Alltför stränga föräldrar: Problem och konsekvenser

Det är i sin ordning att föräldrar styr sina barn och har en viss kontroll över deras aktiviteter och ansvarsområden. Men om de är alltför stränga och ställer för många krav kommer det att leda till fler problem än fördelar.
Alltför stränga föräldrar: Problem och konsekvenser
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 augusti, 2019

Hade du kanske stränga föräldrar som barn? Vi vet alla att det inte är lätt att uppfostra barn, men om föräldrarna är för stränga kan det ställa till med en hel del problem.

Många föräldrar får idag kritik för att de är för tillåtande, men att istället kräva för mycket av sina barn är också skadligt. Vissa föräldrar ställer för många krav på sina barn att vara lydiga, artiga, smarta, framgångsrika… med andra ord, perfekta.

Det finns otaliga exempel på hur alltför stränga föräldrar behandlar sina barn. Om deras barn, till exempel, får ett B i betyg på ett prov och föräldrarna genast straffar henne så att hon nästa gång ska göra bättre ifrån sig. När hon sedan får ett A- på sitt nästa test är hennes föräldrar missnöjda med henne för att hon inte fick ett A.

Varför händer det?

Mammor och pappor som är alltför stränga och krävande mot sina barn utövar det som kallas ett auktoritativt föräldraskap. De har en tendens att vara oflexibla i sina förväntningar. De känner ofta behovet av att kontrollera alla aspekter av sina barns liv för att försäkra sig om att de uppnår deras mål.

En möjlig lösning

Ett hälsosammare tillvägagångssätt skulle vara för föräldrar och barn att komma överens med varandra om vilka förväntningarna är. Det resulterar ofta i ett mer positivt resultat. Det handlar om att hålla sig borta från alltför höga krav.

När föräldrarna ständigt påminner och tjatar på sina barn om allt de måste göra kan det dessutom kultivera en viss grad av beroende och hjälplöshet hos barnet.

pojke som har ett raseriutbrott
Som vuxna brukar dessa barn sakna grundläggande livskunskaper och självständighet. De vet inte hur man fattar beslut på egen hand, och det påverkar dem i deras vardag. Med så många krav och sin egen oförmåga att möta dem blir dessa barn mycket osäkra och otrygga.

“Dessa föräldrar har en tendens att vara oflexibla i sina förväntningar. De känner ofta behovet av att kontrollera alla aspekter av sina barns liv för att försäkra sig om att de uppfyller deras mål. “

Konsekvenserna av att ha alltför stränga föräldrar

Barn som har alltför stränga föräldrar kan visa upp följande egenskaper:

Perfektionism

Det beror på föräldrarnas karaktär, och det enskilda barnets personlighet och kapacitet. Vissa barn bestämmer sig för att försöka uppfylla sina föräldrars förväntningar och lyckas med det genom att hålla en perfektionistisk prestanda.

Om så är fallet utvecklar dessa barn ofta en personlighet som liknar sina föräldrars. Med andra ord blir dessa barn också krävande och i många fall själva perfektionister. De strävar efter att uppnå samma prestationsnivå som deras föräldrar ålägger dem.

Osäkerhet

I många fall ställer föräldrarna krav på sina barn som är för höga. När barnet misslyckas med att uppfylla dessa förväntningar blir han eller hon frustrerad, upprorisk eller handlingsförlamad. Det ger upphov till osäkerhet, beroende, låg självkänsla och en förutsättning för ångest och depression i vuxen ålder.

Vad har experterna att säga?

Specialister på området hävdar att det är en vanlig fråga bland föräldrar, särskilt för de med en akademisk bakgrund. I dagens samhälle vill de flesta föräldrar att deras barn ska skaffa sig en bra utbildning, vara konkurrenskraftiga och utmärka sig i sina studier.

Föräldrar ställer emellertid ofta dessa krav utan att veta om deras barn har förutsättningarna för att uppfylla dem. Det finns även fall där föräldrar skapar förväntningar utan att ens fråga sig själva vad deras barn verkligen vill här i livet.

Självklart finns det många föräldrar som inte bara är alltför stränga och kontrollerande när det gäller det akademiska. De är också extremt krävande i frågor som att göra hushållssysslor, vara framgångsrika i sporter, uppfylla familjeåtaganden etc.

uppgiven tonåring med mamma i bakgrunden

Råd för att uppnå en fredlig relation mellan föräldrar och barn

Ett överflöd av krav skapar ångest och stress hos barn. När de kommer upp i universitetet, eller kanske redan i gymnasiet, kan de förlora sitt engagemang och sin vilja att fortsätta. Detta kommer givetvis att leda till att deras betyg sjunker.

Vissa tonåringar kan till och med besluta sig för att sluta i skolan helt och hållet för att de är trötta på den stora pressen.

Å andra sidan kan föräldrar som ställer alltför stora krav på sina barn utan att ta hänsyn till deras egna önskningar faktiskt hämma deras känslomässiga utveckling.

Nedan följer en lista över tips som hjälper dig att undvika att vara alltför sträng mot dina barn:

  • Tillbringa kvalitetstid med dina barn och prata med dem om deras dag och liv.
  • Ta reda på vad dina barns intressen är, vad deras hobbyer är, vilken som är deras favoritsport, vilken musik de lyssnar på etc.
  • Uppmuntra och motivera ditt barn efter behov.
  • Om ditt barn inte har ett mål, hjälp dem genom att vägleda dem mot att hitta ett.
  • Visa tillgivenhet och kärlek.
  • Gratulera dina barn när de lyckas. Om de stöter på svårigheter, uppmuntra dem att fortsätta försöka.

Med tiden kommer du se att dina försök att kontrollera ditt barns liv inte alltid kommer ge dig de resultat du strävar efter. Oftast är kärlek och tillgivenhet det bästa för att uppfostra lyckliga och framgångsrika barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Manuel, J., García-Linares, M. C., & Casanova-Arias, P. F. (2014). Relaciones entre estilos educativos parentales y agresividad en adolescentes. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 12(1), 147-170. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293130506007.pdf
  • Jiménez, M. (2010). Estilos educativos parentales. Recuperado de http://www. juntadeandalucia. es/educacion/webportal/ishareservlet/content/bfbb12cc-abc8-489e-8876-dd5de0551052. http://www.fapacealmeria.es/wp-content/uploads/2016/12/ESTILOS-EDUCATIVOS.pdf
  • Torío López, Susana, Peña Calvo, José Vicente Y Rodríguez Menéndez, Ma del Carmen. (2008) Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. Teoría de la educación. Revista interuniversitaria.
  • Raya, A. F., Pino, M. J., & Herruzo, J. (2009). La agresividad en la infancia: el estilo de crianza parental como factor relacionado. European Journal of Education and Psychology, 2(3), 211-222. https://www.redalyc.org/pdf/1293/129312574004.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.