Känslomässig försummelse skapar osäkra vuxna

Känslomässig försummelse skapar osäkra vuxna
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du någonsin undrat hur känslomässig försummelse kan påverka ett barns hela liv? Jo, faktum är att det faktiskt kan göra dem till mycket osäkra vuxna.

Vill du veta varför? Läs vidare och vi ska försöka förklara.

Självförtroende och självkänsla

Självförtroende och självkänsla är otroligt viktiga. De hjälper oss i hög grad att undvika problem när vi interagerar med människor runt omkring oss.

De hjälper oss att värdera våra egna rättigheter. Vi behöver inte vara passiva eller aggressiva för att uppnå detta. Vi gör det genom att respektera andra människors rättigheter.

Även om det verkar som något som borde vara ganska enkelt är det inte alltid så lätt.

De flesta människor är inte lika självständiga som de borde vara, ibland knappast alls. För att försöka ta reda på varför behöver vi ofta blicka tillbaka på vår egen barndom.

Människor som växt upp i ett hem som dominerades av känslomässig försummelse har aldrig lyckats utveckla självförtroende eller självkänsla efteråt.

Med känslomässig försummelse menar vi i det här fallet när andra människor ignorerar våra känslor.

Emotionell utveckling i skuggan av känslomässig försummelse

Här är några egenskaper som tyder på en god självkänsla:

Bedöm dig själv

Du har möjlighet att bedöma ditt eget beteende och ta ansvar för dina handlingar. Vad vi menar här är att du har rätt att inte behöva förklara dina handlingar.

Du har också rätt att bedöma om du verkligen vill acceptera ansvaret för att lösa andras problem. Du har även rätt att ändra dig, göra misstag och säga “nej”, etc.

Uttryck dina känslor

Det har tydligt visat sig att personer som har uppfostrats av föräldrar eller vårdnadshavare som ansåg att det att uttrycka känslor var något negativt är mer benägna att inte vara medvetna om sina egna rättigheter.

Om dina föräldrar ignorerade dina tankar eller bestraffade dig för att ha egna åsikter tror du undermedvetet att dina känslor och behov inte spelar någon roll.

barn får en kram

Känslomässig försummelse skapar osäkra vuxna

För att se om detta är fallet i ditt liv, fråga dig själv om folk har sagt fraser som liknar dessa till dig: “Du kan inte låta andra veta hur du känner eller vad du verkligen tycker” eller “Vad du än gör, gör inget som ställer till besvär. ”

Om svaret är ja så har det nästan säkert varit dina föräldrar eller vårdnadshavare som har sagt det.

Även om du inte är medveten om det är de införlivade i ditt undermedvetna och de påverkar ännu ditt beteende, även om du kanske redan är vuxen.

Så, vad är känslomässig försummelse?

Känslomässig försummelse, när den kommer från föräldrar, är oförmågan att reagera effektivt på barns känslomässiga behov.

En av föräldrarnas viktigaste uppgifter är att validera sina barns känslor. Att visa dem hur de kan kanaliseras effektivt. Föräldrar ska vara den känslomässiga referenspunkten för sina små barn, för de vänder sig till oss för få hjälp i alla aspekter av sina liv.

Om föräldrar inte kan känna igen dessa känslor kommer barnet inte veta vad det ska göra, för det har lärt sig att tro att det han eller hon tänker eller känner inte är rätt och riktigt.

Som ett resultat litar barnet inte på sina känslor eller instinkter. Barnet har en mycket låg självkänsla när det når vuxen ålder. Dessutom är det vanligt för vuxna som uppfostrades på detta sätt att få svårt att uttrycka sina känslor på ett självständigt sätt.

Allt detta innebär att de brukar gå till antingen den ena extremen eller den andra. Antingen låter de människor trampa på dem eller så relaterar de till andra på ett riktigt aggressivt sätt.

Betydelsen av att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla

Du kan utveckla ditt självförtroende och din självkänsla i alla skeden av livet, men särskilt under barndomen. Det är värt att veta hur man känner igen sina egna känslor och hur man benämner dem.

Du måste lära dig att förstå hur du känner och varför för att kunna hantera dina känslor bättre.

lyckligt barn på blomsteräng

Du bör också vara medveten om dina egna rättigheter. Att du som människa ska bli behandlad med respekt.

Det är självklart också viktigt att du vet hur man värderar andras åsikter.

Du måste förstå att du kan vara oense med andra utan att bedöma eller förminska dem när de tänker annorlunda än du gör. Det är förstås precis vad du måste kräva av andra.

Allt detta hjälper dig att utveckla ett hälsosamt självförtroende och en god självkänsla. Något som hjälper dig att förstå att det att göra misstag inte betyder att vi är värda mindre. Tvärtom – misstag kan berika oss och hjälpa oss att växa som människor.

Genom att omsätta alla dessa saker i praktiken känner vi oss inte lika hotade av andra. Vi blir fria att leva våra liv på det sätt som vi verkligen är menade att göra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.