Hur påverkas barn av att byta skola?

Hur påverkas barn av att byta skola?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 17 april, 2019

Att byta skola involverar en komplex process av anpassning där barnet måste konfrontera sin rädsla för det okända. Barnet kommer sannolikt att uppleva känslor av osäkerhet eller otrygghet, vilka kan få honom eller henne att känna sig hjälplös inför den nya situationen.

Om du planerar att byta skola för ditt barn, gör först en bedömning av hur ett byte av skola kommer att påverka honom eller henne. 

Förändringar kan leda till nya möjligheter till utveckling, men ditt barn kommer att behöva din hjälp för att anpassa sig till sin nya miljö.

Föräldrarnas roll i en tid av förändring

Förändringar är en naturlig del av livet eftersom de får oss att konfrontera våra rädslor och tvivel. På grund av sin brist på erfarenhet, saknar barn förmågan att bedöma eller kalkylera situationerna som de erfar.

Därför är det viktigt att föräldrarna stöttar och förbereder dem för att möta förändringen med tillförsikt.

Men du måste förstå att varje barn har sitt eget sätt att uttrycka den förvirring som den nya omständigheten för med sig. Du måste vara uppmärksam på ditt barns reaktion.

Föräldrarna måste också vara beredda att hjälpa och bistå barnen. Föräldrar representerar stabilitet för sina barn, så det kommer an på dem att hjälpa barnen att anpassa sig till förändringar.

Att byta skola – hur påverkar det barnen?

Som mamma, har du erfarit olika typer av förändringar genom livet. De här förändringarna inkluderar anställningar, vänskap, bostäder, och till och med byte av läkare. På det sättet är du medveten om att förändringar påverkar barn och att de är svåra för dem.

Att byta skola kan vara svårt för barnet.

Det är inte lätt för barn att gå igenom en period av instabilitet. De kan uppleva ett spektrum av känslor, som nostalgi, vrede, frustration, rädsla, pessimism, vemod, sorg, och glädje.

Förändringar de kommer att uppleva är bland annat:

  • Att träffa nya vänner och distansera sig lite från de gamla vännerna.
  • Anpassa sig till nya lärare och eventuellt nya studiemetoder.
  • Att vistas i nya omgivningar och kanske ett annat klimat.
  • Att vara i uppmärksamhetens centrum genom att vara det nya barnet i klassen.
  • Använda nya sätt att transportera sig och vänja sig vid nya vägar till skolan.

Vissa barn kan vara väldigt motvilliga mot förändringar, medans andra kan verka mer positiva, flexibla och anpassningsbara. Ju mer drastisk förändringen är, desto större risk att barnet blir motvilligt.

Vi kan självklart inte mäta vilken grad av inverkan det har på varje barn att byta skola. Det finns flera faktorer som spelar in, som vad barnet lämnar bakom sig, och vad som möter honom eller henne på den nya skolan.

Men, om barnet lyckas få nya vänner snabbt, så blir förändringarna sannolikt lättare att hantera. Kom ihåg att ditt barns akademiska resultat kan försämras i början av den här övergången. 

Förändringar kan leda till nya möjligheter för utveckling – allt beror på ens attityd.

Hur mildrar man effekterna av att byta skola?

Här är några råd som du kan följa för att hjälpa ditt barn att hantera den här förändringen:

Kommunikation och ärlighet

När du vet att beslutet om att byta skola är oåterkalleligt, måste du berätta det för ditt barn så snart som möjligt. Prata öppet med barnet och ge honom eller henne möjlighet att uttrycka sina bekymmer och funderingar. Kom ihåg att barnet kan bli förteget och negativt.

Ljug inte för barnet genom att få det att tro att du kommer att skydda det från effekterna av förändringen. Förr eller senare kommer barnet att inse att han eller hon måste konfronteras med dem.

Hjälp barnet att se positivt på förändringen som kommer med att byta skola

Att byta skola kommer att ge ditt barn en möjlighet att börja om och att få nya vänner. Hjälp honom eller henne att njuta av förändringen istället för att lida av den.

Besök skolan först

Om ni besöker skolan först, kommer ditt barn inte att känna sig vilset när han eller hon ska gå till sina lektioner. Ta en tur genom faciliteterna. Om det är möjligt, visa ditt barn hans eller hennes nya klassrum, biblioteket, matsalen och gymnastiksalen.

Förbered ditt barn för den första skoldagen

Det är bäst att komma förberedd. Ju mer du informerar ditt barn, desto bättre är det för er båda. Förklara vilken tid skolan börjar och slutar, vem som kommer att vara lärare etc.

Pojkar som tränar fotboll.

Anmäl ditt barn till fritidsaktiviteter

Ett snabbt sätt att integrera ditt barn med andra klasskamrater utanför skoltid är att låta honom eller henne delta i fritidsaktiviteter. Föreslå barnet att börja med någon sport som han eller hon gillar, till exempel fotboll, basket eller volleyboll. Eller om barnet gillar konst så kan du anmäla honom eller henne till musik-, måleri- eller teaterlektioner.

Slutligen måste du ha tålamod och ge ditt barn tid att anpassa sig till den nya situationen. Det kommer att ge ditt barn möjlighet att själv upptäcka olika saker, och det kommer att bidra till hans eller hennes mognadsprocess.

Om du respekterar barnets utrymme och ger det tillförsikt i dess nya omständigheter, kommer du att bidra till att stärka barnets självkänsla och trygghet. Då kommer det bli en positiv erfarenhet att byta skola.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.