När du pratar väcker du barnets hjärna

När du pratar väcker du barnets hjärna
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När du pratar väcker du barnets hjärna. De regioner i hjärnan som är involverade i känslomässiga svar, sociala interaktioner och ansiktsigenkänning blir aktiverade. Detsamma gäller de områden som avgör vilken information som är relevant.

Denna reaktion sker endast när en bebis hör sin mors röst. Inte när han eller hon hör andra kvinnors. Det har en ny studie, som nyligen publicerades av Harvard University, visat.

“Vi förvärvar en del av vår sociala medvetenhet om språk och emotionella processer genom den enkla upplevelsen att lyssna på vår mamma”. Detta säger författaren till studien Daniel Abrams i ett uttalande som blev publicerat av universitetet.

Studiens fynd överraskade många inom vetenskapen, även om det redan tidigare har funnits studier som visade på liknande tendenser. Det var bland annat känt att när en mamma talar med sin bebis, lugnar den ner sig. Men de visste inte att en mammas röst skulle väcka barnets hjärna på så många områden. Inte heller att det skulle ske så snabbt och effektivt.

Abrams förklarar att vissa vetenskapliga studier redan hade visat att barn föredrar sin mors röst framför någon annans. Hittills har dock ingen angett orsakerna till detta fenomen. “Ingen hade tagit sig för att observera de kretsar i hjärnan som utför dessa processer”, tillägger forskaren.

Mamma ler med barn

När du pratar väcker du barnets hjärna

Forskningen, som visade att du väcker barnets hjärna när du pratar, bestod i att studera hjärnan på flera barn med datortomografi. Man studerade dem när de lyssnade på sin mors röst, och även på en främmande kvinnas röst. Det totala urvalet omfattade 24 barn mellan 7 och 12 år, som hade bott hos sina mammor under hela livet.

Dessutom hade de alla en IQ på minst 80. Ingen av dem led av någon utvecklingsförsening eller liknande störning.

Först fick föräldrarna fylla i ett kortfattat frågeformulär om sina barns kommunikativa färdigheter. Därefter spelade man in mamman när hon sade tre nonsensord utan mening. “På grund av barnens ålder var det bättre att använda uppfunna ord, så att de inte skulle känna igen dem”, tillade författarna.

“En mors röst är gjord för att lugna hennes bebis och ge den ro.”

-Anonym-

Dessutom deltog två kvinnor i studien, som var okända för alla barnen. Även de fick spela in tre meningslösa nonsensord. Slutligen fick barnen lyssna på båda inspelningarna.

Resultaten visade att barnen kunde känna igen sin mammas röst i 97% av fallen. Detta även om de bara lyssnade i en sekund. “Och barnens hjärnor reagerade mer och bättre på moderns röst än på en främlings”, förklarade författarna.

Mamma läser för bebis

Ditt barn kan känna igen din röst innan det ens är fött

Studiens fynd kompletterar de observationer som en annan grupp vetenskapsmän har publicerat 2014. De studerade den reaktion som för tidigt födda barn hade när de lyssnade på sin mors röst. I den här studien fann forskarna att när en mamma talar till sin bebis innan han eller hon är född, så får det flera fördelar. Bland annat äter hennes barn bättre och lugnar sig lättare när det utsätts för en stressig situation.

Att lyssna på en mors röst sänker kortisolnivåerna och ökar halten av oxytocin, vilket är anknytningshormonet.

Denna anknytning mellan ett barn och dess mor börjar redan i livmodern. Där kan barnet redan höra ljud och känna vibrationer från sin mamma. När barnet är fött kan det känna igen sin mammas röst och föredra henne framför alla andra i världen.

Vid samma tillfälle konstaterade forskarna att “Moderns röst aktiverar främre prefrontala cortex och bakre vänstra tinningsregionen intensivare än en okänd röst. Detta förbereder barnet för den specialiserade uppgiften att bearbeta talat språk”.

Abrams förklarar att även om det redan var känt att det att höra ljudet av sin mors röst ger emotionellt välbefinnande till barn, så har de nu upptäckt att den biologiska cykeln bakom denna anknytning bidrar till bättre sociala och kommunikativa färdigheter.

Resultaten av studien visar att när du talar med ditt barn så aktiveras många områden och system i dess hjärna. Detta öppnar upp för möjligheten att studera effekten av mammans röst på barn med funktionshinder.

“Det är spännande att se att ljudet av en mors röst väcker så många system i hennes barns hjärna”, avslutade Harvard-forskarna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.