Hur man förhindrar ungdomar att begå självmord

För att förhindra ungdomar att begå självmord är det viktigt att behålla kontakt med våra barns liv. Vi berättar allt om det nedan.
Hur man förhindrar ungdomar att begå självmord
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 26 september, 2022

Självmord hos ungdomar lämnar alltid en bitter smak som går långt utöver den fysiska förlusten av en person. Det handlar om alla frågor som väcks om vad vi kunde ha gjort för att ingripa i tid, förutse problemet och förhindra ungdomar från att begå självmord.

I de flesta fall som en person funderar på självmord så visar den tidiga tecken. Ibland är dessa inte särskilt explicita, de kan vara latenta, men de är ändå tecken. Låt oss titta närmare på vilka tecken vi kan uppmärksamma för att kunna erbjuda hjälp till den som behöver det.

Du kanske är intresserad av: Självskadebeteende hos tonåringar

Angående ungdomar som lider risk att begå självmord

Om vi reflekterar i termer av siffror är uppgifterna från Världshälsoorganisationen (WHO) alarmerande: Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken hos ungdomar mellan 10 och 24 år.

Några av de vanligaste riskfaktorerna för detta är följande:

 • Mobbning i skolan
 • En historia av att ha varit ett offer för sexuella övergrepp eller någon annan traumatisk upplevelse
 • Våld i hemmet
 • Avvikande sexuell läggning eller könsidentitet

Vi måste börja se på självmord som en del av en människas dagliga verklighet och inte bara som ett resultat förknippat med en psykisk sjukdom.

Varningstecken på självmord eller självmordsuppsåt

En person som planerar att begå självmord visar ofta tidiga tecken. Genom att identifiera dem kan vi närma oss dem och vidta åtgärder i tid för att ge den hjälp de behöver.

Några av indikatorerna på självmordsrisk är följande:

 • Ständiga negativa idéer och pessimistiskt tänkande
 • Känslor av permanent värdelöshet och tron att det inte finns någon mening med i att fortsätta leva, samt att individens frånvaro kommer att förbli obemärkt
 • Förändringar i vanor
 • Förändringar i humör och beteende
 • Svårigheter att somna och utföra aktiviteter
 • Dålig motivation, håglöshet
 • Återkommande intresse och frågor om döden. Refererar till sig själv som om han eller hon snart skulle upphöra att existera.
 • Avskildhet från tillhörigheter
En tonårsflicka klädd i svart, sitter sorgset mot väggen.
Det är viktigt att förstå att självmord är ett möjligt resultat för en person som inte vet hur man tar sig ur en situation av lidande. Det är därför som det att vara närvarande och stötta många gånger är till stor hjälp.

Hur man förhindrar självmord hos ungdomar

Här ger vi dig några rekommendationer för att förhindra ungdomar att begå självmord. Om du har barn i den här åldern, tveka då inte att införliva dessa vanor i ditt dagliga liv och lämna alltid utrymme för dialog.

Prata med dina söner och döttrar

Nå ut till dem, fråga dem om deras aktiviteter och visa intresse för deras liv.

Du kanske inte hittar någonting först, men med tiden, och med uppkomsten av ömsesidigt förtroende, kommer du att få veta om någon känner sig obekväm med något eller går igenom en svår situation.

Lär känna deras kamratgrupp

Det är en bra idé att lära känna dina barns kamratgrupp, hur de kommer överens med dem och om de har några konflikter med någon särskild. Detta gör att du kan förutse och veta i tid om något dåligt händer.

Det är också viktigt att veta om ditt barn inte har verkliga vänner. Tänk på att i tonåren är acceptans av omgivningen mycket viktigt.

Utgå inte från att allt går bra

Även om dina barn har utmärkta betyg eller många vänner så hanterar alla sitt lidande så gott de kan och under olika skepnader.

Underskatta inte tecknen utifrån tron att du känner ditt barn. Många gånger kan vissa oroväckande tecken gå obemärkta förbi på grund av de inblandades autonomi och en upplevd pinsamhet över vad som händer med dem och deras föräldrar.

Det är viktigt att skapa en familjär atmosfär där alla kan uttrycka sina känslor. Det är bäst att vara där, nära, hela tiden.

Acceptera deras humör och ogiltigförklara inte deras tankar

När du diskuterar ämnet självmord med dina barn, undvik att reagera negativt. Försök istället att agera med förståelse och empati, eftersom det här är en omständighet där någon lider.

Det är väldigt vanligt att när ett barn säger “mitt liv har ingen mening, ingenting är värt besväret”, är föräldrarnas första reaktion “du är så otacksam, jag ger dig allt du ber om”. Detta är inte poängen med ungdomars avskräckning och är faktiskt mycket mer komplext än det verkar.

Uppmuntra dem att delta i olika aktiviteter

Motivera dina barn att ta sig ut ur huset och hitta något som får dem att må bra och ger dem syfte.

En krets av människor som sitter och stöttar en kämpande tonåring.
Ibland kan möten med kamratgrupper som går igenom liknande situationer vara ett bra alternativ för att känna empati med andra och inse att de inte är ensamma eller de enda som upplever detta.

Förstärka deras självkänsla

Erkänn dina barns prestationer, uppmuntra deras framsteg och hjälp dem att förstå att människor ibland mår dåligt, men att vi kan söka flera resurser för att komma framåt.

Tveka inte att rådfråga sakkunniga om du inte vet hur du ska hjälpa

Det är bättre att aktivera resurser tidigt för att bedöma allvaret i situationen än att låta det gå över styr. Det är viktigt att undvika att förväxla ett “ungdomsdrama” med ett mer komplext problem som innebär en risk för självmord. Och för det kan hjälp av vårdpersonal vara det lämpligaste alternativet.

Du kanske är intresserad av: 4 nycklar för att skapa empati hos ungdomar

Att synliggöra verkligheten av självmord hos ungdomar hjälper

Många gånger vägrar föräldrar att ta itu med en så svår verklighet som självmord med sina barn av olika anledningar. Det betyder dock inte att självmord slutar hända och tvärtom visar siffrorna att trenden ökar.

Förutom individuella insatser är det också viktigt att som samhälle engagera sig i att förhindra ungdomar från att begå självmord inom alla områden. Hur kan vi hjälpa? Ibland räcker det med en enkel gest av empati eller att ge ett utrymme att prata när det behövs.

Det finns små dagliga handlingar som, tillsammans med lämpliga offentliga riktlinjer, gör att vi kan erbjuda en heltäckande och strategi för ett fenomen som påverkar oss alla. Är du redo att vara en del av förändringen?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2004). Manual de psicopatología. Volumen 2. Madrid: McGraw-Hill.
 • Hernández Jiménez, A., & Rodríguez-Peralta, M. de L. (2021). El riesgo de suicidio en el adolescente, ¿se puede evitar con la formación integral?. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(5), 9181-9200. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.981

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.