Kopplingen mellan mediciner och fertilitet

Det finns vissa mediciner som kan påverka fertiliteten, även om detta vanligtvis är ett reversibelt problem. Läs vidare för att lära dig mer.
Kopplingen mellan mediciner och fertilitet
Diego Pereira

Skriven och verifierad av läkaren Diego Pereira.

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

Många undrar ofta om mediciner kan påverka fertilitet. Svaret får du i följande artikel där vi tittar närmare på orsakerna till varför vissa läkemedel minskar reproduktionsförmågan hos kvinnor.

Även om möjligheten finns, är det i realiteten ett sällsynt problem. Om en kvinna visar sig vara är infertil, gör läkare ofta olika tester för att fastställa orsaken till detta. Och endast i sällsynta fall visar det sig vara förknippat med användning av mediciner, vilket gör att man kan utesluta detta från diagnosen. Är du intresserad av att veta lite mer om detta ämne? Låt oss ta en närmare titt på förhållandet mellan mediciner och fertilitet.

Varför kan vissa mediciner påverka en kvinnas fertilitet?

Det är osannolikt att användningen av ett enda läkemedel orsakat permanent infertilitet hos en kvinna. Faktum är att dessa effekter när de inträffar tenderar att vara reversibla.

Mediciner som kan påverka fertiliteten kan vara sådana som du fått utskrivet för olika allvarliga tillstånd, såsom reumatoid artrit eller epilepsi. Därför, om kvinnan har svårt att bli gravid. är det inte tillrådligt att avbryta behandlingen abrupt utan att först samråda med läkare. Annars kan risken vara ännu allvarligare komplikationer. En läkare kan å andra sidan ge råd om en lösning genom att ändra medicin eller dosering.

En kvinna som tar ett piller med vatten.
De flesta läkemedel som man har kopplat till fertilitetsproblem påverkar endast ett fåtal processer och effekterna av dem tenderar att vara reversibla.

Vad beror fertiliteten på?

Förmågan att bli gravid, som är en viktig funktion för människor, är ganska komplex. Men generellt sett beror fertiliteten på följande faktorer:

  • Integriteten hos de anatomiska strukturerna: Så länge det kvinnliga reproduktionssystemet (som inkluderar livmodern, äggledarna och äggstockarna) och andra organ (som hypofysen) är strukturellt bevarade, kan befruktning äga rum.
  • Korrekt funktion av de inblandade organen: Korrekt frisättning av hormoner och andra ämnen innebär att fertiliteten kan upprätthållas.

Många hälsoproblem, såsom vissa medfödda defekter, kan påverka båda aspekterna. I det specifika fallet med mediciner förändrar de ofta det sätt på vilket något av de inblandade organen fungerar. Till exempel genom att de ändrar det hormonella utsöndringsmönstret i hypofysen.

Mediciner som kan påverka en kvinnas fertilitet

Enligt en publikation i tidskriften Clinical and Research in Gynecology and Obstetrics (2012) finns det flera olika typer av mediciner som associeras med kvinnlig infertilitet. Nedan presenterar vi en kort genomgång av vanligaste:

  • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Detta är en mycket stor och mycket vanlig grupp av läkemedel med smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper, såsom meloxikam, piroxikam och ketorolak. De används ofta tillfälligt eller som en del av behandlingen av reumatiska sjukdomar. De kan påverka ägglossningen.
  • Antiepileptika. Det finns vetenskapliga recensioner som anger att valproat (valproinsyra) och karbamazepin ofta kan kopplas till förändringar i menstruationscykeln. Detta ökar svårigheten att uppnå befruktning.
  • Psykotropika. Dessa läkemedel utövar sin huvudsakliga verkan på nervsystemets celler. Fenotiazinderivat (som klorpromazin) ökar frisättningen av prolaktin. Det hämmar hypofysekretionen av luteiniserande hormon och follikelstimulerande hormon, som är avgörande för reproduktionen.
  • Kemoterapeutiska medel. Dessa ämnen används för att behandla cancer. Enligt den tidigare nämnda studien kan de också påverka fertiliteten, dock är detta är vanligare hos män. Hos kvinnor kan busulfan orsaka gonadsvikt och mekloretamin kan orsaka sekundär amenorré.

Sedan gör naturligtvis också preventivmedel att kvinnans fertilitet påverkas, vilka blockerar fertiliteten genom att de ändrar koncentrationen av olika hormoner.

En kvinna som sväljer ett piller med vatten.
Om du har svårt att bli gravid bör du konsultera en specialist snarare än att avbryta någon medicinering på egen hand. Detta gäller särskilt om du lider av kroniska sjukdomar, eftersom att avbrott kan leda till allvarliga problem.

Medicinsk vägledning är väsentlig

Skulle du ha svårigheter att bli gravid bör infertilitet inte i första hand direkt förknippas med konsumtion av vissa mediciner. Även om det är möjligt beror infertilitet i de flesta fall på andra problem.

Av denna anledning är det bästa att uppsöka en specialist inom reproduktionsmedicin så snart som möjligt. Genom att utföra olika kompletterande studier kommer denna att kunna fastställa orsaken till problemet och vägleda dig till de mest effektiva behandlingarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.