Farorna med pennalism bland unga människor

För att bli del av en grupp utsätts ibland kandidaterna för olika förödmjukande och kränkande "ritualer". Ta reda på mer om faran med invigningsritualer och pennalism bland unga människor.
Farorna med pennalism bland unga människor
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Invigningsritualer och pennalism bland unga människor har alltid funnits. Det är ett världsomspännande fenomen bland unga när en grupp tar emot nya gruppmedlemmar. Målet är nästan alltid att “håna” eller skratta på bekostnad av en annan person. Tyvärr är farorna med dessa ritualer att ju mer förödmjukande, våldsamma och riskabla det är, desto bättre enligt gruppen.

Pennalism bland unga människor, ett behov av acceptans och tillhörighet

Dessa invigningsritualer är ett gruppfenomen, ett kamratförtryck, som vanligtvis äger rum när man går på universitetet. Icke desto mindre är det också vanligt att göra detta i andra skolformer, inom det militära, på folkskolor eller i vissa grupperingar.

Det främsta målet med initieringsritualer är att de ska utgöra en tröskel eller hinder för de som vill vara en del av en grupp och vinna deras acceptans. Denna tröskel omfattar olika tester som bestäms av medlemmarna som redan tillhör gruppen. De varierar, men oftast handlar de om att utsätta den nya medlemmen för hårda fysiska prov. Det kan till exempel vara att tvinga personen att gå naken genom en allmän plats, duscha i kallt vatten på vintern eller få en omgång stryk.

Farorna med pennalism bland unga människor

ung kvinna utsätts för pennalism bland unga människor

Under ungdomstiden har unga människor en mycket stark önskan att känna sig accepterade av sina kamrater. Detta kan ibland göra dem villiga att göra vad som än krävs för att bli erkända och inkluderade i gruppen. Ju större behovet av acceptans är, desto värre saker kan en person vara villig att utstå. Även när det visar sig gå långt över gränsen och kan ge allvarliga konsekvenser, både fysiskt och psykiskt.

Dessutom är alkoholintag en gemensam nämnare i många initieringsritualer. Detta är en faktor som kan leda till något riktigt farligt. Kanske ännu farligare än någon annan typ av pennalism, oavsett hur oskyldigt det kan verka. Det beror på att när människor som konsumerar alkohol på ett oansvarigt sätt har de en större tendens att utsätta sig för risker och faror.

Åtgärder för att undvika farorna med pennalism bland unga människor

För att undvika farorna med pennalism är det effektivt att använda sig av åtgärder som:

  • Workshops eller presentationer som går igenom vikten av samexistens, tolerans och ömsesidig respekt. Det är avgörande att lyfta fram farorna med pennalism. Att poängtera att det är en form av övervåld och misshandel med viktiga fysiska och psykologiska konsekvenser. Detta gäller både de som utsätts för övergreppet och de som är ansvariga. De senare kan i vissa fall drabbas av psykologiska och juridiska konsekvenser.
  • Inrätta lämpliga kanaler för hjälp, information och psykologiskt stöd för att fördöma pennalism bland unga människor. Det vill säga de som blir utsatta för dessa ritualer eller är vittnen till dem kan prata om det och rapportera det. Inom detta område finns det föreningar som HazingPrevention.org. De kombinerar insatser och medel för att sätta stopp för pennalism och invigningsritualer.
    pennalism bland unga människor: flicka ser nedstämd ut

Invigningsritualer som en form av välkomnande snarare än en attack

Som sagt måste både föräldrar och lärare ta till åtgärder för att göra ungdomar medvetna om farorna med pennalism. För att göra detta är det viktigt att vara empatisk och försöka se det från deras perspektiv. Tänk på att:

  • Invigningsritualer bör vara ett sätt att välkomna människor och få dem att må bra, i alla sociala sammanhang.
  • Om vi ​​betraktar det som en initieringsritual bör detta vara början på ett nytt steg: en väg mot nya möjligheter till sociala interaktioner, arbete, utbildning eller fritidsintressen.
  • Du måste tänka innan du handlar. För att undvika farorna med pennalism måste vi lära unga människor att tänka innan de omsätter nya idéer i handling. Vi måste etablera värderingar som att “vi ska behandla andra på samma sätt som vi vill att andra ska behandla oss.”

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.