Hur en skilsmässa påverkar barn i olika åldrar

Hur en skilsmässa påverkar barn i olika åldrar
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En skilsmässa påverkar barn på många olika sätt. Allt beror på varje barns unika situation. En viktig faktor är barnets ålder.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på hur en skilsmässa påverkar barn beroende på deras åldrar. Detta kommer att hjälpa dig om du står inför en skilsmässa eller separation, eller om du känner någon som går igenom detta just nu.

Hur en skilsmässa påverkar barn beroende på deras åldrar

Utan tvekan oroar sig föräldrar när de bestämmer sig för att separera och det finns barn med i bilden. Det tänker på sina barns känslomässiga välbefinnande. Frågan de kommer att ställa sig är: hur kan vi göra så att skilsmässan påverkar dem så lite som möjligt? Vad är det bästa sättet att ta itu med den på?

En skilsmässa är aldrig trevlig, oavsett vilken ålder barnet befinner sig i. Barnens erfarenheter och reaktioner varierar dock beroende på deras åldrar.

Självklart beror allt på om det är ett vänskapligt uppbrott eller om det är en ständig krigszon. Andra faktorer är barnens personligheter, och även hur föräldrarna hanterar situationen och förklarar den för barnen.

Här är en guide till hur en separation eller skilsmässa påverkar barn, uppdelat efter åldrar. Vi hoppas att den kommer att hjälpa dig om du, eller personer du känner, måste möta denna traumatiska situation.

1. Före födseln och upp till ett års ålder

Visste du att en separation kan påverka barnet redan innan han eller hon är född? Det är ganska logiskt eftersom moderns sinnestillstånd påverkar barnets utveckling. Det finns många fall av barn som har problem med sin kognitiva utveckling, med låg födelsevikt eller som har hämmad tillväxt, när en traumatisk händelse har utspelat sig under mammans graviditet.

Vi tenderar att tro att barn i den här åldern inte förstår det som händer runt dem. Men sanningen är att de är mycket mottagliga varelser. De speglar ofta precis det som deras föräldrar gör och känner!

Om mamman är deprimerad, irriterad eller spänd på grund av situationen, så känner barnet på samma sätt. Han eller hon kommer sannolikt att gråta mer, vilja vara i dina armar mer än vanligt och kanske inte leka med sina leksaker längre.

Pojke tittar på pappersdockor av mamma, pappa och barn

2. Mellan 1 och 3 års ålder

Vid denna ålder kan de inte helt förstå vad som händer ännu, men de känner av stressen på många sätt. I detta skede kan många rädslor och mycket oro uppstå, liksom regressioner i deras utveckling och beteende.

Några exempel på detta är att de kan prata på barnsligt sätt, kissa i sängen, ha mardrömmar och ökad rädsla för mörker bland mycket annat.

Ett annat svar på att föräldrarna skiljer sig vid denna ålder är ökad irritabilitet och aggressivitet. Om de har syskon kan de ta ut det på dem. Detsamma kan hända med kompisar på förskolan och deras kusiner. Det är viktigt att komma ihåg att barn ofta uttrycker sin sorg med aggression och utåtagerande beteenden.

En skilsmässa är aldrig trevlig, oavsett vilken ålder barnet befinner sig i. Barnens erfarenheter och reaktioner varierar dock beroende på deras åldrar.

3. Hur en skilsmässa påverkar barn mellan 4 och 7 års ålder

Så hur påverkar en skilsmässa barn som redan har börjat på förskolan? Vid denna ålder kan de nu förstå situationen bättre, men det betyder inte att de kommer att acceptera den. Det är mycket viktigt att förklara saker för dem på bästa möjliga sätt, och med språk och exempel som de lätt kan förstå.

Tänk på att barn i denna ålder kommer att tro att allt är deras fel. De kommer att känna sig skyldiga för situationen som uppstått. De kan gå runt med skuldkänslor trots att de har fått förklarat för sig att det inte är deras fel.

På grund av detta kommer de sannolikt att ha svårt att fokusera på sitt skolarbete. Rädslor från det förflutna kan återkomma (till exempel kan de bli rädda för monster eller spöken igen), och de kan börja kissa på sig. Deras tal och matvanor kan också påverkas.

Barn håller för öronen medan föräldrar bråkar i bakgrunden

4. Mellan 7 och 12 års ålder

Detta är känt som “latensstadiet” eftersom barn är mindre aktiva än tidigare, vad gäller deras utveckling. De måste nu fokusera mycket av sin energi på skolan och läxorna. När det gäller deras känslor tenderar de att bli mindre egocentriska och inriktade på vad som händer med människor runtomkring dem.

Det här är den ålder som de kan bättre förstå vad en skilsmässa är, men de brukar inte uttrycka någon åsikt om det. Barnet kan drabbas av mardrömmar, känna sig ledset eller argt och ha problem med läxor och skolarbete.

5. Från 12 år och uppåt

Vid detta stadium i livet är det osannolikt att barn accepterar sina föräldrars skilsmässa. Detta beror på att de försöker hitta sina egna identiteter och deras hormoner gör dem väldigt känsliga och emotionellt instabila. Deras föräldrars separation kan få dem att känna sig osäkra och de kan bli trotsiga och upproriska.

Detta är en mycket översiktlig guide till olika sätt som en skilsmässa kan påverka barn beroende på deras åldrar. Om dina barn någonsin måste ta sig igenom denna komplexa och traumatiska situation så hjälper den kanske dig att känna igen och förstå hur de reagerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.