Vad är självuppfattning och hur utvecklas den?

Vad är självuppfattning och hur utvecklas den?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2020

Många variabler spelar in när man ska bedöma sin egen personliga självuppfattning. I många fall formas eller påverkas den av de saker som omger en och hur man förhåller sig till sin miljö.

Nedan definierar vi vad självuppfattning faktiskt betyder och hur denna egenskap utvecklas.

Skillnaden mellan självuppfattning och självkänsla

Självuppfattning är i princip den åsikt vi har om oss själva. Det är en uppsättning idéer och övertygelser som bidrar till den bild vi projicerar till andra omkring oss. I huvudsak beskriver den hur vi är unika som individer.

Självkänsla är något annat; det är hela “paketet” av känslor som vi lägger till den bilden för att forma vår personlighet. Självuppfattningen skiljer sig också från vår självbild, som främst handlar om vårt yttre.

Den är ganska subjektiv eftersom den handlar om våra egna föränderliga idéer och övertygelser om oss själva.

Självuppfattning som teori

Idén kan vi dela in i två grupper:

 1. Personlig identitet
 2. Social identitet

På det personliga planet påverkas självuppfattningen av variabler som personlighet och andra egenskaper som gör oss unika.

Däremot ändras eller modifieras den sociala miljön av den omgivning vi delar med andra.

Denna miljö kan vara den religion vi tillhör, samhället där vi bor, platsen där vi studerar, vårt familjeliv, etc. Den kan också ändras med tiden och av våra livserfarenheter.

självuppfattning: tonårsflicka på ryggen på en tonårspojke

Exempel på självuppfattning

Många människor skapar sig en uppfattning, ett koncept eller en bild, av sig själva baserat på förvridna uppfattningar. Till exempel ser människor som lider av anorexi en förvrängd bild av sig själva när de tittar i spegeln – en bild som skiljer sig från vad andra omkring dem ser.

Därför fortsätter de med sin bristfälliga kost och erkänner inte att de har en störning. Här har vi ett tydligt exempel på hur den sociala miljön vi lever i, samt hur vi påverkas av reklam och de ideal som reklamer uppvisar, kan inverka på den bild vi har av oss själva.

”Självuppfattning är en uppsättning idéer och övertygelser som bidrar till den bild vi projicerar till andra omkring oss.”

Men det finns också positiva exempel. Människor som värderar sig själva sätter mål och riktar alla sina ansträngningar mot att uppfylla dem. De har alltid en positiv inställning och säger till sig själva, ”Ja! Jag kan göra det!”

De är också villiga att påverka sin omgivning med sin positiva inställning. De här människorna är självsäkra och försvarar alltid sina idéer. Deras positiva självuppfattning ger dem många fördelar i livet.

Självuppfattningens utveckling

Självuppfattning är inte bara en egocentrisk syn på oss själva. Den är inte heller statisk – den sociala faktorn påverkar också.

För att utveckla en positiv självuppfattning måste du ta hänsyn till följande:

 • Se till att ditt liv har verklig mening.
 • Utveckla dina färdigheter och tro på dem.
 • Var social i din miljö.
 • Var öppen för nya upplevelser och var en person som är villig att förändra och anpassa sig.
 • Ha en god attityd och var en optimistisk person.
 • Sätt mål i livet, både på kort och lång sikt.
 • Var en produktiv individ.
 • Var uppmärksam så att du kan komma på lösningar på olika problem.

5 egenskaper som utmärker en person med god självuppfattning

 1. Organiserad. Personen kan göra situationer mindre komplexa genom att kategorisera dem.
 2. Kan göra flera saker samtidigt. Personen kan göra olika saker samtidigt och sätter prioriteringar för att genomföra dem alla.
 3. Experimenterar. Erfarenhet är en viktig del i utvecklingen av självuppfattning.
 4. Reflekterar över sig själv. Personen utvärderar sina egna framsteg utifrån koncept eller idéer som uppstår i miljön eller genom olika inlärningsupplevelser.
 5. Differentierar mellan olika variabler i en situation. Med hjälp av en idé eller ett koncept kan personen hantera olika variabler i en situation, men kan också använda sitt eget omdöme.
  självuppfattning: flicka på äng med såpbubblor

4 fördelar med en positiv självuppfattning

Som vi har sett bildas självuppfattningen av en individs användning av de åsikter som andra har om personen, och det kan gynna honom eller henne på följande sätt:

 • Personen kan förhålla sig till andra individer och miljön som omger honom eller henne.
 • En positiv självuppfattning tillfredsställer personens grundläggande behov som används för att skapa hans eller hennes personlighet.
 • Det bidrar till gott beteende.
 • Det främjar personens sociala kompetens.

Sammanfattningsvis är målet här att börja lära känna dig själv och andra människor bättre genom att använda erfarenheter som hjälper dig att förbättra dig som person och som gör att du kan känna tillfredsställelsen från att vara en nyttig person i samhället.

Samtidigt måste man vara villig att ändra sina åsikter och begrepp på ett sätt som är förenligt med målet att ha en egen identitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.