Jakten på popularitet under tonåren

Barn upplever ett antal förändringar när de går igenom puberteten och tonårstiden. Ett av de många bekymmer som tonåringar har är att de vill vara "populära". Med andra ord, de vill känna sig älskade och beundrade av vänner, klasskamrater, och människor i allmänhet. Det är därför som popularitet kan vara så viktigt för tonåringar.
Jakten på popularitet under tonåren
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2019

Tonåringar går igenom många förändringar, både fysiskt och känslomässigt. Tonårstiden är ett stadium då ingenting är enkelt och då andras åsikter blir extremt viktiga. I någon utsträckning längtar alla tonåringar efter sina vänners godkännande. Många är beredda att gå långt bara för att göra sina vänner nöjda. Popularitet blir centrum av deras värld.

I sin jakt på popularitet använder de olika strategier. Det kan handla om att fokusera på sitt utseende, utveckla sociala vanor, eller till och med att ha den senaste teknologin.

I vissa fall kan dock den här besattheten vändas till någonting farligt. Det extrema begäret efter att ha många vänner och få flest “likes” på sociala medier kan driva tonåringar in i ett riskfyllt beteende.

Vad betyder popularitet för tonåringar?

Idag betyder popularitet under tonårstiden framförallt att ha många vänner och att känna sig älskad. Men konceptet att “ha många vänner” betyder idag någonting annat än vad det betydde för ett antal år sedan.

Förr i tiden räckte det att ha en grupp av sex eller sju goda vänner. Idag räknar tonåringar sina “vänner” på sociala medier i tusental.

Tonåringar kan vinna popularitet på olika sätt. Vissa är populära för att de har goda sociala förmågor, ett bra sinne för humor, och bra värderingar.

Samtidigt finns det andra som är mer självsäkra, är duktiga studenter eller idrottare, eller har en god fysik som andra beundrar.

Tonåringar som är populära har mer makt än de andra i gruppen. Vad de gör eller inte gör, hur de klär sig och vilka deras vänner är, påverkar beteendet hos dem som omger dem.

Konsekvensen av allt detta är att en negativ kommentar på ett socialt nätverk om någon som är mindre populär kan ha stor inverkan.

Popularitet är viktigt för tonåringar.

Så länge popularitet baseras på intellektuella, sociala och sportsliga förmågor, kommer det att vara en positiv motivation för ungdomar.

Varför är popularitet så viktigt under tonårstiden?

Under tonåren är andras åsikter av extremt stor betydelse. Ungdomar behöver känna att de tillhör en grupp. Därför har de en stark önskan om att vinna andras godkännande. 

De flesta tonåringar strävar efter popularitet under tonårstiden för att känna sig mer självsäkra. Under det här stadiet upplever många tonåringar känslor av osäkerhet – kring sitt utseende, sin personlighet, sin ekonomiska status etc.

För att minska den här känslan som leder till så många tvivel så söker tonåringar efter acceptans. De känner behovet av att ha många vänner och ett bra fysiskt utseende.

Ungdomar vill ha på sig kläder som är moderiktiga, de vill passa in, och se ut som alla andra – eller till och med sätta nya trender. Deras mål är att andra ska vilja vara som dem – som någon som är populär och har inverkan på andra.

Farorna med att bli besatt av popularitet

Så länge popularitet baseras på intellektuella, sociala och sportsliga förmågor, kommer det att vara en positiv motivation för ungdomar. Att ha många vänner och lära sig hur man interagerar med andra kommer att vara användbart för dem i framtiden.

Problemet blir när popularitet mest handlar om ens fysiska utseende och andra ytliga faktorer som vilka kläder eller vilken mobiltelefon man har. Det här kan leda till ett antal problem. För det första så kommer relationerna som man utvecklar att vara ytliga och tillfälliga.

Ett annat problem är att tonåringar kan försöka vara någon de inte är, bara för att vinna acceptans. Vissa kan till och med försöka undertrycka sina känslor, om de känner att de inte kommer att vara behagliga för andra.

I de mest extrema fallen kan de här barnen komma in i olämpliga beteenden som äventyrar deras fysiska och känslomässiga välbefinnande.

Så är fallet, till exempel, då det kommer till exhibitionism på sociala medier, eller att göra sig lustig på andras bekostnad för att känna sig överlägsen.

En flicka blir mobbad i skolan.

Föräldrarnas roll

Föräldrar kan hjälpa sina tonårsbarn att kanalisera sina osäkerheter bättre, och förhindra att deras jakt på popularitet spårar ur. Det här handlar om att stärka deras självkänsla, och att hjälpa dem att bygga hälsosamma vänskapsrelationer.

Vissa fritidsintressen, som idrott eller musik, är idealiska för att skapa nära vänskapsrelationer, med djupare band. Föräldrar kan också prata med sina tonåringar om vikten av att ta hand om de relationer man har med sina riktiga vänner.

Jakten på popularitet under tonårstiden ska inte betyda att man överger de vänner som man har sedan barndomen. Tvärtom, uppmuntra dina barn att knyta vänskapsband som håller livet ut.

Sammanfattningsvis – popularitetskonceptet under tonåren kan vara någonting ganska positivt och välgörande. Men det finns också vissa risker involverade, som föräldrar och tonåringar bör vara medvetna om.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Biernat Renata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Płocku). (2016). Troska O Poczucie Własnej Wartości Dzieci W Rzeczywistości Szkolnej – Wymiar Teoretyczny I Praktyczne Implikacje. Społeczeństwo. Edukacja. Język.
  • Pereira, M. (2007). Autoestima : un factor relevante en la vida de la persona y tema escencial del proceso educativo. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas En Educación.” http://doi.org/10.15517/aie.v7i3.9296

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.