Ektopisk graviditet: Orsaker, symptom och behandling

Vet du vad en ektopisk graviditet är? Här kan du lär dig allt om symptomen, möjliga orsaker och hur det behandlas.
Ektopisk graviditet: Orsaker, symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 29 februari, 2020

En ektopisk graviditet eller utomhavandeskap är när det befruktade ägget implanterar sig utanför livmodern. Ektopisk definieras enligt Merrium Webster Dictionary som något som “uppträder i onormalt läge eller på ovanligt sätt eller form.” Det är just vad som händer vid en ektopisk graviditet.

Dessa “onormala” ställen där det befruktade ägget kan implanteras är:

 • Äggledarna (detta är det vanligaste).
 • Där äggledarna möter upp med livmodern.
 • I en av äggstockarna.
 • Livmoderhalsen.
 • I buken.

Beroende på var ägget implanteras kan en ektopisk graviditet också ha andra namn, som tubal graviditet (där ägget sätter sig i äggledarna), cervikal graviditet (där den implantat sig i livmoderhalsen) eller abdominal graviditet (när den sätter sig i buken).

Ingen av dessa platser är lämplig för fostret att kunna utvecklas. Först av allt för att fostret inte får tillräckligt med utrymme att utvecklas, och för det andra eftersom de inte har de näringsvävnaderna som behövs för att mata det.

Illustration på var ett foster kan implantera. kan

Orsaker till ektopisk graviditet

Den vanligaste orsaken är skada, inflammation eller försmalning av äggledarna. Det gör det svårare för ägget att röra sig ner i livmodern, och det är ofta inte möjligt.

Det kan bero på flera faktorer, t.ex. en tidigare operation i bukområdet. En annan är att ha lidit av en infektion eller ett tillstånd som har orsakat en inflammation i bäckenområdet. Eller så kan det också bero på en könssjuksom, såsom klamydia eller gonorré. Endometrios kan också vara ännu en orsak till en ektopisk graviditet. Detta är när cellerna som lever inuti livmodern börjar växa i andra delar av kroppen.

Det finns också andra faktorer, som till exempel att röka, att ha genomgått behandlingar för infertilitet eller om man tidigare har haft en ektopisk graviditet.

Vilka är symptomen?

Symptomen som indikerar en eventuell ektopisk graviditet är:

 1. Frånvaro av menstruation. Du kanske inte märker denna frånvaro om graviditeten inträffar i början av menstruationscykeln.
 2. Smärta eller vaginal blödning. Detta är en annan anledning till att frånvaron av mensen kanske inte märks.
 3. Smärta i bäcken, buken och även axlarna. Detta kan bero på irritation av vissa nerver på grund av blodets ackumulering.
 4. Yrsel, illamående eller svimning. Detta beror på förlust av blod.
 5. Hypotoni. Detta är också relaterat till blodförlust.
 6. Ökad urinering. Kvinnan kan tycka att hon urinerar oftare än vanligt.

Hur behandlas en ektopisk graviditet?

Behandlingen kan variera beroende på flera olika faktorer. En av dessa är hur långt gången graviditeten är. Läkare tar också hänsyn till vilken skada som kan finnas i äggledarna och symptomens svårighetsgrad. Naturligtvis måste alla dessa faktorer analyseras av en professionell läkare.

Ibland, när graviditeten är väldigt ny, kan läkare välja att injicera metotrexat, vilket gör att embryot slutar växa. Om graviditeten är mer avancerad kan det vara nödvändigt med kirurgi för att avlägsna den onormala graviditeten.

Tack vare dagens teknik, och så länge som det inte finns några betydande skador på organen, kan man avlägsna den ektopiska vävnaden genom laparoskopi. Det innebär att en videokamera och nödvändiga kirurgiska instrument förs in genom ett litet snitt i underlivet. På så sätt kan läkaren ta bort den ektopiska vävnaden och reparera, om nödvändigt, de organ som tagit skada av en ektopisk graviditet. I de allvarligaste fallen måste man avlägsna dessa organ.

Det finns också möjlighet att en ektopisk graviditet upphör av sig själv. Det händer ofta när symptomen inte är speciellt svåra. Detta medför dock en strikt övervakning av en läkare, med blodprov (för att mäta HCG i blod) och ultraljud.

Illustration på en livmoder och ektopisk graviditet.

Kan man förebygga en ektopisk graviditet?

Nej, det är inte möjligt att förhindra en ektopisk graviditet. Det är något som alla kvinnor kan drabbas av. Möjligheten är dock större hos kvinnor som är över 35 år, eller som lider av något av de ovan beskrivna villkoren.

Vad ska jag göra?

Du bör kontakta din läkare så snart som möjligt om något av de tidigare nämnda symptomen uppträder. Om du måste genomgå behandling för en ektopisk graviditet bör du ha någon du kan dela dina känslor och erfarenheter med. Om behandlingen är framgångsrik och det inte finns någon allvarlig skada kan kvinnan ha en helt normal graviditet efter att ha gått igenom en ektopisk graviditet.

Det gäller dock inte om du redan har haft fertilitetsproblem tidigare. Eller om du misstänker att du kan ha en onormal graviditet på grund av de orsaker som vi redan nämnt. I så fall rekommenderar vi att du pratar med din läkare för att hitta sätt att undvika dessa problem i framtiden. Enligt statistiken är chansen att en kvinna upplever upprepade ektopiska graviditeter cirka 15%.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.