäller deras favoritmellanmål och favoriträtter.
 • Deras sovcykler kan förändra sig ganska radikalt på kort tid. Till exempel kan de sova fler eller färre timmar än vanligt, eller vakna till många gånger under natten.
 • Barn som känner sig ledsna kan också bli mer isolerade, både från sin familj och sina vänner.
 • Om du märker att de verkar vara frånvarande eller upptagna, att de går “i sina egna tankar” och inte fokuserar på vad de ska göra kan det också vara ett tecken på sorg. Med andra ord har de svårt att koncentrera sig och slutföra vanliga uppgifter eller skolarbete.
 • Ledsna barn kan prata och kommunicera mindre än de brukar göra, både hemma och i skolan.
 • De verkar uttråkade, apatiska och omotiverade. De saknar energi att göra saker, inklusive lekar och aktiviteter med människor som de brukade tycka om att leka med.
 • Ibland kan barn bli aggressiva eller lättirriterade. De kan till exempel svara med plötsliga gester som att knuffas, svära eller höja rösten.

Att känna igen när ett barn är ledset och hjälpa det att känna sig bättre igen

Sorg skiljer sig från ett vanligt raseriutbrott och samtidigt är det något helt annat än barndomsdepression. Till skillnad från sorg är raserianfall tillfälliga och resultatet av mer triviala anledningar. Depression, å andra sidan, är en störning och relaterar till en mer komplex situation än sorg.

Ju bättre vuxna är på att känna igen när ett barn är ledset, desto lättare blir det för dem att hjälpa barnet att navigera och hantera sina känslor. Och så, genom att lyssna, med kärlek och förståelse, kan föräldrar hjälpa till att vända situationen till det bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.