Hur man kan stimulera språkutvecklingen hos små barn

Det är viktigt att tidigt stimulera språkutvecklingen hos bebisar och småbarn. I den här artikeln ska vi föreslå ett antal övningar.
Hur man kan stimulera språkutvecklingen hos små barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Att stimulera språkutvecklingen hos 1- till 2-åringar är viktigt för att språket ska utvecklas på ett korrekt sätt. Innan vi tittar på vilka övningar man kan använda sig av, måste vi först förstå att språket innehåller två undertyper. Dessa är uttryckt språk och språkförståelse.

I denna artikel kommer du att hitta olika övningar för att stimulera språkutvecklingen, både det uttryckta språket och språkförståelsen, hos 1- och 2-åringar. Vill du ta reda på vilka övningar? Då sätter vi igång!

Övningar för att stimulera språkutvecklingen hos 1- och 2-åringar: Språkförståelse

Vi kan jämföra språket med ett lager fullt av idéer, koncept och betydelser. Från det att vi födsbörjar vi att organisera och klassificera ord som om ord vore böcker i ett bibliotek. På det sättet så organiserar vi och lägger till dessa idéer i vårt lager medan vi lyssnar (språkförståelse). Och vi gör samma sak när vi uttrycker oss och kommunicerar (uttryckt språk).

För att barnen ska börja kunna förstå berättelser och böcker kan vi använda oss av olika övningar för små barn:

Peka på bilder

I den här övningen kan du använda fotografier, bildkort, bilderböcker med mera. Ställ sedan frågor åt barnet så det kan peka på olika bilder. Du kan använda bilder av färger, djur, vardagsföremål med mera. På så sätt kan vi upptäcka vilka ord som barnet redan har lärt sig och förstärka inlärningen av nya ord.

Stimulera språkutvecklingen: En mamma leker med sitt barn på en äng.

Onomatopoetiska ord för att stimulera språkutvecklingen hos 1- och 2-åringar

När barn fortfarande är små och har svårt att komma ihåg orden, så kan onomatopoetiska ord vara till stor hjälpVi kan till exempel använda olika ljud för att referera till djur. “Voff-voff” för en hund, “mjau” för en katt, “bää” för ett får och så vidare.

Att välja

Visa barnet två olika bilder. En av dessa bilder ska innehålla ett ord som det redan kan, och den andra bilden ett ord som barnet inte ännu kan. Till exempel en motorcykel och en bil. Fråga sedan barnet vilken bild som är bilen (om vi antar att det redan kan ordet “bil”). Förklara sedan att den andra bilden föreställer en motorcykel. När du gör så, ingår det nya ordet i barnets vokabulär.

Övningar för att stimulera språkutvecklingen hos 1- och 2-åringar: Uttryckt språk

Även innan barnen börjar prata så finns det många sätt som de uttrycker den här typen av språk på. Till exempel genom blickar, ljud, att peka och så vidare. Därför kan vi jobba med att uttrycka språk även innan barnet lär sig att prata. Här följer ett par alternativ som du kan testa med dina småttingar.

Simulera ett telefonsamtal

Ett barns första försök att prata kan vara ganska svårt att förstå. Men det är viktigt att uppmuntra barnet att försöka, även om du inte förstår vad det säger. Ett sätt att göra det är genom att låtsas ha ett telefonsamtal med barnet.

Imitera ljud

En del barn kan till en början ha svårt att imitera och upprepa ord. I sådana fall kan ni spela spel som handlar om att imitera ljud. Du kan till exempel låta barnet ta initiativ till leken – vänta tills barnet gör ett ljud och upprepa sedan ljudet. Eller så kan du göra ett ljud och uppmuntra barnet att härma det.

Gestikulera

När du förklarar något är det viktigt att dina ord återföljs av gesterAnvänd till exempel ansiktsuttryck, handrörelser eller visa med din kropp. På så vis kommer barnet att imitera dig för att själv kunna uttrycka något.

Se barnet i ögonen

Varje gång du pratar med eller kommunicerar med ditt lilla barn, ska du titta barnet i ögonen. Det är en bra idé att gå ner på deras nivå för att kunna ta ordentlig ögonkontakt. Det här är det första steget för att kunna kommunicera väl.

Stimulera språkutvecklingen: En pappa pratar med sin lilla son.

Att blåsa

Att blåsa är ett utmärkt sätt att stimulera språkutvecklingen hos 1- och 2-åringar. Du kan till exempel vika pappersbåtar att leka med i badet. Placera dem bara på vattenytan och lär barnet att blåsa på båtarna för att få dem att röra sig. Ni kan också blåsa bubblor eller få ett gem att snurra runt. Genom att blåsa använder man de muskler som är involverade i att producera tal.

Lek med en leksaksmikrofon

Det finns speciella leksaksmikrofoner som återger eko-ljud när barnen pratar i dem. Eftersom små barn brukar tycka att det är mycket roligt och intressant, är det mera troligt att de försöker prata. Du kan använda mikrofonerna i er lek så barnet kan höra sig självt prata.

Jag ser något som…

För äldre barn (runt två år) kan den här leken vara mycket rolig. På samma gång är den också väldigt bra när det gäller att utöka sin vokabulär. Leken går ut på att man ska välja ett föremål man ser och säga “Jag ser något som är…” och sedan avslutar man meningen med ett adjektiv. Baserat på den ledtråden ska barnen sedan försöka identifiera föremålet.

Sammanfattning av övningar för att stimulera språkutvecklingen hos 1- och 2-åringar

Som du märker är de här övningarna väldigt nyttiga. De är inte bara roliga utan förbereder också barnen för att producera eget språk inom en snar framtid. Alla de ovan listade aktiviteterna stimulerar små barn och gör det lättare för dem att ta till sig och även producera språk. Tveka därför inte utan testa dessa aktiviteter med dina egna små barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.