Imitativ lek stärker empati och socialisering

Genom imitativ lek börjar barn förstå sin omgivning och lära sig att fungera i den. Allt detta händer naturligt och blir en slags lek.
Imitativ lek stärker empati och socialisering
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Lek är det bästa sättet för barn att upptäcka världen omkring sig. Samtidigt lär de sig att interagera med sin omgivning. Och under de första åren av livet är det huvudsakligen imitativ lek som uppfyller denna funktion.

Många föräldrar initierar den här typen av lek instinktivt med sina små. De gör det utan att verkligen inse de stora fördelarna som dessa små handlingar har för barns mentala tillväxt.

Faktum är att genom att använda imitation utvecklas barn från födseln. De börjar socialisera och stärker sin empatiska förmåga. Allt detta händer naturligt, genom dagliga interaktioner med sina föräldrar och genom lek, böcker eller sånger som ingår i vardagen.

Imitativ lek och socialisering

Den imiterande lekens socialiserande funktion börjar mycket tidigt i barns liv. När de gör ett ljud och föräldrarna upprepar det börjar de kommunicera.

Senare är det barnet som börjar upprepa de ljud och rörelser som han eller hon observerar hos sina närmaste. Genom social förstärkning (leenden, komplimanger, smekningar) formar föräldrarna barnets förmåga att imitera. Dessa handlingar utvecklar och stärker dessa färdigheter.

imitativ lek: mamma gympar och bebisen är med

På detta sätt utvecklas deras första ord och enkla gester. Gester kan vara att klappa händerna eller visa med fingrarna hur gamla de är. Grunden för social kommunikation upprättas innan det lilla barnet ens kan använda ord och meningar.

Till att börja med kommer barnets förmåga att imitera vara motiverad av en önskan att locka till sig vuxnas uppmärksamhet. Detta även utan att de vet vad de ljud eller rörelser de gör egentligen betyder. Men senare börjar de skapa en koppling till och förståelse för vad de betyder och använder dem på ett funktionellt sätt.

Rollen av ett barns miljö

Imitativ lek hjälper också barn att lära känna världen runt omkring dem. De upptäcker hur saker fungerar och förvärvar dagliga vanor och rutiner. Till exempel lär sig ett litet barn först att borsta håret efter att ha sett sin förälder göra det, kan duka av bordet medan en förälder gör det och kan plocka upp telefonen och låtsas ha en konversation efter att ha sett det.

Denna imitation, som har ägt rum nästan från första stund (en förälder gör något och barnet upprepar), kommer till slut att börja ske utanför det omedelbara sammanhanget. Detta innebär att ett barn kan börja imitera ord eller handlingar som han eller hon har observerat någon gång utan att en vuxen behöver vara där just då.

Barnet kommer sannolikt att imitera de åtgärder som är mest bekanta. På detta sätt kan ett barn låtsas laga mat, byta blöja på en docka eller borsta tänderna. Genom att leka internaliserar barnet användningen av objekt och fastställer dagliga vanor.

Imitativ lek främjar empati

En ytterligare fördel är att imitativ lek hjälper barn att börja utveckla förmågan att sätta sig själva i andras situation och förstå olika känslomässiga tillstånd. Vi kan uppmuntra detta genom enkla lekar och med hjälp av vanliga leksaker. Till exempel kan barnet peka på karaktärerna i en bok och härma deras uttryck medan en förälder läser med barnet.

imitativ lek: pappa och son "rakar" sig

Barnsånger kan också vara till hjälp om vi använder oss av rörelser och gester som passar orden, till exempel knyta näven och gnugga ögonen när sången handlar om att gråta.

Vi kan uppmuntra våra barn att lära sig använda dessa känslomässiga kroppsliga uttryck och be dem upprepa dem. Det är dock viktigt att följa denna imitation med resonemang och förklaringar som kan hjälpa dem att förstå vad de betyder. Det finns flera barnböcker som kan vara mycket användbara i detta avseende.

Hur man använder imitativ lek med barn

Imitativ lek förekommer naturligt och instinktivt mellan barn och de vuxna som de har omkring sig. Men om vi vill stärka fördelarna finns det några saker vi kan ägna särskild uppmärksamhet åt.

Först och främst är det viktigt att involvera barnet i dagliga uppgifter och låta honom eller henne göra dessa med oss. Du kan ge barnet en trasa för att “torka av” bordet med dig. Du kan erbjuda en tom kastrull med en sked så att barnet kan “hjälpa” dig att laga mat… Om du gör dina barn till en del av den dagliga rutinen kommer de att utveckla många av sina färdigheter genom imitation.

Den här artikeln kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bordoni, M., & Español, S. (2011). Moviéndonos juntos: el movimiento en el juego musical imitativo. In X Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música: Musicalidad Humana. Debates actuales en evolución, desarrollo, cognición e implicancias socio-culturales.
  • Rodríguez, E. M., & Costales, S. V. (2008). El juego como escuela de vida: Karl Groos. Magister: Revista miscelánea de investigación, (22), 7-22.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.