Vikten av att respektera tonåringars privatliv

Har du märkt av plötsliga förändringar hos ditt barn? Oroa dig inte... kanske är det så att de nått tonåren. Det här är en tid när föräldrar måste lära sig att respektera sina barns privatliv.
Vikten av att respektera tonåringars privatliv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Tonårstiden behöver inte vara en komplicerad period, varken för barnen eller föräldrarna. Om vi gör en ansträngning för att respektera våra tonåringars privatliv kan vi kanske gå igenom den här fasen tillsammans.

Följ de praktiska råden nedan för att uppnå positiva resultat!

Varför är det så viktigt att respektera tonåringars privatliv?

Frågan om tonåringens privatliv är ingen mindre detalj. Tonåringar värderar sitt privatliv högt eftersom de befinner sig i ett stadium av fysiska och känslomässiga förändringar allteftersom de närmar sig vuxen ålder. De behöver skapa ett inre rum för att navigera genom den här processen. Många gånger föredrar de sitt eget sällskap.

I den här fasen söker barnen representera sig själva, sina önskningar och rädslor för att kunna befästa sig egen identitet. Privatlivet är en väldigt viktig del av den här processen.

På vilket sätt bör vi respektera tonåringars privatliv?

Först och främst bör du visa ditt barn respekt och behandla honom eller henne med respekt. Du bör också respektera ditt barns plats i hemmet.

Med detta i åtanke följer här några fler förslag som du kan finna användbara:

Din tonårings sovrum

Ett sätt att respektera tonåringars privatliv är genom att ge dem egna sovrum. Ett eget rum är barns tillflykt inom hemmet. Det är en plats där tonåringen kan upptäcka sig själv, känna sig fri, gråta, skratta och dela med sina vänner. Det är viktigt att föräldrarna respekterar det här behovet och utrymmet.

Gå inte in i ditt barns rum utan att knacka först. På det här sättet visar du inte enbart respekt för hans eller hennes privatliv utan även att du litar på ditt barn.

Respektera ditt barns smak

Du bör ta hänsyn till ditt barns personliga smak vad gäller dekorationen av hans eller hennes sovrum. Detta gäller även om det är en stil som du inte gillar eller som inte matchar resten av husets.

Försök inte tvinga på dina egen personliga preferenser på din tonårings rum. Om du gör det kommer du bara att skapa en konflikt och riskera att din son eller dotter avvisar dig.

Etablera regler för hushållet

Att sätta upp klara och tydliga regler som din tonåring bör respektera är absolut nödvändigt. Som föräldrar bör ni dock föregå som exempel och respektera din tonåring likaväl som andra familjemedlemmar.

Det är också viktigt att fortsätta vara omtänksam och kärleksfull gentemot din tonåring för att bibehålla ert känslomässiga band.

tonårings privatliv

Föreslå utan att tvinga

Det är viktigt att du är försiktig med hur du kommunicerar med andra. Det är bäst att använda en lugn men bestämd attitydVisa att det är viktigt att din tonåring håller sitt rum – samt resten av huset- rent och prydligt.

Samtidigt bör ditt barn veta att faktumet att de håller rent i sitt rum är ett sätta att vara respektfull mot andra. Undvik att skrika på ditt barn eller att starta argumentationer. Detta kommer enbart att skapa avvisande och olydnad.

Vid vilken ålder kan barn börja kräva privatliv?

redan under förpuberteten börjar barnen söka ökat privatliv. Detta inträffar vanligtvis mellan åldrarna 11 och 13 år.

Under den här tiden söker tonåringen privatliv för att utföra sina aktiviteter och kräver tid för sig själva. Det är viktigt att respektera det här behovet.

Tonåringar och autonomi

Förr eller senare kommer ögonblicket när det blir dags att respektera din tonårings autonomi.

När barn växer och mognar kommer de att vilja ta sina egna beslut, välja sina egna vänner, välja sina egna kläder etc. De kommer också att utveckla sin egen musiksmak och göra sina egna planer för helgen.

Föräldrar måste fortsätta att hålla sig tillgängliga och lära sina barn att utöva sin autonomi på ett bra sätttrots allt är de fortfarande barn och står fortfarande under din auktoritet som ansvarig vuxen.

Var försiktig och undvik motsättningar när det gäller tillåtelser. Med andra ord, ditt barns autonomi bör inte hamna i konflikt med familjens regler.

På samma gång bör föräldrar stötta sina barn när de möter olika situationer. Detta inkluderar deras första utflykter med sina vänner, hur de hanterar pengar och hur de relaterar till det motsatta könet.

Dessutom bör du lära ditt barn att till fullo avvisa ohälsosamma vanor såsom droger, tobak och alkohol. Naturligtvis bör du lära dem att respektera lagen och bibehålla positiva interpersonella relationer.

Tonåringar behöver skapa ett internt rum att navigera i under den här processen. Många gånger föredrar de att spendera tid ensamma.

Att respektera tonåringars privatliv

Att vara omtänksam vad det gäller ditt barns privatliv innebär också att inte kritisera dem eller diskutera personliga detaljer offentligt.

Du bör låta det vara upp till dem att uttrycka sig själva om de så önskar. Om de väljer att inte göra det bör du respektera deras val.

Under den här fasen är det grundläggande att du undviker att jämföra din tonåring med andra, inkluderande syskon, kusiner, vänner och klasskamrater.

tonårings privatliv

Vad gör du om din tonåring gör uppror?

Vissa tonåringar utvecklar en mer fientlig attityd än andra. Detta är dock enbart en del av processen för att nå självständighetVuxna har en tendens att ha en negativ bild av tonåringar. Vi tenderar att se dem som energiska, idealistiska och som att ha en extrem känsla för rättvisa.

Ibland finns det fall där extrema beteenden kräver specialisthjälp. Att söka hjälp hos psykologer, terapeuter och psykiatriker kan vara nödvändigt när en tonåring gör uppror och förlorar kontrollen.

Sammanfattningsvis bör föräldrar, som en del av att respektera deras privatliv, bidra till deras psykiska och känslomässiga utveckling. Som ett resultat kommer ditt barn att bli ansvarsfulla, stabila och lyckliga vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.