Hur kan du förhindra att din tonåring dricker alkohol?

Intresset för alkohol kan bero på många olika saker. Vissa tonåringar känner att det gör dem mer sociala, mindre blyga eller att det ger dem energi att dricka. Men för att förhindra att din tonåring dricker alkohol behöver du ta itu med det på ett intelligent sätt.
Hur kan du förhindra att din tonåring dricker alkohol?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 29 juli, 2020

Idag finns det reklam om alkohol över hela världen, och unga människor kan få i sig fyra till fem enheter alkohol på bara två timmar. Vissa blir även berusade två till fyra gånger i månaden, varför föräldrar frågar sig: “Hur kan jag förhindra att min tonåring dricker alkohol?

Den första rekommendationen är att hålla sig lugn. Ta upp problemet med dina barn och om det behövs, ta hjälp av specialister – naturligtvis inte medan tonåringen fortfarande är under påverkan av alkohol.

Om din tonåring kommer hem full måste du först och främst se till hans eller hennes säkerhet och vänta tills han eller hon har nyktrat till helt och inte längre är bakfull. Efteråt måste ni ha en konversation utan att skrika eller hota med straff.

Din tonåring dricker alkohol

Experter föreslår att man kommer med möjliga lösningar för olika konsumtionsstadier. Det vill säga före, under och efter alkoholkonsumtionen.

Som en förebyggande åtgärd måste föräldrar ge sina barn relevant information om de många effekterna som alkoholintag har på kroppen. Man kan fastställa normer och modeller för vad som händer när man inte använder alkohol på ett säkert sätt.

Det viktiga är kommunikation och tolerans. Ta reda på om dina tonåringar dricker ibland, eller om det har blivit en vana som kan leda till ett missbruk.

Vad får de i sig, i vilka mängder, var och med vem gör de det? Allt detta är värdefull information som bara ungdomarna själva kan tillhandahålla. Regelbundna samtal främjar en förtroendefull miljö.

tonåring dricker alkohol

Även om de redan har druckit alkohol vid upprepade tillfällen bör ni som föräldrar agera vid rätt tidpunkt och med rätt medel. För att hjälpa era barn att leva ett hälsosamt liv måste ni lära känna dem ordentligt och veta hur de identifierar sig med sina vänner.

Ni måste vara vaksamma på aktiviteter och miljöer som era barn är involverade i. Därför är samtal med andra föräldrar i samma situation väldigt värdefulla.

Var uppmärksam på varningsflaggor

Oavsett anledningen till berusningen, oavsett om det handlar om en enstaka gång eller ett begynnande beroende, måste föräldrarna vara medvetna om vilka varningsflaggor och tecken man bör hålla utkik efter.

Om barnets koncentration eller reflexer blir sämre, eller om hen tappar intresse för aktiviteter hen brukade tycka om, spenderar mer pengar än vanligt eller oftare går ut, kan det vara tecken på problem. Det är viktigt att vara medveten om hur man kan förhindra att det går åt fel håll.

Kanske tonåringens klasskamrater har vunnit respekt från sina vänner för att ha druckit, och nu är din tonåring lockad att göra detsamma. Eller kanske hen vill ta efter en familjemedlems beteende eller någon hen ser upp till. Din tonårings inställning till alkohol kan vara ett svar på olika situationer.

Vissa tonåringar känner att det gör dem mer sociala, mindre blyga eller att det ger dem energi att dricka. Men för att förhindra att din tonåring dricker alkohol behöver du ta itu med det på ett intelligent sätt.

Även om tonåringar vanligtvis inte låter sig ses med en flaska i handen kommer de att visa andra tecken som dåligt beteende, brist på intresse och dåligt humör.

Du får inte sätta på dig skygglappar som förälder. Du måste erkänna och acceptera att din tonåring dricker. Först då kan du hjälpa honom eller henne. Alkohol och dess symptom är lätta att upptäcka.

“Föräldrar måste ge sina barn relevant information om de negativa effekterna som alkoholintag har på deras kroppar.”

Hur kan du förhindra att din tonåring dricker alkohol?

En alltför kraftig reaktion kommer inte förhindra att din tonåring dricker alkohol. Tvärtom kan det leda till avståndstagande och brist på kommunikation, vilket innebär att din tonåring vägrar att dela information om sin integritet och letar efter sätt att dricka i hemlighet.

Hot och straff fungerar inte. Ömsesidig respekt kommer att ta er längre, samt positiv förstärkning, relevant information och era egna goda exempel.

Ungdomar måste göras medvetna om de skadliga effekterna som alkohol och andra droger kan ha på deras hälsa, särskilt på det centrala nervsystemet. Några timmars underhållning kan få ett abrupt slut och de kan riskera livet eller organsvikt.

I motsats till vad många tror ​​löser alkohol inte heller några problem. Det skjuter dem bara längre fram i tiden.

tonåring dricker alkohol

Riskfaktorer som man måste ta itu med

Föräldrar med tonårsbarn måste vara medvetna om vilka riskfaktorer som kan få deras tonåringar att börja dricka. Några av dessa är bristen på information om alkohol och konsekvenserna av att dricka det, hög och regelbunden alkoholkonsumtion hemma, frånvaro av regler hemma och brist på respekt bland familjemedlemmar.

När alkohol är inblandat blir vi mer impulsiva, frustrerade, har lägre självkänsla och kan inte tänka kritiskt. Det här är alla aspekter som är viktiga att inte bortse från.

Att bara oroa sig är inte heller svaret – det är viktigt att vidta åtgärder efter att ha ställt den fruktade frågan om hur du som förälder kan förhindra att din tonåring dricker alkohol.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Espada, J. P., Méndez, X., Griffin, K., & Botvin, G. J. (2003). Adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. Papeles del psicólogo, 84(9), 17.
  • Cicua, D., Méndez, M., & Ortega, L. M. (2008). Factores en el consumo de alcohol en adolescentes. Pensamiento psicológico, 4(11), 115-134. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3091227
  • Avellaneda, A. S., Pérez, M. E. G., & Font-Mayolas, S. (2010). Patrones de consumo de alcohol en la adolescencia. Psicothema, 22(2), 189-195. https://www.redalyc.org/pdf/727/72712496003.pdf
  • Inglés, C. J., Delgado, B., Bautista, R., Torregrosa, M. S., Espada, J. P., García-Fernández, J. M., … & García-López, L. J. (2007). Factores psicosociales relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes españoles. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7(2), 403-420. https://www.redalyc.org/pdf/337/33717060010.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.