Jakten på popularitet bland tonåringar

Jakten på popularitet kan bli en besatthet för vissa tonåringar, och det är då vi bör vidta åtgärder. Här är några varningstecken som du bör känna till.
Jakten på popularitet bland tonåringar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Jakten på popularitet är naturlig bland tonåringar så länge som den ligger inom normala parametrar. Socialisering under dessa år kommer att vara grundläggande för deras liv. Tonåringar behöver identifiera sig med sin sociala cirkel och känna att de hör hemma och är accepterade.

Ibland ser vi allt som händer under ungdomsåren som en ansamling problem. Vi kategoriserar deras beteenden som komplexa, svåra och konfliktfyllda, vilket bara gör förändringsprocessen ännu svårare.

Puberteten är ett stadium där fysiska förändringar är påtagliga. Hormoner spelar en viktig roll, och tonåringar försöker samtidigt att bygga sin identitet. Deras känslor är instabila, och det är naturligt att de ibland inte själva kan förstå vad det är som händer med dem.

Som vuxna som lever med tonåringar, oavsett om vi är föräldrar, familjemedlemmar eller lärare, måste vi alltid komma ihåg att dessa förändringar påverkar dem olika och att det är viktigt för oss att vara empatiska och öppna för att lyssna på dem och försöka förstå dem.

Under det här stadiet försöker barnen ta reda på vilka de verkligen är. Familjen slutar vara centrum för deras universum, och deras vänner och världen kring dem blir referenspunkten för allting. Detta gör popularitet till en hörnsten för tonåringar.

Osäkerhet och låg självkänsla kan bli farliga när de kombineras med jakten på popularitet. Det är här vi måste vara på vår vakt på de signaler som tonåringarna skickar ut.

Två tonåringar

Risker med jakten på popularitet bland tonåringar

Att vara någon du inte är – en central del av jakten på popularitet

Vi måste försöka hjälpa våra tonåringar att agera på positiva och autentiska sätt istället för att låtsas vara någon som de inte är.

I slutändan resulterar de här falska rollerna i raka motsatsen. Det kan göra att deras kamrater ser någon som inte går att lita på, som inte är autentisk.

Att söka andras godkännande kan leda tonåringar till att dölja känslor som inte är socialt accepterade, till exempel sorg. Till sist kan detta bli en livslång vana och leda till vuxna människor som inte är i kontakt med sina känslor.

Jakten på popularitet tar sig uttryck i opassande beteende

Om tonåringar inte har bra vägledning och en god förebild att följa så kan de börja uppvisa exhibitionistiskt beteende för att få uppmärksamhet och få fler anhängare, särskilt på sociala medier.

Jakten på popularitet kan skapa ytliga relationer

Om de bara fokuserar på jakten på popularitet, utan att lägga någon vikt vid att bygga sanna vänskaper, kommer de att skapa ytliga, korta vänskaper.

Vad kan vi som föräldrar göra?

Främja kommunikation och reflektion

Kommunikation är en process som behöver tränas från det att barn är unga.

Många föräldrar, som inte har hållit den här kanalen öppen, tycker ändå att när barnen når puberteten så ska de berätta allt för dem. Fel! Du måste alltid vara närvarande och upprätthålla ett öppet och nära förhållande med dem.

Om du ser att tonåringar är alltför upphakade på popularitet, fråga vad deras motivation är och uppmuntra dem att reflektera över den.

Vad tror de att de kommer att uppnå genom att vara populära? Vad kommer de att göra om de blir mycket populära? Tror de att deras liv kommer att förändras radikalt?

Lär dem bygga sunda relationer

Det är ett utmärkt steg för tonåringar att gå med i ett idrottslag, bilda ett band eller bli involverade i någon hobby som de är intresserade av. Det hjälper dem att skapa kontakter som bygger på mer än bara det enkla faktumet att de är populära.

Dricker öl

Lär dem att respekt är viktigast

Att främja respekt för dig själv och för andra är grundläggande. Det är en av de främsta värderingarna vi kan lära barn från den tid de är unga.

Respekt för sig själv är en av de grundläggande värderingarna vi bör införliva under tonåren. Vi bör uppmuntra dem att ta på sig utmaningar och växa, men med fötterna på jorden och utan att skada någon, inklusive sig själva.

Vi får inte glömma att jakten på popularitet är avgörande för tonåringar. Det är upp till oss att ge dem det stöd de behöver så att det inte blir ett farligt vapen som kan skada dem eller andra.

Kom ihåg att ungdomar inte plötsligt förändras över en natt. Det är en tillväxtprocess, och som ett resultat måste vi erbjuda våra barn de verktyg de behöver för att möta denna process på ett tidigt stadium.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.