De främsta orsakerna till kvinnlig infertilitet

Vi berättar här om de främsta orsakerna till kvinnlig infertilitet. Vi diskuterar också möjliga lösningar. Att hålla dig informerad om kvinnlig infertilitet och faktorerna som spelar en roll i det kan hjälpa dig att förebygga allvarligare problem.
De främsta orsakerna till kvinnlig infertilitet

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2019

Minst 1 av 6 par har någon form av problem med infertilitet. Av alla fall av infertilitet har uppskattningsvis 50% att göra med kvinnlig infertilitet. Av dessa fall innebär endast en tredjedel total sterilitet.

Läkare börjar bara överväga infertilitet som en möjlighet när ett par har försökt att bli gravida i mer än ett år. Därefter kan en specialist utföra en serie kliniska tester på båda parter. Detta avslöjar roten till problemet.

De flesta faktorer som bidrar till kvinnlig infertilitet går att behandla. Uppskattningsvis 65% av alla fall av infertilitet kan avhjälpas. För närvarande är fertilitetsbehandlingar relativt effektiva.

Hur man diagnostiserar kvinnlig infertilitet

För att korrekt diagnostisera kvinnliga fertilitetsproblem måste en läkare genomföra en fullständig fysisk undersökning. Detta inkluderar en mindre utvärdering av kvinnans kliniska historia. Läkaren utför också tester för att avgöra vad som ligger bakom problemet.

De olika sätten att diagnostisera kvinnlig infertilitet är:

  • Blod- och urinprov. Dessa kan upptäcka hormonella problem, sköldkörtelproblem och infektioner.
  • Prov på livmoderhalssekret. Detta gör det möjligt för läkaren att avgöra huruvida kvinnan har ägglossning eller ej.
  • Laparoskopi eller titthålskirurgi. Detta är en undersökning som gör det möjligt för medicinsk personal att observera eventuella blockeringar, missbildningar eller ärrvävnad inne i kvinnans reproduktiva organ.
  • Sonohysterografi. Denna undersökning består av ett ultraljud av livmodern med kontrastvätska, och möjliggör upptäckt av problem i livmodern.
  • En gynekologisk och bröstundersökning. Läkare gör också kliniska tester på bäcken och bröst för att utvärdera deras tillstånd.

De främsta orsakerna till fertilitetsproblem hos kvinnor är: problem med ägglossningen, endometrios, dålig kvalitet på gameterna, polycystiskt ovariesyndrom och blockeringar i äggledarna.

man och kvinna pratar med läkare

Problem med ägglossningen

Dessa problem uppstår när gameterna, eller äggen, inte tar sig till full mognad. Det inkluderar också fall där äggstockarna inte kan frigöra äggen ordentligt. Det är en av de vanligaste orsakerna till kvinnlig infertilitet.

De vanligaste symptomen är oregelbundna menstruationer med långa mellanrum eller total frånvaro av menstruation. En mycket lätt blödning eller extremt riklig blödning är också symptom, liksom brist på obehag vid menstruationen. Mellan 30 och 40% av kvinnor kan övervinna detta problem med behandling.

“De flesta faktorer som bidrar till infertilitet går att behandla.”

Endometrios

Detta tillstånd uppstår när vävnaden som finns på livmoderslemhinnan växer utanför livmodern.

I många fall sker detta utan att ge upphov till några symptom. Om symptom uppträder är de vanligtvis kraftig smärta under menstruationen och under samlag. Andra symptom inkluderar rikliga eller avvikande vaginala blödningar samt bäckensmärta.

Den huvudsakliga metoden för att korrigera problemet är kirurgi. Upp till 30% av kvinnor med endometrios kan bli gravida efter behandling.

Kvinnan producerar ägg med dålig kvalitet

Det här är något som särskilt påverkar äldre kvinnor. Efter 35 års ålder blir äggstockarna mindre effektiva och kan börja producera ägg av dålig kvalitet, som i de allvarligaste fallen gör befruktning omöjlig.

Behandling består av att ta fertilitetsmediciner. Kvinnor som genomgår de här typen av behandling har goda möjligheter att bli gravida och upp till 55% blir det.

Polycystiskt ovariesyndrom

Det här problemet uppstår när de små folliklarna i äggstockarna inte mognar ordentligt. Detta medför svårigheter att frigöra ägg vid ägglossningen. Huvudsymptomen är mycket oregelbundna menstruationer. Andra symtom inkluderar överdriven hårväxt och akne.

infertilitet hos kvinnor: kvinna ligger på säng och håller sig för magen

Det finns flera lösningar på problemet, från förändringar i livsstil till kirurgi. De flesta kvinnor som är överviktiga, som lyckas gå ner i vikt, klarar också att få en regelbunden ägglossning. Kirurgi har en effektivitetsgrad på upp till 50%.

Blockeringar i äggledarna

Äggledarna kan bli blockerade på grund av sexuellt överförbara sjukdomar, bäckeninflammation och sjukdomar som orsakar sterilitet. Om det finns en obstruktion kan ägget inte befruktas eller ta sig till livmodern. Den huvudsakliga lösningen för detta är kirurgi. Resultatet beror på kvinnans ålder och hälsa.

Ungefär 30% av kvinnliga fertilitetsproblem har ett okänt ursprung. I dessa fall förekommer inga symptom. Men många kvinnor lyckas övervinna sin infertilitet genom att göra livsstilsförändringar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.