Vad kan du förvänta dig under ditt barns första tandläkarbesök?

Ditt barns första tandläkarbesök bör ske innan dess första födelsedag. Vårdpersonalen kommer dessutom att hjälpa till med tips om munhälsovård.
Vad kan du förvänta dig under ditt barns första tandläkarbesök?
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2023

Ett barns första tandläkarbesök kan ibland skapa tvivel och osäkerhet bland föräldrarna. När är det egentligen rätt tidpunkt att ta barnet till tandläkaren? Vad kommer att ske? Och är det verkligen nödvändigt om det inte föreligger några egentliga problem? I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta.

American Dental Association (ADA) rekommenderar att du tar barn till tandläkaren när den första tanden dyker upp i munnen, och alltid före 12 månaders ålder. Tidiga tandläkarbesök hjälper föräldrarna att ta hand om barnens tänder samtidigt som de undviker framtida komplikationer. Du bör inte oroa dig för upplevelsen eftersom kontroller för spädbarn skiljer sig åt från de som sker för vuxna.

Ditt barns första tandläkarbesök

Det första besöket hos barntandläkaren rekommenderas när barnets tänder har börjat träda fram, och senast vid ett års ålder. Tidiga kontroller hjälper till att följa utvecklingen av munnen och förhindra komplikationer. Huvudsyftet är att familjen och barnet ska möta tandvårdspersonalen, och vice versa. Detta inledande möte varar mellan 30 och 40 minuter.

Vuxna bör för sin del ta tillfället i akt att reda ut alla tvivel om deras barns munnar. Låt oss ta en närmare titt på de viktigaste ögonblicken som utgör ditt barns första tandläkarbesök.

En tandläkare tittar på en babys mun med en spegel.
Under den första konsultationen kommer tandläkaren att ställa frågor som rör barnets allmänna hälsa och munhälsa, undersöka barnet och lära föräldrarna hur man tar hand om barnets mun på bästa sätt.

Introduktion och intervju

Barntandläkaren kommer först att presentera sig och välkomna familjen och barnet. Sedan pratar den med föräldrarna om barnets hälsa samt om familjens vanor och rutiner. Detta kommer därefter att registreras i barnets sjukdomshistoria.

Några av följande ämnen  inkluderas i denna dialog:

 • graviditetstiden: problem under havandeskapet eller förlossningen
 • amning och typ av matning
 • sjukdomar under de första månaderna av livet
 • hälsa eller tillväxt- och utvecklingsfrågor
 • om barnet tar någon typ av medicin
 • användning av napp eller flaska
 • vanor, som att suga på tummen
 • problem med föräldrarnas munhälsa

Klinisk undersökning

Efter att ha fört en dialog med familjen kommer tandvårdspersonalen att bjuda in en av föräldrarna att sitta i tandläkarstolen med bebisen i famnen. Vid denna tidpunkt kommer tandläkaren att undersöka barnets mun.

Den kliniska undersökningen kommer att utvärdera tillståndet hos tandkött, tunga, lingual frenulum, gom och andra slemhinnor. Dessutom kommer alla tänder som redan har kommit fram att observeras och den eruptiva processen och tillväxten av käkarna kommer att analyseras. I specifika fall kan den pediatriska tandläkaren föreslå att diagnosen kompletteras med fotografier och röntgenbilder. Om några problem noteras kommer dessutom lämpliga tillvägagångssätt planeras.

Råd som ges under ditt barns första tandläkarbesök

Innan familjen lämnar mottagningen kommer barntandläkaren att utnyttja det första besöket för att ge information och utbildning om den vård som behövs för att hålla barnets mun frisk. Därmed kommer tandläkaren sannolikt att inkludera information om följande ämnen:

 • Karies som orsakas av nappflaskan, och hur man förhindrar den.
 • Munhygien: hur man rengör barnets mun och hur mycket fluortandkräm man bör använda.
 • Amning och tandhälsa: vilka livsmedel och drycker är skadliga för tandhälsan och hur man ersätter dem.
 • Tandsjukdomar: vad du kan förvänta dig och hur du kan lindra obehag.
 • Nappanvändning och sugande på fingrar.
 • Tandtrauman: förebyggande och hur man agerar.
 • Fluor: dess fördelar och faror samt hur man använder ämnet på ett säkert sätt.
En bebis med två undertänder.
Om barnet upplever smärta, infektion, trasiga tänder eller får ett slag i munnen, vänta då inte till nästa planerade möte med att gå till tandläkaren. Gå snarare så snart som möjligt.

Hur ofta bör ni besöka barntandläkaren?

I slutet av ditt barns första tandläkarbesök kommer specialisten att bjuda in familjen till att schemalägga nästa kontroll. Besöksfrekvensen bestäms efter barnets risk för munsjukdomar. I allmänhet görs kontroller var sjätte månad, även om de kan vara tidigare om ärendet motiverar det. Till exempel, om barnet har en hög risk för karies eller tandköttsinflammation, då kommer kontrollerna snarare att ske var 3:e eller 4:e månad.

Vissa tandläkare planerar täta besök för att bygga upp förtroende och förtrogenhet med barnet. Täta besök på tandläkarmottagningen hjälper barnet att känna sig bekvämt och tillfreds. Om den pediatriska tandläkaren dessutom upptäcker ett problem som kräver behandling, då kommer den nödvändiga interventionen att förklaras för föräldrarna. Situationens komplexitet och barnets möjligheter kommer att ligga som grund till hur tillvägagångssättet planeras.

Ditt barns första tandläkarbesök är nyckeln

Det första besöket hos barntandläkaren är början på en relation som kommer att pågå under hela barndomen. Gå till detta möte lugnt och med självförtroende. De yrkesverksamma vet hur man behandlar ett barn och hjälper dig med dess munhälsovård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • González-Pérez, V., Pérez-Pérez, M., & Herrera-Camacho, J. (2019). 33. PROTOCOLO DE PRIMER VISITA AL ODONTOPEDIATRA EN NIÑOS MENORES DE SEIS MESES. Revista de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica31(S1), 17-18.
 • Farré, E., Cuadros, C., Lorente, A. I., Sáez Martínez, S., & Bellet, L. J. (2010). La primera visita al odontopediatra. Dentum (Barc.), 97-101.
 • Sánchez García, M. N. (2021). SALUD BUCAL Y ENFOQUE DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN BEBES.
 • Rodela Martínez, T. L. (2022). Protocolo de atención dental para disminuir la ansiedad en odontopediatría (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León).
 • Llumipanta, J. J. P., Villamarín, S. M. G., Moreta, J. F. A., & Neira, A. G. M. (2022). La educación bucodental a través de la evaluación de visitas odontopediátricas en niños desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores.
 • López de Francisco, M. D. M. (2021). Factores familiares y sociodemográficos en niños de manejo de comportamiento en odontopediatría.
 • Caro, A. A. S. (2020). Manejo de conducta de los niños durante la atención dental. Salud & Vida Sipanense7(1), 69-80.
 • Gil, A. M. C. Revisión Bibliográfica “Manejo psicológico del niño en la atención estomatológica.”. población3, 5.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.