Tonåringar och subkulturer för ungdomar

Subkulturer för ungdomar hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet. Läs mer om detta fenomen i följande artikel.
Tonåringar och subkulturer för ungdomar
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Sedan omkring 1950 har ett nytt socialt fenomen uppstått: subkulturer för ungdomar. Dessa subkulturer är dynamiska i karaktär och utvecklas inom ramen för dagens kultur.

Trots deras skillnader har alla subkulturer för ungdomar något gemensamt. De erbjuder medlemmarna en känsla av att tillhöra en grupp och en identitet.

Tonåringar och ursprunget till subkulturer för ungdomar

Ungdomen som livsfas har inte existerat som ett koncept speciellt länge. Författare och antropolog Margaret Mead definierade först termen i slutet av 1800-talet.

Det var emellertid först med 1900-talets ankomst som tonåringar blev huvudpersoner i samhället. Och med det kom det vi idag kan känna igen som så kallade ungdomssubkulturer. Enligt doktorer i sociologi och informationsvetenskap Angeles Rubio och Maria Angeles San Martin började tonåren ta en aktiv roll i det offentliga livet.

Ungdomar presenterar sig som en social grupp genom sitt inflytande på mode, nya musikstilar och fritidssysselsättningar. Med andra ord har tonåringar fått en viktig roll i samhället som konsumenter.

Subkulturer för ungdomar: ung tjej i förgrunden med grupp av ungdommar som viskar i bakgrunden

Subkulturer för ungdomar har varit fokus för flera samhällsvetenskapliga studier, särskilt inom antropologi och sociologi. De första subkulturerna som blev ett föremål för forskning dök upp tillsammans med arbetarklassen 1970. Enligt Stanley Hall kom de till som en utmaning för den hegemoniska – eller dominerande – kulturen.

Vilka skillnader finns det mellan dessa subkulturer?

Ungdomssubkulturer uttrycker och manifesterar sig genom olika attribut. Deras stil kan definieras som en symbolisk manifestation av både materiella och immateriella föremål. Medlemmar i en given subkultur betraktar dessa attribut som representativa för deras grupps identitet.

Som sagt är stilarna som varje subkultur manifesterar inte statiska. Istället hämtar de inspiration från och upplever modifieringar enligt de sociala och kulturella förhållandena som ungdomar lever i.

Vilka är de avgörande attributen för dessa subkulturer?

  • Språket. Grupper använder en typ av muntligt uttryck som hjälper dem att skilja sig från vuxna. Dessutom återspeglar varje subkulturs jargong deras aktiviteter och särskilda upplevelser.
  • Musik. Detta är centralt i ungdomssubkulturer, och manifesterar sig som ett emblem som markerar en grupps identitet. I allmänhet identifierar varje subkultur sig med en egen musikalisk stil. Ursprunget till musiken som de flesta subkulturer identifierar sig med har dock att göra med uppkomsten av rock and roll.
  • Estetik. De flesta subkulturer för ungdomar kan identifierats av en synlig estetik i form av specifika frisyrer, kläder, accessoarer, etc. Enligt antropolog Carles Feixa är dessa dock inte enhetliga standarder. Snarare är dessa stilar mer resultatet av en kreativ process.
    Subkulturer för ungdomar: punkare

Subkulturer för ungdomar idag

De aspekter som ungdomars subkulturer presenterar säger mycket om deras ursprung. Preps, raggare och hippies… Alla är de utdöda subkulturer. Men vi kan också säga att samma grupper har utvecklats så mycket att de har blivit till andra subkulturer.

Internets utveckling var ett avgörande ögonblick för ungdomskulturen. Fram till dess var ungdomars subkulturer historiskt och geografiskt begränsade.

Idag hittar vi därför punkare, otaku, hipsters, etc. över hela världen, tack vare globaliseringen. Faktum är att förekomsten av vissa moderna subkulturer är det direkta resultatet av internet. Detta är till exempel fallet med YouTubers.

“Även om subkulturer i det förflutna definierades som statiska och förutsägbara har, i modern tid, nya förändringar i ungdomsliv, individualism, konsumtion och införandet av IKT gjort plats för nya och olika former av samhälleliga och kollektiva identiteter.”

–Sergio Cabello–

Sammanfattningsvis ger ungdomssubkulturer en känsla av att tillhöra en grupp. Men varför är de så viktiga för ungdomar?

Ungdomen är en fas då individer letar efter sin egen identitet. Att tillhöra en grupp människor som delar samma smak är  ett sätt att bekräfta denna identitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amaya-Trelles, L. (2020). De la cultura a la subcultura y culturas juveniles. Revista de Investigación y Pedagogía del Arte, (7). https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/revpos/article/view/3020
  • Calero, Alejandra Daniela, Barreyro, Juan Pablo, Formoso, Jesica, & Injoque-Ricle, Irene. (2018). Inteligencia emocional y necesidad de pertenencia al grupo de pares durante la adolescencia. Subjetividad y procesos cognitivos22(2) Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73102018000200003&lng=es&tlng=es.
  • Feixa, C. (2006). De jóvenes, bandas y tribus. Ariel. España: Barcelona.
  • Mead, M. (1986). Adolescencia y cultura. Edhasa. España: Barcelona.
  • Rubio, A. y San Martín, M.A. (s.f.). Subculturas juveniles: identidad, idolatrías y nuevas tendencias. Revista de Estudios de Juventud, nº 96. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.