Hur surfplattor och mobiler påverkar barn under 2 år

I den här artikeln kommer vi specifikt att diskutera hur iPads och smartmobiler påverkar barn under två år när det gäller hälsa och social interaktion.
Hur surfplattor och mobiler påverkar barn under 2 år
Nadyra Muhammad

Skriven och verifierad av psykopedagogen Nadyra Muhammad.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barns användning av elektroniska enheter har diskuterats mycket ur olika synvinklar. I den här artikeln kommer vi specifikt att diskutera hur surfplattor och mobiler påverkar barn under två år när det gäller hälsa och social interaktion.

De som varnar för möjliga hälsorisker pekar ofta på korrelationer med allvarliga tillstånd, som tumörer och cancer. Det är dock också en giltig punkt att poängtera att det hittills inte finns några avgörande forskningsresultat som tyder på att så är fallet.

I vilket fall som helst kan man aldrig vara för försiktig, särskilt om man anser att detta faktiskt har en grund i forskning.

Man har sagt att obegränsad användning av elektroniska enheter, inklusive surfplattor och mobiler, bidrar till fysisk inaktivitet. En stillasittande livsstil är en av de främsta orsakerna till fetma i världen. Övervikt har onekligen ökat, särskilt bland barn och ungdomar runtom i världen.

Ur ett socialt perspektiv har man riktat kritik mot att för stor användning av dessa enheter leder till en brist på socialisering. Vissa barn föredrar helt enkelt att “interagera” med telefoner istället för andra barn.

Surfplattor och mobiler kan ta tid från viktiga aktiviteter

Oavsett om man anser att forskningen som avråder från användningen av elektroniska enheter är giltig eller inte måste man tänka att små barn under två år (såväl som äldre barn) måste utforska sin miljö för att utvecklas. De måste få chansen att röra på sig – att krypa, gå , klättra, hoppa, rulla, dansa, springa… Det kan de inte göra med en surfplatta medan de sitter i en soffa.

Små barn behöver röra på sig

Utvecklingen av barns hjärnor (neuroutveckling) börjar i livmodern, men den slutar inte där utan den fortsätter fram till fyra eller fem år efter födseln. Det vill säga att barns hjärnstrukturer under denna period fortfarande håller på att formas och bilda synapser (kopplingar mellan nervceller).

Ur erfarenhet och av nödvändighet svarar kroppen på kraven från sin miljö. Så hur kan det hjälpa den neurologiska utvecklingen att titta på videor på mammas mobiltelefon?

Barn måste lära känna sin kropp. De måste få lära sig att styra den av erfarenhet, även om detta förstör huset och låter en hel del.

barn leker i gräset

Små barn måste få experimentera med sina sinnen

Den neurologiska utvecklingen innebär också att nervsystemet lär sig hur det ska bearbeta information. Barn gör detta genom att använda sina fem sinnen och använda informationen för att lära sig.

Det är också viktigt att de kan tolka vestibulära stimuli (balans och rörelse) och proprioception (känslor som kommer från kroppen).

Allt detta uppnår ett barn genom att leka, utforska nya texturer och temperaturer, spela musikinstrument, gå till parken, gunga, sjunga och bli riktigt smutsig… Inte genom att spela det senaste populära spelet på en surfplatta eller mobil.

Spädbarn måste utveckla sina kommunikationsförmågor

Att veta hur man kommunicerar lär man sig inte bara genom att se på bilder på en surfplatta och namnge dem. Att veta hur man kommunicerar är att kunna låta någon veta vad man menar och att kunna förstå vad andra säger till en och vad som händer runt omkring. Ett ordförråd är viktigt att förvärva, men det är inte detsamma som att kommunicera.

Barn lär sig att kommunicera genom att umgås med människor, inte maskiner. De lär sig genom att lyssna på människor i sin närhet – när de pratar med sin mamma, leker med syskon och kusiner, går på förskolan, löser problem, sjunger och lyssnar på sagor.

Kommunikation hjälper dem att utveckla sociala färdigheter som barn behöver för att växa upp och kunna respektera andras åsikter. De måste lära sig att vänta på sin tur när de ska leka, veta när de ska lyssna, när de får ögonkontakt, när det är deras tur att prata och vänta när andra pratar.

Inget av detta kan de lära sig av en telefon.

Spädbarn behöver utveckla grundläggande färdigheter

Grundläggande färdigheter är begrepp som man lär sig genom erfarenhet. Det handlar om rumsliga begrepp, (upp, ner, nära, långt, fram, bak, inuti, utanför) och tidsbegrepp (före, efter, första, andra, snabbt, långsamt, under).

Andra begrepp som vikt, likhet och avstånd ingår också. Det finns förstås spel för elektroniska apparater som behandlar dessa begrepp, men de kan inte att lära barn vad som är “upp” eller vilken leksak som är tyngre än en annan, till exempel.

Elektroniska spel kan bara representera vad användaren redan vet genom erfarenhet så att barnet kan välja rätt svar.

Hur surfplattor och mobiler påverkar barn

barn sitter på golv

Även med allt detta sagt vill vi poängtera att det inte så illa som du kanske tror. Mobiler och surfplattor kommer inte att orsaka någon oåterkallelig skada på dina barn, inte så länge de inte ersätter den verkliga livserfarenheten. Det vill säga, lägg inte tid på att visa dem spel på dessa enheter, utan investera istället den tiden och ansträngningen i att leka med dem utomhus om möjligt, eller med deras leksaker.

Det är så du utvecklar ditt barns intelligens, även om socialt tryck ibland får oss att tro något annat.

Ett barn som springer, skrattar, trillar, stökar till, dansar och slåss med sina syskon är ett barn med en hälsosam utveckling.

Använd kanske surfplattor eller mobiler när situationen verkligen inte tillåter dig att ha leksaker till hands. Och välj då pedagogiska spel som faktiskt kan lära dina barn något.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.