4 andningstekniker under förlossningen

Lär dig olika tekniker du kan använda dig av för att andas genom förlossningen.
4 andningstekniker under förlossningen

Senaste uppdateringen: 27 december, 2019

Från det ögonblick som värkarna börjar är andningen grundläggande för att mamman ska orka tills barnet är fött. Andningstekniker under förlossningen hjälper inte bara mamman, utan är även till fördel för barnets syresättning.

Andra fördelar med att använda andningstekniker under förlossning inkluderar aktivering av cirkulationssystemet.

Genom att dessutom hålla dina muskler spända medan du utför dessa andningstekniker höjer du din kardiorespiratoriska aktivitet, och det hjälper dig också att kontrollera smärta samt få ny energi.

Hur man andas under förlossningen

Vissa specialister tror att andning är en spontan process som mammor förvärvar under värkar och förlossning. Det finns dock några grundläggande tekniker som mammakurser undervisar.

För att vara effektiva måste andningsteknikerns bibehålla ett andningsmönster under hela förlossningen.

Pappan och sköterskorna bör följa mammans andningsmönster. Det bästa sättet att följa ett andningsmönster är nämligen att titta på någon som tillämpar tekniken. Att följa mönstret med någon annan hjälper mamman att hålla fokus.

Gravid kvinna med värkar.

Å andra sidan, att tappa kontrollen av andningen under födelseprocessen kan skapa stress och ångest för en mamma. Brist på kontroll kan leda till panikartad andning.

Korta, okontrollerade andetag kan orsaka hyperventilering eller svimning.

Andningstekniker under förlossningen

Under förlossningen sätter andningstekniker takten för detta viktiga ögonblick. Dessutom bidrar de till att ge den energi och lugn som behövs för födelsen.

Långsam eller bukandning

När värkarna börjar ska du använda långsam eller bukandning. Detta består av att ta djupa andetag genom näsan och blåsa upp buken. Andas sedan ut genom munnen.

Utandningen ska vara längre än inandningen och du bör pausa i några sekunder mellan varje andetag. Syftet är att följa rytmen av värkarna och att kontrollera smärtan.

Lätt, snabb andning

När sammandragningarna fortsätter är det normalt att din andning accelererar. Vissa specialister kallar detta Lätt accelererad andning. Det är lite kortare andetag, men de fortsätter med samma  näs- och munmönster.

Ta in en liten mängd luft genom din näsa när värken börjar och andas sedan ut genom din mun när den avtar. Du kan andas ut all luft på en gång eller i fyra delar. Om värkarna ökar, andas på bål eller bröstnivå.

Dessa kortare andetag ökar mängden syre barnet får och hjälper också till att kontrollera smärtan.

Flåsande eller variabel andning

Denna tekning används när du väntar på full vidgning. Det hjälper till att undvika känslan av att krysta. Den består av mycket korta andetag genom näsan och munnen.

Det är också känt som “Hii Hii Håå” eller “flås-flås-blås.”

Andas in genom din näsa när värken börjar, andas sedan ut två gånger och uttala stavelsen “hii” varje gång, följt av en lång utandning med den utdragna stavelsen “håå”.

Kvinna gör andningsövningar under värkar.

När mamman börjar med den här tekniken bör hon vara i en bekväm position för att undvika hyperventilering. Hon bör också hålla hakan höjd och blåsa framåt för att undvika att krysta.

Utdrivade eller krystande andetag

Detta är den sista andningstekniken för förlossningen. När denna punkt är nådd är en mamma redo att föda sin bebis.

Ta ett stort andetag och fylla dina lungor. När du känner behovet av att krysta, tippa hakan mot bröstet. Höj sedan dina ben och tryck, efter en liten stund släpper du ut luften lite i taget.

Andas sl utligen in och ut normalt för att få tillbaka andan. Du kan upprepa detta så många som tre gånger för att ladda din energi till nästa krystning.

När hon krystar, ska mamman försöka slappna av i bäcken. Detta kommer att hjälpa till att guida barnet ut. Det är viktigt att du inte håller andan när det är dags att krysta.

Detta kan orsaka skador på bäckenet och hämma syreflödet till barnet

Krystningar bör vara i 5 till 6 sekunder. Moderns partner eller specialist kan räkna sekunderna.

Det är en bra idé att träna andningstekniker före förlossningsdagen. Det är också en bra idé att använda andningsmönster för avslappning under graviditeten. Stå framför en spegel för att utöva dessa tekniker.

Det kommer hjälpa dig att fokusera, behålla andningsmönstret och vara medveten om de andetag du tar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kamalifard, Mahin et al. “The efficacy of massage therapy and breathing techniques on pain intensity and physiological responses to labor pain.” Journal of caring sciences vol. 1,2 73-8. 27 May. 2012, doi:10.5681/jcs.2012.011
  • Lothian, Judith A. “Lamaze breathing: what every pregnant woman needs to know.” The Journal of perinatal education vol. 20,2 (2011): 118-20. doi:10.1891/1058-1243.20.2.118
  • Yuksel, Hilal & Cayir, Yasemin & Kosan, Zahide & Taştan, Kenan. (2017). Effectiveness of breathing exercises during the second stage of labor on labor pain and duration: a randomized controlled trial. Journal of Integrative Medicine. 15. 456-461. 10.1016/S2095-4964(17)60368-6.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.