8 negativa effekter av teknologi på barn

Lär dig mer om de negativa effekterna av teknologi innan du beslutar om du vill att dina barn ska använda det i omfattande utsträckning eller inte. Att förebygga och kontrollera är de två bästa sätten att undvika problem i framtiden.
8 negativa effekter av teknologi på barn
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Nuförtiden är digitala enheter en del av vardagen för barn och ungdomar. Det är därför, nu mer än någonsin, som föräldrar måste vara uppmärksamma på de negativa effekterna av teknologi på barn.

Även om det finns fördelar med dessa enheter är det viktigt att vara försiktig och hela tiden övervaka användningen.

Det är också viktigt att hela familjen lägger grunden till sunda vanor när det gäller användning av teknologi. När vuxna blir beroende av sina mobiltelefoner eller datorer är det svårt för deras barn att inte ta efter.

För att undvika komplikationer under barnens utveckling är det mycket viktigt att de har en god balans och lär sig att använda dessa enheter med måtta. Försök att omsätta följande rekommendationer i praktiken:

Vilka är de negativa effekterna av teknologi på barn?

1. Nätmobbning

Internet har kommit att bli ett av de mest använda medlen för mobbare att ta ut sin ilska på andra. Även om en skärm står mellan mobbaren och offret kan ett barn utsättas för allvarliga psykologiska övergrepp. Detta kan påverka dem på många sätt.

De som mobbar är skyddade av anonymitet och det är svårt att slåss mot det som publiceras på webben.

negativa effekterna av teknologi: pojke håller för ögonen framför dator

2. Brist på integritet

När barn och ungdomar får tillgång till sociala nätverk ger de upp mycket av sin integritet och sitt privatliv. På internet är de flesta profiler synliga och tillgängliga, även för människor som inte har goda avsikter. Barn är kanske de mest mottagliga för farorna med dessa webbsidor.

I och med det underlättar teknologi för barn att exponeras för allt möjligt från en ung ålder. Naturligtvis är riskerna mycket större om föräldrarna eller andra ansvariga vuxna inte är närvarande.

3. Mindre tid läggs på personlig kontakt

Barn från tidigare generationer levde äventyrligt, lekte ute i naturen och interagerade med andra barn både ute och inne. Känslomässiga band byggde man genom gemensamma intressen och tid som man tillbringade tillsammans.

Nu är det mycket vanligare att relationer etableras genom tekniska enheter. Lite i taget blir vikten av personlig kontakt allt mindre viktig.

”Barn är mer utsatta för digitala enheter än någonsin tidigare, och den vanan måste vi bryta eftersom det kan leda till missbruk eller depression. Barn födda idag kommer att ha tillbringat motsvarande ett år klistrade vid skärmar innan de fyllt sju år. Familjens attityd hemma med avseende på teknologi är en viktig faktor i barnets relation till den.”

–Christine Stephen och Aric Sigman–

4. Förlorar verklighetsförankringen

När det inte finns någon säker miljö känslomässigt och fysiskt flyr många barn till webben. Bara genom att ha en internetanslutning kan de föreställa sig det liv de vill leva och därmed förlora förankringen till sin egen verklighet.

Även de blygaste och mest osäkra barnen, som inte har vänner i skolan, kan öppna upp sin sociala profil och ha tusentals vänner. Teknologi är ett sätt för många människor i olika åldrar att gömma sig för det verkliga livet.

Dessutom…

  • Eftersom barns hjärnor fortfarande håller på att utvecklas kan överdriven exponering för teknologi faktiskt negativt påverka denna utvcekling. Det är en av de farligaste konsekvenserna av teknologi för deras framtida mentala hälsa.
  • För mycket TV-tid påverkar även utvecklingen av språk och kreativitet. Att titta på TV kräver inte något aktivt deltagande från barnet och stimulerar inte fantasin. Det äter också upp tid som kunde ha tillbringats med att läsa eller leka och skapar ett “behov” av att titta mer och mer.
  • Många barn från de senaste generationerna vet inte hur de ska roa sig och sysselsätta sig utan en elektronisk enhet. De slutar leka utomhus eller använda sina leksaker eftersom de inte tycker att de är intressanta. Det betyder att de har få hobbys och intressen utanför tekniken.
  • Barn som tillbringar mycket tid med videospel eller framför tv:n löper en större risk att bli överviktiga. Andra konsekvenser förknippade med en stillasittande livsstil är sömnproblem och matsmältningsstörningar.

“Teknologi ger många människor i olika åldrar en möjlighet att dölja vem de egentligen är.”

Genom digitala enheter kan vi förbättra barns förmågor, det är sant. Vi kan också få tillgång till information och interaktivt material som bidrar till deras utveckling.

Men att använda dessa på ett negativt sätt har oönskade konsekvenser. För att undvika de negativa effekterna av teknologi på barn, sätt gränser och motivera dina barn att njuta av deras liv utan att förlita sig på en telefon, surfplatta, TV eller en dator.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Espinar Ruiz, E., & López Fernández, C. (2009). Jóvenes y adolescentes ante las nuevas tecnologías: percepción de riesgos. Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social, (16), 001-020. https://ddd.uab.cat/record/51280
  • Garitaonandia, Carmelo y Garmendia, Maialen. (2007). How Young People Use the Internet: Habits, Risks and Parental Control. Working paper. Proyecto EU Kids Online. London School of Economics.  http://www.eukidsonline.net
  • NRPB. (2003). Health effects from radiofrequency electromagnetic fields. Report of an independent Advisory Group on Non-ionising Radiation. Documents of the NRPB, 14(2). Chilton, UK: National Radiological Protection Board.
  • Young, Kimberly S. (2004). Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences,American Behavioral Scientis, 48(12), 402-415.
  • Zavaleta, S. (2012). Efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños pequeños. KuberÉtica [Internet]. https://www.santiagokoval.com/documentos/articulos-academicos/efectos-del-uso-de-dispositivos-tecnologicos-en-ninos-pequenos.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.