4 intressanta fakta om äggceller

Idag vill vi ta upp fyra intressanta fakta om äggceller. Storleken, ursprunget och rollen som en kvinnas ägg spelar under befruktning är något som många av oss inte känner till.
4 intressanta fakta om äggceller

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2021

Det är svårt att inte prata om kvinnor och kvinnlig fertilitet utan att ta upp ägg. Dessa celler är komplexa och mycket intressanta, varför de ofta är ett ämne för intensiv vetenskaplig forskning. I kombination med spermier ger de upphov till de strukturer som kommer att skapa det framtida barnet, och de okända detaljerna i deras struktur och funktion gör dem ännu mer intressanta. Idag tar vi upp fyra intressanta fakta om äggceller.

Vad är äggceller?

Äggceller, eller ovum, är de kvinnliga könscellerna, och de spelar en huvudroll i reproduktionsprocessen. När de kommer i kontakt med mannens spermier blir resultatet en struktur som kallas en zygot som ger upphov till det framtida barnet.

Ägglossning sker ungefär var 28:e dag. I denna process utvecklas strukturer som kallas äggblåsor, eller folliklar – inuti äggstockarna – för att frigöra celler som kallas oocyter. Kort tid därefter utvecklar de sig till ägg när de tar sig genom äggledaren till livmodern.

Hela den här komplexa processen är en följd av hormonella förändringar som inträffar varje månad. Viktigt här är funktionen och samspelet mellan hypotalamus, hypofysen och äggstockarna, som frigör viktiga ämnen som kan medföra förändringar i det kvinnliga reproduktionssystemet.

4 intressanta fakta om äggceller

Som du kanske har märkt är äggceller exceptionella celler. Numera vet vi mycket om dem. Men då och då upptäcker forskare nya, fantastiska saker om hur de fungerar. Här är några av de mest intressanta fakta om äggceller.

1. Äggutveckling börjar redan före födseln

foster

Kommer du ihåg vad vi sa om folliklar? Det visar sig att dessa strukturer inte är så enkla som vid en första anblick. De har faktiskt många ”evolutionära former” som förändras beroende på flickans eller kvinnans utvecklingsstadium.

När en flicka föds har hon hundratusentals folliklar i sina äggstockar, som kallas primära folliklar. Eftersom det inte finns tillräckligt med hormonella signaler för att aktivera dem, är det många av dem som förblir vilande eller gradvis börjar dö.

När flickan växer påbörjar hormonella förändringar i kroppen. Äggblåsorna blir aktiva och börjar ge upphov till äggceller (genom ägglossning). Under åren mellan födseln och puberteten upphör dock de allra flesta äggblåsor att vara användbara. Detta är en förklaring till den relativt kortare reproduktiva åldern hos kvinnor jämfört med män.

Ta reda på mer i den här artikeln: Lär dig mer om ovariellt hyperstimuleringssyndrom

2. Fakta om äggceller: Äggceller är mycket större än spermier

Ja, det är sant! Den genomsnittliga storleken på en spermie är cirka 0,05 millimeter, medan en äggcell är mellan 0,15 och 0,17 millimeter. Imponerande, eller hur? Detta har ingenting att göra med antalet gener i endera cellen, eftersom båda har ungefär samma antal, dvs hälften av generna jämfört med alla andra celler i den mänskliga organismen.

Storleksskillnaden kan man snarare relatera till den roll som var och en har under befruktningen. Spermierna måste resa genom slidan och in i livmodern för att hitta äggcellen; en uppgift som blir lättare tack vare av deras speciella struktur och storlek.

3. Ägglossning sker inte alltid på samma sida

Varje gång en menstruation inträffar frigör sig endast ett ägg. Kvinnor har emellertid två äggstockar (en på varje sida) och tusentals aktiva äggblåsor som kan ge upphov till ägg. Det kan vara ganska komplicerat att förstå hur kroppen koordinerar så att endast en av dessa äggblåsor är aktiv var 28:e dag.

fakta om äggceller

Detta är en följd av de systemiska hormonella förändringarna som inte bara kommer från hypotalamus eller hypofysen, utan också av själva äggstocksfolliklarna. Dessa celler är så komplexa att det, även i dag, fortfarande finns mycket vi inte helt förstår om hur kroppen initierar och samordnar den här processen.

Denna process är så exakt att ägglossningen ofta förekommer växelvis hos vissa kvinnor. Det vill säga en månad inträffar det på ena sidan och nästa månad på den andra. Det är troligt att detta sker för att bibehålla fertiliteten om en av de två äggstockarna skulle bli permanent skadad.

4. Fakta om äggceller: Du kan ha menstruation utan ägglossning

Ur medicinsk synvinkel är detta känt som en “anovulatorisk menstruationscykel” och det är en vanlig orsak till infertilitet. Men vad kan vara orsakerna till att en kvinna inte släpper ett ägg som hon brukar?

I de flesta fall är det ett resultat av hormonella problem. Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är ett exempel och ur ett kliniskt perspektiv tenderar dessa patienter att vara överviktiga, ha akne, ansiktsbehåring och oregelbunden menstruation.

Ta reda på mer i den här artikeln: Möjliga orsaker till att du missar din mens

Speciella och mycket intressanta celler

Äggceller är fascinerande och mycket speciella celler, precis som spermier. I både hälsa och sjukdom utmärker de sig för sina unika egenskaper, som vi inte ser i nästan någon annan cell i kroppen.

Därför kan en bra rekommendation vara att vi tar hand om vår hälsa genom regelbundna gynekologiska kontroller.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Murcia-Lora J, et al. La ventana de la fertilidad y marcadores biológicos: revisión y análisis en ciclos ovulatorios normales. Pers Bioet 2011;15(2):149-165.
  • Velásquez G. Fisiología de la reproducción humana. Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción 2009;1(4):115-30.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.