När kan du börja läsa böcker för dina barn?

Berättelser och böcker är ovärdeliga resurser för att uppfostra barn, långt innan de själva har lärt sig att läsa.
När kan du börja läsa böcker för dina barn?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Runt 6 års ålder börjar barn utveckla sin förmåga att läsa – ibland ännu tidigare. Men många föräldrar undrar när de kan börja läsa böcker och sagor för sina barn.

Vid vilken ålder rekommenderar experter att man introducerar barn för högläsning? Vilka är fördelarna med att främja läsvanor under tidig barndom? I följande artikel svarar vi på dessa frågor.

Tänk på att ett av de första stegen för att förvärva kunskap är läsning. Därför anses det vara en grundläggande färdighet för att främja en persons kognitiva utveckling.

“Läsning är för sinnet vad träning är för kroppen.”

Joseph Addison

När ska vi börja läsa böcker för våra barn?

Redan från våra barns första år i livet kan vi börja läsa böcker och berätta sagor för dem. Det är faktiskt viktigt att vi gör det! På detta sätt introducerar vi våra barn till att börja läsa gradvis från en mycket tidig ålder. Enligt Antonio Manuel Trujillo García lär barn sig att läsa i tre steg:

mamma läser böcker för flicka
 • Det första steget börjar så snart barnet är fött och varar tills det börjar utveckla sin egen läsförmåga. I detta skede kan barnet fortfarande inte läsa, vilket betyder att det behöver någon annan som kan läsa böcker och sagor för det.
 • Under det andra steget håller barnet på att förvärva läsförmågan. I detta skede läser barnet i närvaro av andra som kan hjälpa honom eller henne att bättre förstå vilka ord som bokstäverna bildar och vad meningarna betyder.
 • Under den tredje etappen kan barnet läsa självständigt, utan hjälp av andra.

Det är viktigt för mammor och pappor att se till att deras barn går igenom denna process. Därför är det viktigt att de skapar tillfällen för läsning som familj. Till exempel kan de läsa en saga vid sänggåendet för sina barn varje natt.

Det är också bra att ha ett brett utbud av berättelser och barnböcker till hands. Du bör förvara böckerna någonstans i ditt hem där dina barn lätt kan se och nå dem. Detta hjälper till att stimulera deras nyfikenhet så att de börjar ta tag i böckerna med sina händer och undersöka dem självständigt. Hållbara, tåliga böcker i kartong eller tyg är bra för att även bebisar och riktigt små barn ska kunna utforska böckerna utan att ha sönder dem.

“Ju mer du läser, desto mer saker lär du dig. Och ju mer du lär dig, desto fler platser kommer du besöka.”

– Dr. Seuss –

Egenskaper att leta efter i en bra barnbok

När det gäller att välja bra sagor och barnböcker bör du se till att de har några av följande egenskaper:

 • Få ord och korta fraser.
 • Enkelt och relevant ordförråd.
 • Många fina bilder och illustrationer.
 • Olika texturer att känna på.
 • Få sidor.
 • Berättelser som barn kan relatera till.

”Det finns många små sätt att göra din värld större. Kärlek för böcker är det bästa sättet av alla.”

– Jacqueline Kennedy –

Vilka är fördelarna med att främja läsvanor under barndomen?

Fördelarna med att tidigt främja goda läsvanor är många. Här nedan listar vi några få av dem:

mamma läser böcker för sina två barn

Därför ligger ett ansvar på föräldrarna att läsa som en del av familjens dagliga rutin. Men för att verkligen få ovanstående fördelar är det inte bara viktigt att främja läsning när dina barn är små. När de blir äldre bör de få se hur deras föräldrar läser själva och tycker om att göra det. Det beror på att barn ser upp och tar efter sina föräldrar.

Om barn ser att deras föräldrar tycker om att läsa är de mer benägna att utveckla samma vanor och beteenden. I slutänden handlar det inte om att tvinga fram läsningen hos våra barn. Snarare handlar det om att lära dem att böcker är ett roligt och attraktivt sätt att njuta av sin fritid.

”Jag har en passion för att lära barn att bli läsare, att känna sig trygga med en bok, inte vara rädda för den. Böcker ska inte vara skrämmande, de ska vara roliga, spännande och underbara. Att lära sig att vara en läsare ger en fantastisk fördel.”

Roald Dahl


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Samaniego, C. (2015). La importancia de la lectura desde una edad temprana. Revista Para el Aula15.
 • Trujillo-García, A. M. (2011). La importancia de la lectura desde la infancia. Revista digital para profesionales de la enseñanza, (16).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.