Vikten av att lära barn om tolerans

Det är viktigt att barn lär sig om tolerans från en tidig ålder, eftersom det lär dem att klara sig bättre socialt och personligt.
Vikten av att lära barn om tolerans
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 juli, 2019

Mobbning, respektlöshet, pikar och andra negativa beteenden är vanliga bland barn som aldrig lärt sig vikten av tolerans. Lyckligtvis kan föräldrar uppfostra sina barn bättre genom att lära dem om tolerans och goda värderingar från en tidig ålder.

Tolerans är en av de viktigaste egenskaperna man kan ha idag. Även om man lär ut om moral och värderingar i skolan är det vanligtvis inte tillräckligt. Du måste fortsätta lära dina barn att vara goda människor hemma.

Ta reda på vikten av att lära barn om tolerans i den här artikeln, samt åtgärder och riktlinjer som du kan använda dig av hemma.

Först och främst, vad är tolerans?

Tolerans är viljan att förstå andras synvinklar. Det innebär också att man lär sig om verkligheter som skiljer sig från sin egen. Därför banar den väg för eftertanke, respekt, engagemang för andra och en jämlik social spelplan.

Men var försiktig så att du inte förvirrar tolerans med att vara svag. Det innebär bara att man inte fördömer andra eller är nedlåtande. Det svåra med att uppfostra toleranta barn är att lära dem att inte förlora sin egen identitet.

Så under gruppaktiviteter bör ditt barns vänner inte få säga till honom eller henne vad de ska göra hela tiden. Det bästa sättet att lära barn att skapa en balans med sina vänner är att ta hjälp av ett annat begrepp: rättvisa.

“Tolerans är viljan att förstå andras synvinklar och realiteter även om de skiljer sig från dina egna.”

Låt oss vara föräldrar som lär våra barn om rättvisa

Eftersom vi är deras föräldrar är det normalt att barn ser oss som både “domare” och “lagstiftare”. Vi som föräldrar bestämmer vad som är rätt och fel. Vi belönar också gott beteende och straffar dåligt beteende.

tolerans: barn leker tillsammans

Därför är det första sättet att undervisa dina barn om tolerans genom din egen bedömning. I den meningen bör du använda dig av några saker i praktiken.

  • Ifrågasätt själviska och oförskämda attityder i deras sociala miljöer.
  • Var stark och modig inför saker som är orättvisa.

Dessa stunder av eftertanke är viktiga. De hjälper dina barn att utveckla sin egen känsla av vad som är rätt och fel. De hjälper oss också att svara på deras frågor på ett logiskt och utförligt sätt.

Att uttrycka sig muntligt är viktigt för att lära barn om tolerans

Konversationer och när problem uppstår är inte de enda stunderna som vi kan prata om dessa problem med våra barn. Ett bra sätt att överföra värderingar är genom barnböcker och berättelser. Sånger, berättelser och till och med tecknade filmer kan hjälpa ditt barn att lära sig om etik och moral.

“Dessa stunder av eftertanke är viktiga. De hjälper dina barn att utveckla sin egen känsla av rätt och fel. “

En annan sak vi bör uppmärksamma är de frågor våra barn ber oss svara på. Saker som: “Varför har den mannen långt hår?” Eller “Varför ser det barnet annorlunda ut?” Det här är perfekta möjligheter att lära dina barn om tolerans. Föräldrar måste vara försiktiga med hur de svarar på dessa frågor. Dina barn kommer att komma ihåg dina svar och din attityd.

Att bygga en repertoar till stöd för mångfald är viktigt. Det är särskilt viktigt när det gäller sociala frågor. Dessutom kommer alla dessa frågor att lära dina barn att respektera alla typer av människor.

Barn måste lära sig om tolerans för att komma överens med människor som är annorlunda än de själva.

Akta dig för fördomar

Barn är en spegelbild av sina föräldrar och andra familjemedlemmar. När vi säger fördömande eller orättvisa saker lyssnar våra barn på oss. Trots att många kanske inte inser det lär sig barn av det här. De absorberar vad de ser och hör som små svampar.

För att lära barn om tolerans är det allra första vi bör göra att vara toleranta själva. Föräldrar bör vara ett gott exempel på respekt, empati och gott uppförande. De bör också undvika onödiga konflikter. Alla typer av vulgära eller hårda ord bör hållas strikt mellan vuxna parter. Barn ska inte behöva utsättas för dem.

Även när vi skojar och skämtar kan barn få fel idé. Därför måste vi förklara att det finns olika synvinklar. Vi måste avsätta tid till att förklara det för dem. Det är inte en liten sak: vi lär våra barn hur man lever i vårt samhället.

Var uppmärksam på hur du hanterar olika situationer

Föräldrar som är aggressiva, olyckliga och för stränga ger upphov till intoleranta barn. Därför börjar lärandet med dig själv och hur du hanterar vardagliga händelser.

Om du visar dina barn att du lätt förlorar kontrollen över ditt humör kommer dina barn att se detta som ett normalt beteende. Det bästa sättet att bli av med intolerans är att helt utesluta våld inom familjen. Huvudbetydelsen av att vara tolerant är att förstå att vi alla är mänskliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.