Relatera till omgivningen

Familj och skolan är barnets huvudsakliga områden för socialisering. Din tonåriga son börjar nu bygga bredare relationer med sin omgivning. Dessa band kommer vara avgörande i hans liv, och hans vänskaper och första äventyr inom kärlek har redan en betydande relevans för honom. I denna sektion kommer du få reda på hur du alltid kan erbjuda det bästa stödet och den bästa vägledningen åt ditt barn i denna vitala process.

Nätbrottslighet under tonåren

Du har utan tvekan hört talas om termer som nätmobbning, internetmobbning, e-mobbning eller digital mobbning. Det finns dock många andra typer av brott som har att göra med missbruk av internet, mobiltelefoner och annan digital teknik. I den här artikeln…