Barn behöver oss när de har raseriutbrott

Barn behöver oss när de har raseriutbrott
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Vi vet alla det och, åtminstone indirekt, accepterar vi det: barn behöver oss. Av så många anledningar är vi helt enkelt deras värld. De behöver oss för att växa och utvecklas, inte bara fysiskt, utan också mentalt. Detta inkluderar inte minst deras känslor, och särskilt när de har ett raseriutbrott.

Värderingar, känslomässig intelligens och personlighetsdrag är något som varje barn måste lära sig. Som ansvariga vuxna är det vi som är deras förebilder och som måste föregå vi med gott exempel.

Utan att förstå det lär vi dem genom våra dagliga handlingar. Våra barn observerar oss, lär sig av oss och imiterar oss.

Av den anledningen är det kontraproduktivt att ignorera ditt barn när de är mitt i ett raseriutbrott. Det kommer kanske att förvåna dig! Varför ska vi inte det?

Vi kommer här att gå igenom några viktiga skäl, bara så du har en uppfattning om vikten av detta ämne. Att trösta din lilla när hon går igenom ett raseriutbrott är viktigare än du kan tänka dig.

Vad kan jag göra med deras raseriutbrott?

Med mycket lugn och oändligt tålamod, så försök och neutralisera utbrottet. Det ultimata målet här är att barnet kommer att kunna vara i kontakt med sina känslor. Känslor som helt klart är för mycket för honom just nu.

Han vet inte hur han kontrollerar sig själv och finner det omöjligt att hantera det. Därför är det omöjligt för honom att kommunicera på ett adekvat sätt.

Det finns inget sätt att ge utlopp för dessa känslor korrekt. Det finns ingen reaktion som kan visa det på ett logiskt sätt. I stunder som dessa behöver barnen oss för att kunna förstå och acceptera sina känslor.

ledsen bebis

De kommer att glömma vad du sa, de kommer att glömma vad du gjorde, men de kommer alltid att minnas hur du fick dem att känna sig

-Maya Angelou-

Barn behöver oss, i goda tider och dåliga

Barn behöver oss i de goda tiderna, men särskilt i de dåliga. Under de goda tiderna är vår roll att erkänna och se deras prestationer, framgångar och segrar. På detta sätt bidrar vi till en mer än positiv förstärkning av deras personlighet.

Bra självkänsla, trygghet och självförtroende är konsekvenserna av denna förstärkning. På detta sätt lär barnet sig att bli självständig och ha ett gott självförtroende. Du ger vingar till ditt barn, men han är den som måste lära sig att flyga så högt som möjligt och så långt han vill.

Men barn behöver oss också i de dåliga tiderna. Det här är då de behöver vår närvaro, sällskap och stöd mest. Därför är det viktigt att vi som föräldrar agerar på ett positivt sätt när vi bemöter ett raseriutbrott.

Det handlar om att hjälpa barnet genom processen. Lära dem hur de ska hantera den stora anstormningen av känslor som de inte kan kontrollera.

Hjälpa dem på rätt sätt, inte bara för att kanalisera känslorna, utan också för att släppa fram dem. Förstå hur de känner och hjälpa dem att upptäcka vilka känslor som kväver dem.

Detta innebär i grunden att utveckla deras känslomässiga intelligens. Utbilda dem från hjärtat, på ett positivt sätt. Uppfostra dem med självförtroende, empati och respekt.

Med gränser, men framför allt med mycket tålamod och kärlek, så är det allt som barn behöver för att de skall kunna utvecklas till en bra person.

arg och ledsen bebis

Kortisol, stresshormonet

En av de värsta saker som föräldrar kan göra är att lämna ett barn när de är mitt i ett raseriutbrott. Trots att situationen är jobbig för dig och det är svårt att tro, är det en obestridlig sanning.

När barnet är så upprört, så finns det i bakgrunden någon som verkligen lider och känner sig dålig.

Under dessa vanliga, men irriterande barndomsupplevelser, spelar kortisol en central roll. Det är stresshormonet som i detta specifika fall cirkulerar runt i barnets kropp och invaderar hennes hjärna.

Vad är resultatet av allt detta? Långt från de felaktiga teorierna om barn som manipulerar situationen är det som faktiskt händer att barnet uppfattar sin absoluta brist på kontroll över sina känslor och impulser.

Inte bara invaderar de henne, utan de kontrollerar henne också mot hennes vilja. Om hon förlorar denna kamp blir det dubbelt frustrerande för henne.

Vad ska vi göra under ett raseriutbrott?

Ditt barn kommer att känna sin maktlöshet. Hans oförmåga att lugna ner sig själv eller uttrycka sig kommer att vara mycket besvärlig för honom. Han lider svårt, raseri styr hans kropp och sinne. Det här är då det börjar bli klart att barnet behöver oss väldigt mycket.

Samma sak händer när de drabbas av någon form av fysisk skada efter en någon vanlig liten olycka. Barnet vill ha oss vid sin sida, han vill helt enkelt att vi ska vara med honom.

Vårt jobb som föräldrar? Det handlar huvudsakligen om att ge honom lugn och ro att återhämta sig.

Och när det gäller känslomässig smärta, söker barn också hjälp. Helt enkelt för att de behöver lugn, trygghet och skydd som bara föräldrar kan ge dem. Kärlek, ömhet, uppmuntran och motivation som vi kan ge dem blir ett viktigt element.

Det är uppenbart att dessa små barn verkligen behöver oss för att kunna relatera till dessa känslor och tankar.

De behöver förstå vad som händer med dem, kontrollera det som är för mycket för dem, och slutligen synliggöra deras behov. Det handlar om att hantera och kommunicera vad de känner inuti dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.