Prata med dina barn om myter angående kärlek

Myter angående kärlek och romantik kan bli extremt farliga. Hjälp dina barn att skapa hälsosamma relationer genom att uppmuntra självkärlek och kritisk tanke.
Prata med dina barn om myter angående kärlek
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det är viktigt att diskutera vanliga myter angående kärlek och romantik med dina barn. Det finns till exempel en populär övertygelse som anser att det viktigaste i livet är att hitta kärleken.

Utan att vi märker det har filmer, böcker och musik blivit mycket inflytelserika. De meddelanden de sänder har stor inverkan på våra tankar och även perspektiv på livet.

Men nästa generation måste förstå att fiktiva berättelser är just det – påhittade. Tyvärr så lär filmindustrin ut från det att barnen är mycket unga ett tydligt men vilseledande budskap: kärlek övervinner allt.

Denna bekräftelse kan vara mycket farlig för vår yngre befolkning. Om barn och ungdomar inte har ett väletablerat kritiskt sinne kan de utveckla en felaktig uppfattning om verkligheten.

Med andra ord kan de komma att tro på begrepp om kärlek som inte är riktiga.

Vad är några myter angående kärlek?

Antropologiskt hänvisar en myt till en sammanslutning av övertygelser som samhället accepterar som sanna men som egentligen inte är det.

Antropologen Levi-Strauss ansåg att myter var ett historiskt objekt vars innehåll förändras och vars struktur anpassar sig till samhällslivet.

Längs den tankegången är myter inte statiska. De är snarare en dynamisk och mångsidig process som anpassar sig till olika omständigheter och miljöer.

Eftersom myter anses sanna etablerar de enligt Levi-Strauss modeller för beteende som samhället kan följa.

På så sätt motiverar myter beteenden och attityder som passar med det budskap de skickar och vad samhället accepterar som sant. Detta sker med de befintliga myterna om kärlek och romantik.

I slutändan så motiverar samhället skadliga och våldsamma beteenden den sanna kärlekens namn.

Myter angående kärlek och romantik

“Andalusia Detect Project” (Proyecto Detecta Andalucia på spanska) sammanställde en serie villfarelser och falska övertygelser angående idealen om kärlek och romantik.

Dessa myter bidrar till risken för att etablera relationer som involverar ojämlik makt mellan män och kvinnor i romantiska relationer.

Projektet fastställde en klassificering av 19 myter, organiserade i fyra grupper:

  1. Kärlek övervinner allt.” Den här första gruppen innehåller myter som förmedlar tron ​​att “sann kärlek” förlåter allt. Det leder till normalisering av konflikter och förenar även orden kärlek och misshandel.
  2. Förutbestämd sann kärlek.” Denna andra grupp av falska övertygelser har att göra med tron ​​på att hitta sin “andra hälft”. Med andra ord strävan efter att hitta någon som fulländar oss. Återigen rättfärdigar dessa myter att man måste hålla ut och stanna kvar i skadliga relationer.
  3. Kärlek är viktigare än allt annat och kräver total hängivenhet.” I denna grupp av villfarelser anser myterna att romantisk kärlek är navet för allt, betydelsen för vår existens. Det leder till depersonalisation och upplösningen av ens intimitet.
  4. Kärlek är ägande och exklusivitet.” Den här sista gruppen avser myter som har att göra med avundsjuka, vilket ger plats för rättfärdigande av possessiva relationer. “Utan svartsjuka finns det ingen kärlek.”

Varför är det viktigt att lära barn om dessa myter?

Kritiskt tänkande är det bästa vapnet inför dessa myter. Det är avgörande att föräldrarna hjälper sina barn att utveckla ett fungerande kritiskt sinne.

Annars kommer ungdomar inte att veta hur de ska avstå från dessa myter, vilket leder till acceptans, normalisering och rättfärdigande av missbruk och kränkande beteende.

Lär därför dina barn om självkärlek. Självkärlek är viktigt när det gäller att upprätta friska relationer och undvika toxicitet.

“Att älska sig själv är starten på en livslång romans.”

-Oscar Wilde-

Vi måste lära våra barn att ett hälsosamt förhållande är baserat på förtroende. Avundsjuka kan leda till berättigandet av kontroll inom ett par – något som aldrig borde tillåtas.

Myten om att hitta sin “bättre hälft” skickar budskapet att vi bara kan vara riktigt lyckliga om vi har en partner. Det är därför viktigt att lära barn från ung ålder inte att vara beroende av andra.

Lär dina barn att de redan är kompletta som de är och inte behöver någon annan för att vara det.

Det är sant att filmer som försvarar idén om perfekt kärlek hjälper oss att fly från våra problem, men det är viktigt att behålla ett visst avstånd och objektivitet.

Att hjälpa barn att lära sig att upprätta hälsosamma relationer betyder inte nödvändigtvis att vi isolerar dem från denna typ av innehåll. Vi måste snarare hjälpa dem att anta rätt perspektiv.

Ett kritiskt sinne hjälper dem när det gäller att upptäcka och bryta sig fri från myter angående kärlek och romantik.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Frenández, J.J. (1996). Los sentidos del mito. Análisis comparativo de las visiones de R. Barthes, C. Lévi-Strauss y K. Burridge. Revista Murciana de Antropología, 3, p. 9-20.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.