Hur du hjälper ditt barn att komma över sin rädsla

Rädsla är ett fysiologiskt svar på stimuli som vi känner igen som farliga. Men om det inträffar i en situation som inte är farlig uppstår problem. I den här artikeln kommer vi att prata om hur man hjälper barn att komma över sin rädsla.
Hur du hjälper ditt barn att komma över sin rädsla
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är mycket vanligt att barn upplever olika rädslor, och dessa varierar beroende på ålder. Det finns emellertid tillfällen då denna rädsla börjar begränsa dem i vardagen. Nedan tar vi en titt på några tips som kan hjälpa ditt barn att komma över sin rädsla.

För att övervinna det som vi anser vara en irrationell rädsla är det bäst att inte undvika den eller fly undan det som utlöser den. Istället är det viktigt att möta dessa rädslor, utforska dem närmare och konfrontera de tankar som ger upphov till rädslan med verkligheten.

Rädsla har sin positiva sida och sin negativa sida. Vill du veta varför? Hur kan vi som föräldrar hjälpa våra barn att komma över sin rädsla? Vi uppmuntrar dig att fortsätta läsa för att ta reda på detta och mer.

Hur man hjälper barn att övervinna sin rädsla

Först och främst är det viktigt att vara medveten om skillnaden mellan rädsla, fobier och ångest.

 • Rädsla. Vår kropp reagerar med rädsla inför vissa situationer. Detta är normalt och till och med positivt eftersom det hjälper oss att hålla oss säkra från något som är potentiellt farligt.
 • Fobi. Detta är när rädsla förvandlas till något irrationellt som på ett väsentligt sätt påverkar livet för de som upplever det.
 • Ångest. Orsakerna till ångest är mer oklara och det finns ingen konkret orsak. De som lider av detta kan bli oroliga och osäkra inför alla sorters situationer.

Hur lär sig barn att känna rädsla?

Normalt föds inte barn rädda. Istället förvärvar de olika rädslor under sin barndom och många gånger har deras föräldrar något att göra med det. Till exempel när du säger saker som “Gå inte nära den hunden, han kan bita dig!” kan ditt barn bli mer benäget att bli rädd för hundar. Därför är det viktigt att vara försiktig med vilka ord och fraser du använder.

Vi måste också vara försiktiga med att visa osäkerhet inför vår egen rädsla. När barn ser att deras förebilder är rädda lär de sig att vara rädda i samma situationer.

Är det bra att vara rädd?

Rädsla är helt normalt. Det är ett fysiologiskt svar på ett farligt stimuli eller en farlig situation. Dessa stimuli förbereder kroppen på att fly till säkerhet, de ökar hjärtfrekvensen och får dig att andas snabbare. Samtidigt spänner du dina muskler. Varför? Kroppen gör sig redo att fly från något som är farligt.

När blir detta ett problem? När barn är rädda för något som inte är farligt. De är till exempel rädda för mörkret, eller spöken etc. Detta är vad som kallas en irrationell rädsla, och det fysiologiska svaret från dessa rädslor är precis detsamma som inför en verklig fara.

Ett barn som är rädd efter en mardrömm.

Kan vi lära barn genom rädsla?

Man bör inte använda rädsla i sig själv som ett sätt att lära sina barn. Det är dock viktigt att förklara för dem att vissa situationer kan vara farliga. Till exempel att gå över gatan på egen hand utan att titta och inte gå när bilar kommer.

Samtidigt måste vi varna våra barn för att inte ta emot gåvor från främlingar etc. Men när vi gör det bör vi undvika att hänvisa just till ”rädsla”.

Undvik därför att använda fraser som “du måste vara rädd för främlingar” eller “var rädd för att gå över gatan” osv. Säg istället saker som: “Du måste alltid vara försiktig när du går över gatan” etc.

Hur manifesterar barn rädsla i olika åldrar?

 • Från 6 månaders till 2 års ålder. Innan 6 månaders ålder har experter observerat att barn inte i sig upplever rädsla. Förutom naturligtvis rädslan för att vara borta från sina föräldrar eller för att vara med främlingar.
 • Mellan åldrarna 2 år och 6 år. Nu börjar barn känna sig rädda för inbillade varelser, spöken, monster etc. Det är i den här åldern som fobier börjar utvecklas, särskilt när det gäller djur.
 • Mellan åldrarna 7 år och 11 år. Under denna period försvinner rädslan för imaginära varelser. Men barn börjar istället utveckla rädslor för saker och händelser i vardagen, till exempel olyckor, medicinska behandlingar etc.
 • Mellan 12 och 14 års ålder. Under detta skede observerar vi mer rädslor för sociala relationer. Barn kan vara rädda för att inte ha några vänner, att de ska misslyckas i skolan, inte passar in i sin kamratgrupp etc.
 • Mellan 15 och 18 års ålder. Utöver den tidigare nämnda sociala rädslan upplever tonåringar också rädslor för personliga relationer eller att de inte ska lyckas i sport eller inom andra områden eller intressen.

Tips för att hjälpa ditt barn att komma över sin rädsla

Det är viktigt att barn ser sina föräldrar – deras förebilder – när de är trygga i sig själva, eftersom det får dem att känna sig säkra.

“Jag lärde mig att mod inte var frånvaron av rädsla, utan triumfen över den… Den modiga mannen är inte den som inte känner sig rädd, utan han som erövrar sin rädsla.”

– Nelson Mandela –

Hindra inte barn från att möta sin rädsla

Genom att skydda barn från vad de än är rädda för ger du bara näring till deras rädsla. Därför bör vi inte hindra barn från att erfara situationer där de upplever rädsla. Men hur gör vi det?

 • Hjälp dem att gradvis möta den situation som de är rädda för.
 • Ge dem verktyg och resurser för att låta dem möta sin rädsla.
 • Stå vid deras sida som en förebild och erbjud dem trygghet.

Lägg inte skuld på barn för deras rädsla

Bli inte arg eller skrik på dina barn för att de är rädda bara för att du tycker att det är dumt. Förklara att det är normalt att känna sig rädd och att de inte behöver bli generade. Men försäkra dem samtidigt att situationen inte är farlig.

Analysera situationen de är rädda för

Lär dem att analysera vad som skrämmer dem och påminn dem om att det inte finns någon anledning att vara rädd för vissa saker. Påpeka att de kan känna sig rädda bara för att något är okänt och främmande för dem.

Lär dem sätt att lugna ner sig

Lär dina barn andnings- eller avslappningsmetoder som de kan använda när de känner sig rädda. Erbjud dem också rationella alternativ som de kan tänka på om rädslan är irrationell.

Slutsats

Nu vet du hur rädsla fungerar och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn att övervinna den. Kom ihåg att om du använder dessa metoder och ditt barn fortsätter att uppleva en irrationell rädsla kan den förvandlas till en fobi. I så fall är det viktigt att konsultera en specialist.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mendez Carrillo, F.J. (2012). Miedos y temores en la infancia: Ayudar a los niños a superarlos. Murcia, Piramide.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.