Problemet med kärlek i tonårsrelationer

Eftersom de är väldigt unga tar barn och ungdomar till sig mycket från filmer, böcker och samhället i allmänhet - särskilt när det kommer till ideal om kärlek. Men det kan vara mycket skadligt för när de själva ska upprätta relationer. I den här artikeln går vi djupare in på kärlek i tonårsrelationer.
Problemet med kärlek i tonårsrelationer
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vårt samhälle blir dag för dag allt öppnare och friare med hur kärlek kan se ut, och det gäller även i tonårsrelationer.

En persons syn på kärlek formas av hans eller hennes upplevelser, budskapen från omgivningen och vad som karaktäriserar samhället personen lever i. Idag tror många ungdomar på vissa traditionella ideal om kärlek, vilket kan få dem att stanna i giftiga förhållanden.

“Hjärtat bryr sig ibland inte om gränser.”

Kristen Ashley

Myter om kärlek

Människor har sedan länge spridit myter om kärlek. Även om många av dem kommer så långt tillbaka som medeltiden har de bevarats fram tills idag på grund av böcker, filmer och media.

Några av dessa myter är:

  • Kärlek och våld går hand i hand. Tron att bråk och våld är normalt i förhållanden. Detta är också nära kopplat till tron ​​att de som bråkar åtrår varandra.
  • Myten om avundsjuka. Tron att avundsjuka är en grundläggande del av kärlek och ett tecken på sann kärlek.
romantisk kärlek i tonårsförhållanden: kära tonåringar
  • Myten om den sköra prinsessan och den modiga prinsen. Traditionella sagor berättar om en modig prins som räddar och vinner över en skör och vacker prinsessa. Detta skapar en bild av män som hjältar och kvinnor som hjälplösa människor som inte kan klara sig själva.
  • Myten om att kärlek förändrar människor. Tron att en aggressiv och våldsam person kommer att förändras i en relation. Den här idén får människor, särskilt kvinnor, att uthärda och tolerera sin partners oacceptabla attityd eftersom de tror att de kommer att förändras med tiden.
  • Myten om att det bara finns en sann kärlek i livet. Idén att det bara finns en enda sann kärlek i livet, som man inte har råd att förlora.
  • Myten om en själsfrände. Tron att alla har en person som passar dem perfekt. Således tillbringar människor hela livet med att försöka hitta den saknade pusselbiten.

Problemet med kärlek i tonårsrelationer

Traditionella ideal och myter om kärlek leder till att många människor formar ojämlika och osunda relationer. Detta är särskilt farligt i tonåren, eftersom det ofta är då man upplever de första relationerna. Dessa relationer påverkas starkt av sociala och kulturella influenser som ofta försvarar idén att kärlek är synonymt med lidande och smärta.

Det gör att många unga människor sannolikt blir förövare eller offer för våld i relationer, eftersom de kan ha svårt att identifiera skadliga beteenden och därmed tolererar dem.

romantisk kärlek i tonårsförhållanden: kära tonåringar

Dessutom kan andra riskfaktorer leda till våld i relationer bland ungdomar:

De första romantiska upplevelserna är viktiga för utvecklingen av en tonårings framtida relationer. Därför måste du som förälder se upp för eventuella olämpliga beteenden som din tonåring kan ha med sin partner. Du måste finnas där för att hjälpa din tonåring korrigera deras beteenden och bygga upp sunda och balanserade relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Álvarez-Casal, A. B. (2014). Mitos del amor romántico y tolerancia de conductas violentas en las relaciones de pareja jóvenes (Trabajo de fin de grado). Leioa, UPV/EHU.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.