Att föda pojkar gör mer ont än flickor

En vetenskaplig studie syftade till att undersöka om det är mer smärtsamt att föda pojkar än flickor. Låt oss se vad specialisterna säger.
Att föda pojkar gör mer ont än flickor

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

En naturlig förlossning är en av de vackraste upplevelserna en kvinna kan genomgå i sitt liv. Även om det främst är förknippat med smärta är en förlossning så mycket mer än så. Du har förmodligen massor av frågor, som om det är skillnad mellan att föda pojkar eller flickor?

Enligt en artikel publicerad i tidskriften Pediatric Research, angående en studie utförd av San Cecilio Clinical Hospital i Granada och en forskargrupp från universitetet i Granada (UGR), kan barnets kön vara en påverkande faktor under förlossningen.

Forskarna studerade en grupp med 56 friska, gravida kvinnor.

Enligt deras forskning är det mer smärtsamt att föda pojkar. Det beror på att flickor reagerar bättre på stress.

Flickor har ett antioxidantförsvar som är bättre än pojkars och det orsakar mindre oxidativ skada på cellmembran.

För kvinnan betyder detta mindre inflammation och mindre smärtsamma värkar och förlossningar.

Forskarna utvärderade 56 gravida kvinnor med bra hälsa. Av de 56 kvinnorna föddes 27 prinsar och 29 små prinsessor.

Efter att kvinnorna hade fött fann läkarna att mammorna som hade fött flickor hade tagit mindre skada på en biomolekylär nivå.

Detta är den första studien som har nått slutsatsen att det är mer smärtsamt att föda pojkar.

Hittills har man endast utfört studier på vuxna som lidit av inflammatoriska problem. Denna studie fokuserade dock på effekterna som spädbarn har på sina mammor.

Att föda en flicka är mindre aggressivt

att föda pojkar: mamma och flicka

Javier Diaz Castro och Julio Jose Ochoa Herrera var de ledande forskarna som arbetade vid UGR:s fysiologiska institution. De insisterar på att deras analys öppnar ett intressant forskningsområde om könsspecifika födslar och deras möjliga riskfaktorer, konsekvenser för livslängden och sjukdomsutveckling.

Så hur skiljer sig prinsar från prinsessor?

Baserat på deras forskning har flickor enzymatiska system som är mer mogna vid födseln. Detta skapar en barriär som förhindrar cellskador. Det optimerar också cellulär metabolism.

Med andra ord kan flickor och deras mammor mer effektivt hantera den intensiva förlossningsprocessen. Därför är smärtan ofta inte lika intensiv som när man föder pojkar.

En förlossning är inte synonymt med smärta

att föda pojkar: mamma och pojke

Många gravida kvinnor är mycket rädda för att föda naturligt eftersom de fokuserar på andra kvinnors upplevelser.

Men en förlossning behöver inte vara synonymt med smärta, särskilt inte om du får råd från personer som kan vägleda dig, som en föräldrastödgrupp.

Andningen är nyckeln till att hantera förlossningssmärtor.

Närvaron av en barnmorska kan också ge dig ett mer rofyllt och vackert första möte med din bebis.

Genom effektiva koncentrationsövningar, fysiska rörelser och god andning kommer du att kunna ta dig an upplevelsen på ett positivt sätt. Utan rädsla och tvivel.

Dessutom hjälper det din kropp att fungera på ett sätt så att du kan hantera smärtan på ett lugnt sätt. Det kommer utan tvekan att finnas toppar av smärta, men din kropp kommer att kunna ta sig igenom dessa och ge dig stunder av lugn.

Kroppen gör det genom att utsöndra endorfiner och enkefaliner, hormoner som är ansvariga för att hämma smärta och obehag.

Du kan!

Som gravid kvinna är du inte ensam om att vara rädd för att föda. Du har säkert hört tusen historier och alla pratar om lidande och smärta.

Kom bara ihåg att naturen är klok och att den kommer leda dig till det exakta ögonblicket där du hittar sann lycka.

Kärleken gentemot ditt barn kommer att växa och blomstra när du ser att ditt barn är fött. Det är värt att gå igenom upplevelsen för livets gåva.

Detta liv som du vill föda är en produkt av oskuld och renhet. Var inte rädd för något. Du och ditt barn kommer att veta exakt vad ni ska göra när ögonblicket kommer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.