Lär dig att känna igen tecken på barnövergrepp

Lär dig att känna igen tecken på barnövergrepp
Eva Maria Rodriguez Diego

Skriven och verifierad av författaren och idrottsspecialisten Eva Maria Rodriguez Diego.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är viktigt att man lär sig att känna igen tecken på barnövergrepp, för ett utsatt barn kan uppleva för mycket skuldkänslor för att själv säga ifrån. Barnet kanske inte heller säger något för att det hotas att inte göra det.

Våra barn kommer i kontakt med många människor varje dag, och det är svårt för föräldrar att få en komplett överblick över det om de inte är där personligen.

Föräldrar förlitar sig därför på att de som har hand om barnen är ansvarsfulla.

Det är dock inte alltid fallet, och barn kan utsättas för övergrepp av olika människor i sin omgivning. Hur kan vi då se om ett barn är utsatt? Vad finns det för tecken på barnövergrepp som indikerar att något inte står rätt till?

Symptom och tecken på barnövergrepp

Ett barn som blir utsatt för övergrepp kan uppleva skuldkänslor eller känna sig förvirrat. Barnet kan även ha svårt för att prata om förövaren; speciellt om det har att göra med en förälder, släkting eller vän till familjen.

Barnet kan även verka ängsligt när det har att göra med föräldrar, vårdnadshavare eller någon vän till familjen.

Det är därför viktigt att man tänker på om barnet uppvisar något av följande:

 • Minskat intresse för sina vänner eller vanliga aktiviteter.
 • Beteendeförändringar. Barnet kan exempelvis uppvisa ett aggressivt beteende eller bli hyperaktivt.
 • Sämre resultat i skolan.
 • Symptom på depression eller ångest. Han eller hon kan även vara rädd för nya saker.
 • Plötsligt sämre självförtroende.
 • Ofta frånvarande från skolan.
 • Barnet kanske inte vill gå hem efter skolan.
 • Försök att rymma hemifrån.
 • Självmordsförsök.

Dessa är varningstecken. Symptomen kommer att bero på vilken typ av övergrepp barnet utsätts för.

Tänk på att barnet inte nödvändigtvis behöver vara utsatt för övergrepp om det uppvisar bara några av varningstecknen.

Tecken på fysiska övergrepp

Om ett barn är utsatt för fysiska övergrepp är det ganska lätt se det på kroppen. Det kan exempelvis röra sig om:

 • Oförklarliga skador som blåmärken eller brännmärken.
 • Förklaringar till skadorna verkar inte stämma.
Barn som sitter i ett hörn

Tecken på sexuella övergrepp

Det kan vara svårt att upptäcka om ett barn är utsatt för sexuella övergrepp eftersom förövaren gör allt för att inte bli upptäckt. Barnet kan även hotas av förövaren, vilket gör att det inte vill säga ifrån.

Det finns dock vissa tecken som kan vittna om att något inte står rätt till:

 • Olämpligt sexuellt beteende eller kunskap i relation till barnets ålder.
 • Sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Blodfläckar på underkläderna.
 • Svårigheter med att gå eller sitta.
 • Barnet klagar över smärta i könsorganen.
 • Det finns andra barn i området som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Tecken på mental misshandel

Mental misshandel kan ha en stor påverkan på barnet. Det är ganska svårt att bevisa att det förekommer, men det finns vissa tecken man kan använda som riktlinjer:

 • Försenad eller olämplig emotionell utveckling.
 • Brist på självförtroende eller låg självkänsla.
 • Social isolering.
 • Minskad entusiasm.
 • Depression.
 • Frekvent huvudvärk eller magvärk utan någon märkbar anledning.
 • Barnet försöker undvika vissa situationer, som exempelvis att gå till skolan.
 • Barnet vill hela tiden bli tröstat.
 • Barnet har svårigheter med att utföra sysslor som tidigare gick utan problem.

Tecken på ett försummat barn

Att försumma ett barn är också en form av barnmisshandel. Om barnet inte tas om hand ordentligt kan det uppvisa följande tecken:

 • Barnet växer inte och går inte upp i vikt.
 • Dålig hygien.
 • Kläder som inte längre passar.
 • Barnet tar mat eller pengar utan lov.
 • Barnet äter en stor mängd mat på en gång eller försöker gömma mat för att äta vid ett senare tillfälle.
 • Han eller hon är sällan i skolan.
 • Hälsoproblem som inte har åtgärdats eller dålig tandvård.
 • Olämpliga emotionella förändringar.
 • Likgiltighet.
Hur man känner igen tecken på barnövergrepp då barnet inte säger något.

Föräldrarnas beteende

Även föräldrarnas eget beteende kan ge en antydan om att de utsätter barnet eller barnen för övergrepp. I så fall kan man se följande tecken:

 • Det verkar inte som att de är så värst intresserade av sina barn.
 • De verkar inte bry sig om barnens fysiska eller emotionella lidande.
 • Föräldrarna förnekar att det förekommer problem i hemmet eller i skolan. Det händer även att de skyller på barnet för problemen.
 • De skäller konstant på barnen och får dem att känna sig mindervärdiga.
 • De beskriver bara sina barn eller barnet på ett negativt sätt.
 • Föräldern försöker alltid få barnets uppmärksamhet och uppvisar ett avundsjukt beteende om barnet istället ger sin uppmärksamhet åt andra familjemedlemmar.
 • De försöker disciplinera barnet genom slag och smällar.
 • De sätter alltför stora krav på barnens eller barnets prestanda inom idrotten eller skolan.
 • De begränsar barnets kontakt med andra.
 • Föräldrarna kan även ge motsägelsefulla eller underliga förklaringar till hur barnet har fått sina skador.

Har du sett några tecken på barnövergrepp, mental misshandel eller försummelse? Tveka inte att agera!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.