Vikten av att lära dina barn om viljestyrka

Vikten av att lära dina barn om viljestyrka
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 15 maj, 2019

Det är viktigt att lära barn om vikten av att ha viljestyrka från en tidig ålder. Viljestyrka är förknippat med motivation och disciplin.

Viljestyrka tillåter människor att kontrollera sina impulser och fatta bra beslut. Även om det verkar som om det att ha viljestyrka är medfött från första början, är det faktiskt inte så.

Till skillnad från vad som många tror är viljestyrka en värdering som man lär sig under barndomen. Därför är det viktigt för föräldrar att vara goda exempel åt sina barn. De bör vara där för att svara på sina barns frågor och visa dem alternativa vägar till att lösa problem.

Besluten de fattar kommer inte alltid att stämma överens med deras önskan. Det är då viljestyrka kommer in. Att ha kriterierna att välja det som är rätt och undvika det som är fel är en av de svåraste sakerna vi måste lära våra barn. Det är svårt men inte omöjligt.

Hur lär man barn att ha viljestyrka?

Att ha viljestyrka handlar inte bara om att säga “nej” till saker som är fel. Det handlar också om att uppfylla sina plikter även när de inte är enkla. Här är några tips för att lära dina barn att utveckla viljestyrka:

 • Föregå med gott exempel. Om du vill köpa något men du har andra prioriteringar just nu, fall inte för frestelsen. På så sätt lär du ut viljestyrka till dina barn genom exempel.
 • På samma sätt, om du följer en viss diet, försök att föregå med gott exempel.
 • Var konsekvent. Kom ihåg att du måste vara en förebild för att visa dina barn hur saker ska göras och de fördelar som det att vara konsekvent medför.
 • Försök att utöva självdisciplin och lära ut disciplin. Framgången av viljestyrka är härledd från självdisciplin. Att utföra samma uppgifter varje dag kan bidra till att dina barn utvecklar en känsla av ansvar.

En viktig uppgift

Det kan vara svårt ibland att lära ett aktivt barn om disciplin och viljestyrka, men det är möjligt.

Mamma gosar med dotter

Det är viktigt att ta det i barnens takt. Tänk på att vissa barn lättare följer instruktioner än andra. Att lära sig att ha viljestyrka sker inte över en natt.

Be dem att regelbundet utföra vissa uppgifter. Till exempel kan du be dem att bädda sängen efter att ha stigit upp på morgonen eller att hjälpa till att duka fram på bordet innan ni äter. Du kan be dem att hjälpa dig med olika typer av uppgifter för att förhindra att de blir uttråkade.

Efter ett tag förstår barnen att de måste utföra uppgiften oavsett omständigheterna. Det är då deras viljestyrka börjar utvecklas.

Viljestyrka under tonåren

Viljestyrka är mycket viktigt under tonåren. Det kommer att ge dem karaktär att säga nej till dåliga erbjudanden och det kommer att hindra dem från att bli offer för negativt grupptryck. Viljestyrka kommer också att tillåta dem att ta sitt ansvar i olika situationer.

Under tonåren går unga människor genom ett stadium när de är rebelliska och upproriska. De kan också uppleva drastiska förändringar när det gäller deras personlighet och intressen. Denna instabilitet gör dem benägna att känna sig frustrerade.

De flesta tonåringar kan inte tydligt identifiera vad de egentligen tycker om, och de har svårt att hitta kriterierna att skilja mellan bra och dåligt.

Viljestyrka är en praxis som ger långsiktiga belöningar. De flesta tonåringar söker omedelbar tillfredsställelse och det är därför de har svårt att utveckla viljestyrka.

Förstärkning av viljestyrka

Barn lär sig av de exempel som vi ger hemma. Föräldrar måste därför vara konsekventa i sina handlingar. Viljestyrka bör utövas på alla nivåer i hemmet.

Beslutet att göra vissa regler flexiblare bör vara i överenskommelse som båda föräldrarna är med på. Tonåringar behöver struktur när de mognar. De behöver veta att deras mamma och pappa är på samma sida.

Viljestyrka: mamma pussar tonåring på kinden

Aspekter att ha i åtanke

 • Det kan ibland vara svårt att följa med i alla de uppgifter som planeras för en dag. Tonåringar förväxlar ofta vad de “vill göra” med vad de faktiskt “gör”.
 • De kan till exempel inte klara av att välja vad de vill slutföra om de har för många uppgifter, eller så gör de prioriteringar på felaktiga grunder. Vi måste lära oss vikten av att vara konsekventa med våra handlingar.
 • Att upprätthålla kommunikation är väldigt viktigt när det gäller tonåringar. Om du vill bygga upp ett förtroende med dina tonåringar, lyssna på dem.
 • Föräldrarna måste ge utrymme för sina barn att uttrycka sig fritt. Som föräldrar bör vi lyssna på dem och hjälpa dem se vad de har gjort rätt och vad de kan förbättra.
 • Kommunikation utan kritik. Även om föräldrarna ska fastställa hemmets regler är det också viktigt att lyssna på barnens åsikter. För att utveckla egna kriterier ska de känna att deras åsikter är viktiga.
 • Ge dina tonåringar chansen att komma med egna idéer och hjälp dem att utvärdera dem. Detta ger dem självförtroende. Undvik att avvisa deras idéer utan att ge dem en chans. Genom att analysera sina egna idéer kommer de att kunna bilda sig sina egna uppfattningar.
 • Var inte för sträng. Förbud genererar ofta motsatt effekt. Det är bättre att förklara varför deras tillvägagångssätt kanske inte är det rätta sättet.

Sammanfattningsvis ger viljestyrka flera fördelar. Det är därför det är så viktigt att kultivera det hos våra barn från en tidig ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • López, M. F. (2016). Cómo entrenar la fuerza de voluntad: Así funciona el músculo mental. B DE BOOKS.
 • Lindworsky, J., & Menchaca, J. A. (1923). El poder de la voluntad: educada según la psicología experimental moderna. El mensajero del corazón de Jesús.
 • Muñoz, G. Fuerza de voluntad: la mayor fuerza humana y estrategias para aumentarla. https://gmfitnesssystems.com/fuerza-de-voluntad/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.