Gudföräldrarnas roll

Gudföräldrarnas äkta engagemang är ofta förbisett. Att vara gudmor eller gudfar innebär att vara en vän, förebild och förtrolig till sitt gudbarn, och en speciell rådgivare till föräldrarna.
Gudföräldrarnas roll
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 18 juli, 2018

Att bli utvald till gudmor eller gudfar till en bebis är en stor ära för en nära vän eller släkting till en ny förälder. Gudföräldrarnas roll innebär ett livslångt engagemang och ett förtroendeuppdrag som bara de människor som vi håller verkligt kära får chansen till.

I många fall börjar de blivande föräldrarna leta efter gudföräldrar redan från det ögonblick de får reda på att de väntar barn. Vanligtvis är det pappan som väljer gudfadern, medan mamman väljer gudmodern.

Föräldrarna är de som är ansvariga för beslutet, och de måste välja klokt. För faktum är att gudföräldrarna enligt kristen tradition är ansvariga för barnets andliga liv.

Gudmodern och gudfadern förväntas också anta rollen som föräldrar om något skulle hända med mamman och pappan.

Det är en mycket viktig roll, och en som varar en livstid. Att välja rätt personer kan dock vara svårt.

Vilken är gudföräldrarnas roll?

I teorin innebär gudföräldrarnas roll att det är de som ska ta hand om ett barn om föräldrarna av någon anledning inte kan. I vissa fall blir det nödvändigt att en gudmor eller gudfar tar på sig rollen.

Att vara en gudförälder handlar dock om mycket mer än det. I katolska familjer är till och med gudföräldrarna ansvariga för barnets religiösa utbildning. Att vara en gudförälder innebär i allmänhet att ge andlig vägledning och vara ett gott exempel.

Det innebär att gudföräldrarna måste vilja vara en del av barnets liv. De måste hjälpa sitt gudbarn att nå sina mål, fira barnets prestationer och stödja föräldrarna i viktiga stunder.

En gudmor eller gudfar behöver inte alltid vara en person med blodsband till barnet, men personen kommer alltid att vara en del av familjen. Gudföräldrarnas roll kräver övertygelse, ansvar och ett intresse för barnets andliga välbefinnande.

Tillsammans med de nya föräldrarna måste gudmodern och gudfadern stödja barnets utbildning och bidra till dess utveckling under hela barnets liv.

Barndop

Var inte rädd för att ta på dig detta omfattande ansvar.

Att vara gudförälder innebär att du känner dig trygg i den roll du spelar i barnets liv. Det kommer hjälpa dig att fullgöra dina uppgifter och vara en positiv del av ditt gudbarns uppväxt.

Vad som krävs för att du ska kunna bli gudförälder

Ett viktigt krav är att personen som valts till att vara gudmor eller gudfar är minst 18 år gammal. Det garanterar att personen är mogen nog att leva upp till rollen.

Det finns dock undantag, till exempel kan en äldre bror eller syster till barnet bli gudförälder. Det har fördelen att gudföräldern bor under samma tak som sitt gudbarn och alltid finns nära till hands.

Gudföräldrarnas roll kräver övertygelse, ansvar och ett intresse för barnets andliga välbefinnande.

Gudföräldrarnas roll vid dop i kyrkan

Strategier för gudföräldrar

Det finns några strategier eller aktiviteter som kan hjälpa en gudfar eller gudmor att fullgöra sin roll på bästa sätt.

Till att börja med kan gudföräldern försöka skapa traditioner, t.ex. ge en speciell gåva när barnet får ett bra betyg i skolan eller fyller år.

Dessutom bör gudmodern eller gudfadern skriva ett brev till sitt gudbarn inför dopet. Det gör det möjligt för den nya gudföräldern att bekräfta sitt ovillkorliga stöd för både barnet och dess föräldrar.

Gudmodern och gudfadern bör ta emot sitt ansvar med ödmjukhet och öppna armar.

Besök från en gudförälder bör i allmänhet fokusera på barnet. Barnet bör känna sig viktigt och veta att det har sina gudföräldrars fulla stöd.

Den viktigaste delen av att vara gudförälder är emellertid att utföra alla dessa viktiga uppgifter med kärlek och god vilja. Det innebär att du förväntas stötta ditt gudbarn genom såväl goda tider som svåra prövningar i livet.

Att vara en gudförälder innebär att vara en del av barnets familj och spela en viktig roll i barnets uppfostran.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.