Hur fungerar äggledarna?

Tack vare den makro- och mikroskopiska strukturen hos äggledarna blir mötet mellan ägg och spermier möjligt. Detta möjliggör befruktning och utvecklingen av ett nytt liv.
Hur fungerar äggledarna?

Senaste uppdateringen: 29 november, 2021

Äggledarna är ett par långsträckta organ, belägna på vardera sidan av livmodern och i nära kontakt med äggstockarna. Som en del av reproduktionssystemet spelar de en grundläggande roll vid transporten av ägg och spermier. Faktum är att själva befruktningen sker i ett av deras segment.

Om du är intresserad av att veta lite mer om deras struktur, funktion och sjukdomar som de kan vara inblandade i, inbjuder vi dig att läsa följande artikel.

Anatomi

Äggledarna är långsträckta, rörformiga organ som mäter i genomsnitt 10 centimeter i längd. För praktiska ändamål är det möjligt att dela upp dem i flera delar eller segment:

En bild av en äggstock.
  • Infundibulum: Detta är den yttersta eller distala delen, som är i kontakt med äggstockarna. Den kännetecknas av flera förlängningar som kallas fimbriae.
  • Ampulla: Som namnet antyder är det en breddad portion. På grund av dess form underlättar det mötet mellan äggstocken och spermierna, det vill säga befruktningen.
  • Isthmus: Till skillnad från ampulla tenderar isthmusen att vara mindre och längre, vilket underlättar äggets väg till livmoderns inre.
  • Interstitiell: Detta är ett litet område med särskilda mikroskopiska egenskaper, vilket möjliggör förening mellan livmodern och stockarna.

Om du skulle analysera vävnaden med ett mikroskop, skulle du kunna observera många långsträckta strukturer som ständigt rör sig, vilket gynnar äggets väg längs rören mot livmodern.

Funktioner

Äggledarnas huvudfunktion är att fungera som ett sätt att transportera ägget för att underlätta dess möte med spermierna. För att förstå processen är det viktigt att ta hänsyn till de anatomiska strukturerna som vi nämnde ovan.

Innan ägglossningen

Då vi hänvisar till ägglossning menar vi processen genom vilken en äggstocksfollikel släpper ut ett ägg (äggets omogna form). Liksom alla förändringar som sker under menstruationscykeln, sker detta också som ett resultat av hormonella förändringar.

Dessa hormoner inducerar förändringar i äggledarnas inre struktur, vilket resulterar i en ökning av storleken på både fimbriae och plicae. I det första fallet, för att underlätta “fångandet” av äggcellen när den väl släppts. Och, när det gäller plicae, för att tillåta mobilisering mot ampullen.

Under ägglossningen

Sammandragningarna av musklerna i äggledarna, rörelsen av de inre villierna och sekret som släpps in i denna struktur gynnar rörelsen av det framtida ägget längs äggledarna.

Om kvinnan hade samlag under timmarna före ägglossningen, kommer detta att gynna spermiernas rörelse med samma strukturer, men i motsatt riktning. Det vill säga från livmodern till ampullen.

Efter ägglossningen

Vid befruktning av ägget kommer det framtida embryot att resa med samma mekanismer mot livmodern där det kommer att fästa vid en av dess väggar. Här kommer det att börja processen med celldelning som är nödvändig för barnets tillväxt och utveckling.

Men om befruktning inte sker kommer livmodern att absorbera ägget och menstruationsblödning kommer att inträffa. Menstruationsblödning är inget annat än ett avlägsnande av endometrium, livmoderns innersta skikt.

Många spermier som omger ett ägg.

Sjukdomar som kan påverka äggledarna

Flera händelser kan leda till inflammation eller skada på livmoderrören. MSD Manual sammanfattar några av dem, och vi kommer att förklara dem nedan:

  • Bäckeninflammatorisk sjukdom. Detta är vanligtvis resultatet av en sexuellt överförbar infektion, såsom gonorré eller klamydia. Det innebär bland annat svår bäckensmärta, feber och illaluktande vaginala flytningar.
  • Ektopisk graviditet. Ibland sker befruktning eller transport av den befruktade äggcellen onormalt. Detta resulterar i utvecklingen av graviditeten på en annan plats än endometrium, ett tillstånd som äventyrar moderns liv och är oförenligt med den rätta utvecklingen av barnet.
  • Endometrios. Detta innebär närvaron av endometrial vävnad i ett onormalt område, till exempel i äggledarna. Detta resulterar i utveckling av ärrvävnad eller cystor.

Några sista överväganden om äggledarna

Äggledarna är viktiga för att säkerställa reproduktion hos människor. Trots sin ringa storlek tillåter de spermier och ägg att mötas genom att underlätta transporten längs fortplantningskanalen. Utan dem kunde livet som vi känner till det inte existera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.