Empatiskt lyssnande: varför är det så viktigt?

Empatiskt lyssnande hjälper oss att lyssna och förstå hur andra känner. Det är en av de viktigaste sociala färdigheterna som vi behöver för att upprätthålla hälsosamma relationer med andra.
Empatiskt lyssnande: varför är det så viktigt?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Empatiskt lyssnande hjälper oss att relatera mer hälsosamt och effektivt till personer i vår omgivning. Det hjälper oss i våra relationer med människorna närmast oss och också att inse våra misstag i de sätt vi relaterar till andra människor i samhället. Som ett resultat börjar vi omvärdera våra åsikter och förbättra oss som människor.

Vi vet alla att det att höra inte är detsamma som att lyssna. Så när vi relaterar till andra människor måste vi förstå vad det är de säger till oss. För att kunna kommunicera framgångsrikt behöver vi förstå den andras behov och perspektiv. Så hur kan empatiskt lyssnande hjälpa oss här? Låt oss ta en närmare titt på ämnet…

Vad innebär empatiskt lyssnande?

Som begreppet indikerar innebär empatiskt lyssnande att vi behöver goda sociala färdigheter och empati för att kunna relatera till andra. Tack vare empatiskt lyssnande kan vi förstå hur människorna i våra relationer känner och vilka känslor de upplever. Detta hjälper oss att anpassa vårt sätt att relatera till dem.

vi behöver goda sociala färdigheter och empati för att kunna relatera till andra

Att vara empatisk mot andra människor handlar inte bara om att förstå hur andra människor känner, utan också om att inta en positiv inställning till vad vi upplever hos andra. Genom att göra det kan vi hitta aspekter i dem som kompletterar vår egen personlighet och karaktär.

Så när vi pratar om empatiskt lyssnande hänvisar vi till förmågan att förstå och aktivt ta hand om andra människor. Detta med hänsyn till deras upplevelser, känslor, kroppsspråk, icke-verbala kommunikation osv. Denna egenskap hjälper oss att ställa oss själva i den andras skor och att förstå deras rädslor, ilska, frustrationer, behov, lidande och motivation.

Vi skulle till och med kunna gå så långt som att säga att empatiskt lyssnande är en av de viktigaste och nödvändiga sociala färdigheterna som kan hjälpa oss att relatera till andra på ett hälsosamt sätt och skapa positiva kontakter och positiv kommunikation.

Med empatiskt lyssnande kan vi förbättra oss som människor

Att relatera till andra med empati har en positiv effekt på våra liv, eftersom det hjälper till att ta fram det bästa i oss och att bli bättre människor. Empatiskt lyssnande kan vara ett effektivt hjälpmedel när vi vill se något ur en annans synvinkel och förstå varför förändringar sker i våra relationer med människorna omkring oss (arbetskollegor, vänner, familj osv.).

Några av fördelarna med att tillämpa detta i våra liv är att det:

  • Vårdar och stimulerar vår personliga utveckling.
  • Hjälper oss att förstå hur olika sammanhang kan påverka människors känslor.
  • Berikar vårt sätt att se på livet, eftersom det ger oss andra synvinklar.
  • Hjälper oss att hitta saker vi har gemensamt med andra.

Empatiskt lyssnande hjälper oss att bättre anpassa oss till vardagslivets krav för att bli bättre på alla nivåer.

Hur hjälper det oss att ifrågasätta våra föreställningar?

Empatiskt lyssnande hjälper oss inte bara på en personlig och social nivå. Det hjälper oss också att ifrågasätta vissa av våra övertygelser och föreställningar och att reflektera över hur vi ser världen. Det gör att vi kan sätta in oss i andra personers situation och ta i beaktande andra sätt att tänka eller lösa problem och tillgodose behov. Vi måste inse att det finns andra sätt att se världen också!

Med empatiskt lyssnande kan vi berika vårt sätt att se på livet och vår vision om verkligheten. Det ger oss möjlighet att korrigera våra misstag och förutse olika reaktioner som andra människor kan få i vissa situationer.

Vi måste inse att det finns andra sätt att se världen också!

Som tillägg till allt detta så ger det oss också möjligheten att ändra våra förutfattade tankar och fördomar om andra människor. Föreställningar som vi har bestämt oss för utan att egentligen ha någon aning om hur den andra känner eller tänker.

Så, vilka slutsatser kan vi dra om empatiskt lyssnande?

Du har nu sett hur viktig färdigheten med empatiskt lyssnande är för att förbättra vårt sätt att relatera till andra människor, både personligen och professionellt. Utöver detta hjälper det oss att optimera vår egen personliga utveckling och hur vi lär oss om världen omkring oss.

Att använda oss av empatiskt lyssnande i vårt dagliga liv kan ge oss enorma fördelar. Det hjälper oss att bli bättre människor och att förstå orsakerna bakom vissa beteenden som andra människor kan ha.

Denna färdighet är nyckeln för att undvika den typ av förutfattade meningar vi kan ha gentemot andra människor, eller fördomar som kan innebära att vi relaterar till andra på ett olämpligt sätt, helt enkelt bara för att vi inte försökt att ställa oss i deras skor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Naranjo, M. G. M. (2018). Escucha activa y empática. Editorial Elearning, SL.
  • Caballo, V. (1983). Manual de entrenamiento y evaluación de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI.
  • Gómez, F. G. (2007). Comunicación y escucha empática de Carl Rogers. In Intervención social con familias (pp. 141-162).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.