Relatera till omgivningen

Familj och skolan är barnets huvudsakliga områden för socialisering. Din tonåriga son börjar nu bygga bredare relationer med sin omgivning. Dessa band kommer vara avgörande i hans liv, och hans vänskaper och första äventyr inom kärlek har redan en betydande relevans för honom. I denna sektion kommer du få reda på hur du alltid kan erbjuda det bästa stödet och den bästa vägledningen åt ditt barn i denna vitala process.