Vad påverkar förhållandet mellan syskon under tonåren?

Tonåren påverkar hur barn relaterar till sin miljö, sig själva och andra. Här tittar vi på hur tonåren påverkar förhållandet mellan syskon.
Vad påverkar förhållandet mellan syskon under tonåren?
Patricia Alfonso Molina

Skriven och verifierad av psykologen Patricia Alfonso Molina.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Tonåren är en fas i livet som kännetecknas av många förändringar, och det påverkar således även förhållandet mellan syskon. Familjen ligger inte längre i fokus, utan istället  blir en tonårings sociala kompisgrupp den huvudsakliga referenspunkten.

I och med det är det vanligt att syskonförhållandena försämras. Bröder och systrar som en gång var bästa kompisar kan plötsligt se varandra som irriterande eller bli fullständiga främlingar. Med det sagt har ändå förhållandet mellan syskon ett inflytande över ungdomens förlopp.

Syskon är de vi växer upp med. Det är dem vi har känt så länge vi kan minnas, och ibland hjälper syskon även till att uppfostra varandra. Det är vanligt för föräldrar att om och om igen säga att syskon ska vara bästa vänner, att de kommer finns där för resten av livet, att de är ovillkorliga osv.

“Jag tror inte att blodsband gör människor till systrar och bröder. Det ger dem ömsesidigt föräldraskap, men syskonskap är något som man måste jobba på.”

-Maya Angelou

Vad påverkar förhållandet mellan syskon under tonåren?

 • Alla barn har olika personligheter och temperament. Dessa kan hjälpa eller hindra uppbyggnaden av ett bra syskonförhållande.
 • Åldersskillnaden mellan syskon. Ju större åldersskillnaden är, desto mindre delade erfarenheter kommer syskonen att ha, och desto svagare kan deras band komma att bli.
 • Utbildning och behandling – subjektiv eller inte – som barn får från sina föräldrar. Om tonåringar känner att deras syskon har fått en förmånligare behandling från sina föräldrar kan det göra dem irriterande. Det kan översättas till ett förhållande som plågas av rivalitet.
 • Syskonens intressen. Ju fler intressen och hobbyer som syskon delar, desto större är deras möjligheter att skapa ett starkt band till varandra.
Syskon bygger en modellbil tillsammans.

Ungdomar och hjärnans utveckling

 “Ungdomen liknar en degenerativ sjukdom.”

– Salvador Martinez, chef för Neuroscience Institute of Alicante –

Under den här perioden i en persons utveckling uppträder ett fenomen som man kallar för “synaptic pruning” (på svenska “synaptisk beskärning”), vilket innebär att onödiga kopplingar försvinner för att göra plats för nya, lite som när man beskär träd och buskar. Från ungefär 12 år till 20 år är hjärnan mitt i den här utvecklingen.

Under den här utvecklingsfasen genomgår hjärnan morfologiska och funktionella förändringar genom att förstöra, skapa och omorganisera hjärnans synapser, dvs. neurala kopplingar.

Sökandet efter identitet

Hjärnans omstrukturering är inte det enda som ungdomar måste kämpa med under tonåren. De påverkas även av:

 • Hormon- och fysiska förändringar.
 • Det inflytande som det sociala sammanhanget kan ha på tonåringar.
 • Sökandet efter mening och identitet.
 • Nya sociala situationer som de måste lösa på egen hand.

Sammanslagningen av alla dessa ger upphov till känslomässiga förändringar som ibland kan vara svåra att förstå och hantera. Det påverkar heller inte bara tonåringarna själva, utan också de som finns omkring dem. Det leder ofta till en oundviklig distans mellan tonåringarna och deras familjer och därmed en förändring i förhållandet mellan syskon.

Den bror eller syster som en gång var en lekkamrat och vapendragare kan plötsligt bli en källa till stress, ilska, retande eller likgiltighet. Det kan få de andra syskonen (vanligtvis den yngsta brodern eller systern) att sakna sin gamla favoritkompis, och det kan övergå till både sorg och melankoli.

Hur kan man skapa ett bra förhållande mellan syskon under tonåren?

Det bästa sättet att uppmuntra till ett bra förhållande mellan syskon under tonåren är att börja från födseln. Det betyder att man bör sträva efter ett demokratiskt och respektfullt föräldraskap utan att särskilja mellan syskon. Föräldrar måste till så stor utsträckning som möjligt låta sina barn delta i beslut som berör dem.

Det finns även några ytterligare råd som du kan följa:

 • Uppmuntra dina tonåringar att spendera tid med sina yngre syskon. Så länge det inte påverkar deras egna aktiviteter negativt kan de följa med sina syskon till någon fritidsaktivitet eller ta hand om dem när du är borta.
 • Hjälp dina tonåringar inse vad de betyder för sina syskon. Undvik framförallt att få syskon att se varandra som rivaler. Snarare uppmuntra syskonbandet.
 • Påminn dina tonåringar om att små förändringar i hur de behandlar sina yngre bröder och systrar kan förbättra förhållandet mellan dem.
Storebror läser bok för yngre syster.

Jämför inte syskon med varandra. Det är oerhört viktigt för föräldrar att inte ge förmånsbehandling till något av sina barn.

 • Lär dina barn hur man löser problem. Respektera deras krav och respektera deras beslut, men sätt gränser vid behov.
 • Förklara för dem vad det betyder att vara ungdom – övergången från barndomen till vuxenlivet och allt vad detta innebär.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.