Hur kan du hjälpa ditt barn att studera?

Det är viktigt att lära sig att studera från en tidig ålder. Läs vidare för tips och studiemetoder.
Hur kan du hjälpa ditt barn att studera?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi lär oss alla på olika sätt, och därför finns det också många olika studiemetoder. Det är viktigt att hjälpa ditt barn att studera på effektiva sätt som stimulerar alla sinnen. Genom att hjälpa dina barn med läxorna hjälper du dem inte bara att studera, utan också att upptäcka hur de lär sig bäst och vilka metoder som är mest effektiva för dem.

För att hjälpa ditt barn att faktiskt tycka om att studera är det viktigt att tänka på allt, från miljön där barnet kommer att studera till materialen som behövs. I den här artikeln delar vi därför med oss av några sätt att hjälpa ditt barn att studera mer effektivt.

Strategier för att hjälpa ditt barn att studera ordentligt

 1. Utrymme att studera. Barnet måste ha ett lämpligt utrymme att studera. Det borde finnas ett bord och bra belysning i rummet.
 2. Hjälp ditt barn att koncentrera sig. Barnet bör studera i en lugn miljö utan distraktionskällor som till exempel videospel, mobiltelefoner och tv-apparater.
 3. Reglera studietidn. För barn under 7 år är den optimala studietiden mellan 45 och 50 minuter. Efter det kan det vara svårt för dem att koncentrera sig. Som förälder kan du stimulera deras lärande med olika aktiviteter som att rita konceptuella kartor eller använda mobilappar för att få dem att slutföra olika uppgifter. Efter 7 års ålder borde barn kunna spendera 1-2 timmar på sina studier dagligen.

Studietiden bör öka under ungdomsåren och genom universitetet. Det underlättar om barnet har bildat vanan redan i yngre år.

Mamma som läser med sina två barn.

Metoder för att hjälpa ditt barn att studera

Läs med ditt barn

Det ger ditt barn många fördelar att läsa sig älska att läsa från ung ålder. Experter rekommenderar starkt att föräldrar ska läsa berättelser för sina barn. Genom att läsa böcker för barnen från en tidig ålder blir de bekanta med böcker och även läsning. När de börjar grundskolan lär de sig sedan snabbt att läsa utan problem.

Du kan hjälpa dina barn att utveckla en omfattande läsningsteknik som gör det möjligt för dem att komma ihåg informationen som de läser. Man kan följa läsning med aktiviteter som till exempel att söka i ordboken efter ord som de inte förstår. De kan också stryka under eller sammanfatta de meningar eller paragrafer som de tycker är viktigast.

Sammanfatta

Efter att ha läst ett ämne och förstått det är det viktigt att organisera och syntetisera idéer. Ett bra sätt att organisera och uttrycka grundläggande begrepp är genom sammanfattningar. Många experter menar att sammanfattningar hjälper barn att fokusera på vad som verkligen är viktigt. Om du lär dina barn hur de kan göra bra sammanfattningar ger du dem därför ett verktyg som de kan använda under hela sin akademiska karriär.

Understrykningstekniken

Om dina barn tar anteckningar på lektioner eller föredrar att sammanfatta idéer i sina egna ord innan de studerar är det viktigt för dem att lära sig att stryka under texter ordentligt.

Det är inte alltid lätt att lära sig hur man känner igen huvudidéerna i en text. För att lära dem det måste du därför hjälpa dina barn att skilja mellan vad som är relevant och vad som inte är det. Tänk på att metoden endast är användbar om dina barn kan se vilka idéer som är viktiga.

Mamma som hjälper sitt barn att studera.

Anteckna

Att skriva ner huvudidéerna i ett visst ämne kräver att barnet använder sin uppmärksamhet och utövar sin förmåga att syntetisera. Att läsa sina egna anteckningar hjälper barnet att komma ihåg vad han eller hon lärde sig, och det hjälper också barnet att memorera de viktigaste punkterna i varje ämne.

När barn tar anteckningar möjliggör det också för dem att utveckla sin fantasi. De kan skapa listor, titlar för rubriker eller klassificera ämnen enligt sina egna kriterier för att göra denna metod effektiv.

Förberedelser inför ett prov

När dina barn berättar att de ska ha ett prov, se till att de förbereder sig i tid. Om de studerar lite varje dag och sedan verkligen befäster denna kunskap några dagar innan provet kommer de att känna sig trygga inför vad som kommer.

Hjälp dina barn att förstå att när det gäller prov är det viktigt att  läsa frågorna på rätt sätt. När de väl har gjort det kan de börja med att svara på frågorna som de är mest säkra på. När de är helt färdiga med sitt prov bör de se över det innan de lämnar in det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cortese, A. (2011). Técnicas de estudio. Metodología de la investigación. 
 • Narváez, M. R. T., Guzmán, I. T., González, M. D. C. U., & Robayo, A. M. M. (2009). Hábitos de estudio vs. fracaso académico. Revista educación, 33(2), 15-24. https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058002.pdf
 • Ramos, C. B. (2007). La incidencia de las TICs en el fortalecimiento de hábitos y competencias para el estudio. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (23), a077-a077. http://edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/497
 • Art Markman Ph.D. (2012). Developing Good Study Habits Really Works. Sychonomic Bulletin & Review.
 • Robert Bjork y Nate Kornell. (2007). Principles of cognitive science in education: The effects of generation, errors, and feedback. Psychonomic Bulletin and Review.
 • Quintanilla Paz Soldán, F. ( última consulta octubre 2019). Hábitos de estudio. [ material de apyo al tutor]. Recuperado de: www.prepa8.unam.mx
 • VIU. (17 noviembre 2015). Lad técnicas de estudio mejor valoradas pata niños. Recupetado de: www.universidadviu.es
 • Gabinete Psicodiagnosis (s.f.). Como motivar a estudiar. Recuperado de: https://psicodiagnosis.es/areageneral/otros-temas/como-motivar-los-nios-a-estudiar/index.php

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.