Nätmobbning bland ungdomar ökar

I och med utvecklingen av ny teknik har nya problem också uppstått. I själva verket har nätmobbning bland ungdomar ökat oroväckande fort de senaste åren.
Nätmobbning bland ungdomar ökar
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nätmobbning bland ungdomar har ökat markant de senaste åren. Enligt Rädda barnen är nätmobbning faktiskt den vanligaste våldsformen bland tonåringar. I USA drabbades 36,5% av elever i övre grundskolan och på gymnasiet av den här typen av mobbning under 2019. Men vad kan förklara den här ökningen?

Mobbning har blivit alldeles för vanligt. Vi är alla medvetna om vikten av att förebygga och ingripa i fall av våld i skolan, vare sig det är fysiskt, verbalt, psykologiskt, socialt eller sexuellt. Men i denna nya era av informations- och kommunikationsteknik (IKT) måste vi också ta hänsyn till mobbning som inträffar i cyberrymden.

”Såvida inte samhället erkänner nätmobbning för vad det är kommer tusentals tysta offer att fortsätta lida.”

– Anna Maria Chavez –

Nätmobbning bland ungdomar ökar

Rädda barnens årliga rapport om nätmobbning tar upp intressant information om ämnet:

ledsen tonåring med telefon
 • 39,7% av ungdomar har tvingats utstå mobbning under sin barndom.
 • 46,7% av de intervjuade flickorna hade blivit mobbade.
 • 33,1% av de intervjuade pojkarna hade blivit mobbade.
 • I 45,83% av fallen var förövaren en vän eller en klasskamrat.

Rapporten från 2019 registrerade totalt 529 000 fall av mobbning, och det är en skrämmande ökning… under 2016 drabbades uppskattningsvis 82 000 minderåriga av den här typen av våld.

Vilka faktorer bidrar till att nätmobbning ökar?

Internetanvändningen har ökat

För att förstå varför antalet fall av nätmobbning har ökat är det flera saker man måste förstå. Först och främst har internetanvändningen blivit en viktig del av vardagen, särskilt bland yngre generationer. Vi vet till exempel att 94% av barn mellan 10 och 15 år använder sig av internet.

Och tyvärr har internet följande egenskaper:

 • Det som händer på internet är omedelbart.
 • Spridningen är omedelbar.
 • Internet är mer eller mindre gratis och enkelt att använda.
 • Det ger möjlighet att behålla sin anonymitet.
 • Internet är universellt.

Allt detta innebär att mobbning i cyberrymden har följder som är större och mycket allvarligare än “vanlig” mobbning.

Nätmobbning sker inte bara inom ramen för skolan, utan kan tvärtom inträffa när som helst, under vilken tid på dagen som helst och i alla situationer.

nätmobbning: pojke ser förtvivlad ut framför dator

En känsla av att man kan göra saker ostraffat

En annan faktor som förklarar ökningen är att ungdomar upplever att de kan trakassera någon ostraffat när de gör det från bakom en skärm. Tonåringar måste förstå att mobbning online, oavsett vilken typ det är, är straffbart enligt lag.

Samtidigt spelar föräldrar också en roll i ökningen av fall av nätmobbning. Brister i föräldrakontroll vad gäller användning av ny teknik är definitivt en bidragande faktor.

Många barn använder internet utan några begränsningar alls. De gör det utan att vara medvetna om de risker de utsätter sig för bara genom att surfa på internet eller skapa en profil på sociala medier.

Men uppenbarligen handlar det inte om att förbjuda barn att använda internet och mobiltelefoner. Vuxna måste istället sätta fasta regler för säker användning. Skolan och familjen måste ta på sig ansvaret för att utbilda nya generationer om farorna med nätmobbning och andra cyberbrott.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C., y Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia. Madrid: Save the Children.
 • Sanjuán, C. Violencia viral: análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Madrid: Save the Children.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.