Hur man uppmuntrar optimism hos barn

Optimism är nära besläktat med motståndskraft och återhämtningsförmåga. Därför är det viktigt att uppfostra optimistiska barn för att ge dem det de behöver för att klara sig bra här i världen.
Hur man uppmuntrar optimism hos barn
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att uppfostra barn innebär inte bara att ge dem mat, trygghet och kärlek. Det är också ditt ansvar att uppmuntra optimism och lära dem de värderingar och färdigheter de behöver för att utvecklas i livet. Optimism är en av de mest nödvändiga, och tyvärr ofta försummade, egenskaperna och värderingarna vi kan lära våra barn.

Föräldrar anser ofta att optimism är en sekundär värdering och av mindre vikt än andra. Många förknipper optimism med klichéer och tomma fraser som “Tro på dig själv” eller “Kämpa för dina drömmar”. Men de psykologiska fördelarna med optimism går långt utöver dessa och kan hjälpa barn att leva ett lyckligt och framgångsrikt liv.

Optimism och motståndskraft

Motståndskraft och återhämtningsförmåga är viktiga egenskaper för att man ska kunna hantera motgångar, övervinna dem och ta sig igenom dem starkare på andra sidan. För alla människor kommer, förr eller senare, att gå igenom svårigheter. Dessa färdigheter kan därför rädda dem från mycket lidande i livet.

Att misslyckas på ett prov, bli sviken av en vän eller gå igenom ett uppbrott eller en förlust… Alla dessa situationer kan ge upphov till stort obehag för de som inte har de känslomässiga verktygen att hantera dem. Därför är det viktigt att sträva efter att hjälpa dina barn att utveckla motståndskraft.

optimism: glad och stark flicka
Men motståndskraft är kopplad till andra värderingar som du behöver uppmuntra för att kunna bygga upp den. Av dessa kan optimism vara en bra utgångspunkt, eftersom den är starkt relaterad till de andra. Om du uppmuntrar optimism hos dina barn hjälper du dem därför också att utveckla andra viktiga färdigheter.

Vad är optimism?

Optimism är en tendens att hitta positiva och gynnsamma aspekter i alla situationer. En optimist möter hinder och problem med mod och uthållighet, är medveten om vad som går bra i livet och jobbar för att förbättra det som inte gör det.

Optimistiska människor drar nytta av många fördelar i vardagen. De är ofta hoppfulla och har bättre självkänsla och ett starkare immunförsvar. Dessutom är de mer handlingskraftiga och mer aktiva när de möter svårigheter samt vidtar åtgärder för att ha ett socialt nätverk för när de behöver känslomässigt stöd.

Tvärtom har pessimistiska människor låg självkänsla, tappar lättare hoppet och ger upp lättare. När de stöter på motgångar har de en tendens att bli deprimerade. Det leder till att de inte effektivt kan vidta de åtgärder som kan hjälpa dem att förbättra sin situation. De tenderar också att oftare känna ilska och aggression.

Därför är optimism mycket mer än en naiv trend eller någon klyscha. Det är en utmärkt psykologisk resurs som gör att människor kan lita på sina egna förmågor för att uppnå framgång och övervinna svårigheter.

Även om det ibland är frestande att fokusera mer på intellektuell utbildning är det viktigt att vi inte försummar våra barns emotionella utbildning.

optimism: flicka har strukit över IM i IMPOSSIBLE

Hur man uppmuntrar optimism för att uppfostra kapabla barn

Optimism är nyckeln till att kunna möta livet med självförtroende och självständighet. Därför är det viktigt att följa några riktlinjer för att uppmuntra optimism hos barn:

  • Föregå med gott exempel. Var en förebild med en aktiv och uthållig attityd. Låt ditt barn observera din positiva och hoppfulla inställning när du möter livets upp- och nedgångar.
  • Förmedla vikten av tacksamhet. Att vara tacksam för alla bra saker runt dig hjälper dig att alltid komma ihåg att du har tur och kan hoppas på det bästa.
  • När dina barn möter svårigheter, vägled dem så att de kan hitta positiva aspekter och möjliga lösningar. Uppmuntra dem att agera istället för att fastna i passivitet och offermentalitet.
  • Uppmuntra deras prestationer och belöna deras ansträngningar. Det är destruktivt att tro att positiva situationer uppstår på grund av tur eller slumpen. Hjälp dina barn att se att de har förmågan att påverka sina omständigheter. Och även att deras handlingar kan leda till förbättringar och framgång – att de kan göra vad de vill om de försöker och anstränger sig.
  • Älska dem och visa dem din kärlek. Att känna sig älskad förbättrar barns självkänsla, positiva självbild och självförtroende. Att ha villkorslöst stöd kan dessutom vara det säkerhetsnät som de behöver för att våga utforska världen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bragagnolo, G., Rinaudo, A., Cravero, N., Fomía, S., Martínez, G., & Vergara, S. (2002). Optimismo, esperanza, autoestima y depresión en estudiantes de Psicología. Recuperado de http://www.fpsico.unr.edu.ar/congreso/mesas/Mesa_15/bragagnolo_optimismo. pdf
  • Martínez-Correa, A., Del Paso, G. A. R., García-León, A., & González-Jareño, M. I. (2006). Optimismo/pesimismo disposicional y estrategias de afrontamiento del estrés. Psicothema18(1), 66-72.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.